Poziv za prikupljanje prijedlogaza dodjelu priznanja Grada Kutine za 2016. godinu

Poziv za prikupljanje prijedlogaza dodjelu priznanja Grada Kutine za 2016. godinu
01
ruj. 2016

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA
GRADA KUTINE ZA 2016. GODINU

1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Priznanja Grada
Kutine za 2016. godinu.
2. Priznanja za 2016. godinu mogu se dodijeliti u vidu:
– JEDNE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO – za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za Grad Kutinu.
– GODIŠNJE NAGRADE GRADA KUTINE – za postignuća
od značaja za Grad Kutinu ostvarena tijekom protekle godine dana.

3. Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Grada Kutine («Službene novine
Grada Kutine br. 7/03, 6/08 , 6/09, 5/11 )) za iznimna postignuća i
doprinose iz oblasti gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti,
tehničke kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, te drugih područja rada i društvenog
života od posebnog značaja za Grad Kutinu.

4. Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
– građanin uz potpis najmanje 10 sugrađana ( 1+10)
– Vijeća mjesnih odbora
– vjerske zajednice
– pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima
Pravo predlaganja nemaju:
– političke stranke
– fizičke osobe same za sebe
– pravne osobe same za sebe kao i njihova tijela upravljanja
5. Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU u zatvorenoj kuverti do zaključno
23. rujna 2016. g. do 14, 00 sati , na adresu:
GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE,
KUTINA, TRG KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE
GRADA KUTINE – NE OTVARATI».
Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez
dokaza i nepotpisani, te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

Odluka o priznanjima Grada Kutina i Obrasci za podnošenje prijedloga objavljeni su na stranicam Grada Kutine www.kutina.hr i mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg K. Tomislava 12., soba br. 12. /I kat.
Dodatna pojašnjenja na tel. br. 692 014.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u