U 2011. sa 84.149.000,00 kuna

Što nas očekuje u 2011. i kako će Kutina izgledati u njoj, određivalo se kada se donosio Proračun Grada Kutine. Kako Kutinu u sljedećih 12 mjeseci vide gradski oci i kakav su Proračun izglasali vijećnici odlučeno je na 15. sjednici Gradskog vijeća. Grad Kutina u 2011. godini ima na raspolaganju 84.149.000,00 kuna.

Prije  rasprave po točkama Dnevnog reda sjednice, vijećnik Andrić (HKDU) ponovno je podsjetio da nije dobio odgovor od Gradonačelnika za odmaralište u Malom Lošinju, kao ni odgovor zamjenika Uzela o financiranju Kuglačkog kluba Novska. Gradonačelnik je obećao da će vijećnik dobiti pisani odgovor.

PRORAČUN JE NABOLJI U OVOJ SITUACIJI

Uvodno obrazloženje načina na koji je rađen Proračun i koji su ciljevi Proračuna dao je Gradonačelnik. Kao glavni cilj Proračuna istaknuto je poticanje nezaposlenosti. Predloženi Proračun je 11% manji od prijedloga za 2009. godinu, što je posljedica stalnog pada prihoda Grada. Uz poticanje zapošljavanja Proračun je zadržao postojeći standard, a to je omogućeno smanjenjem troškova gradskih ustanova i gradske uprave. Da bi Proračun bio održiv potrebno je povećati prirez na 12% i povećati komunalnu naknadu za 21.7%.

Nakon ovih teških odluka, koje nažalost direktno pogađaju građane, Gradonačelnik je istaknuo da je smanjen porez na tvrtku za obrtnike, male i srednje poduzetnike, smanjena je naknada za korištenje javnih površina, svi građani imati će manji komunalni doprinos i biti će predloženo smanjenje cijena odvoza kućnog otpada.

Nakon svega izrečenog Gradonačelnik je istaknuo da ovakav Proračun omogućava daljnje ulaganje u razvoj, povećanje subvencija za zapošljavanje i prekvalifikaciju, kao i za poljoprivredu te da je predloženi Proračun najbolje što je moguće u ovoj situaciji. Prije pojedinačnih rasprava o Proračunu su se izjasnili stranački klubovi u Vijeću.

GRAD BEZ RADA!? GRAD BEZ PERSPEKTIVE!?

Zdravko Has (SDP) drugačijeg je mišljenja od Gradonačelnika, jer se Kutina u posljednje vrijeme pretvorila u Grad bez rada, u Grad bez novog zapošljavanja i Grad bez perspektive. U Grad se uvukla ekonomska kriza, ali i kriza morala, što je nažalost postala naša realnost. Smatra da izdvajanja za obrt, malo i srednje poduzetništvo nisu dostatna, a da je samo 100.000 kuna izdvojeno za konkretne potpore, što je također malo. Istaknuo je primjer od samo 15.000 kuna za subvenciju podizanja protugradnih mreža, a po hektaru je potrebno izdvojiti oko 100.000 kuna. Podsjetio je da u Kutini i okolici postoji veliki broj vinogradara i voćara te da ovakvi iznosi nisu ni minimum koji bi donekle mogao zadovoljiti potrebe. Podržao je izdvajanje za Turističku zajednicu, dok je izrazio žaljenje za nepostojanje stipendija za studente koji studiraju izvan Kutine. Protivi se što Grad pojedincima uplaćuje životna osiguranja, jer smatra da to nije realnost u ovom trenutku. Postavio je pitanje koliko građana ima mogućnosti samo sebi plaćati životna osiguranja i sukladno tome smatra da nije realno da Grad pojedinim zaposlenicima to plaća, pa je i to jedan od razloga zašto će amandmanima preložiti promjene u Proračunu, dok ovakav prijedlog ne može podržati.

Antun Velcl (HSLS) smatra da je Proračun realnost, jer su smanjeni prihodi i mišljenja je da je Grad Kutina Grad tehnologije, Grad mladih i Grad u kojem se ne radi na crno. Smatra da su izdvajanje u Proračunu zadovoljavajuća i da ćemo moći biti zadovoljni ako se ostvari 90% Proračuna i planiranih investicija.

Damir Petravić (nezavisni vijećnik) obratio se ispred vijećnika HNS-a, DC-a i HKDU-a. Istaknuo je da oporbeni vijećnici ne prihvaćaju povećanje komunalne naknade i prireza, jer smatra da postoje unutarnje rezerve u Proračunu i ne mora se posegnuti za povećanjem ovih davanja. Nezadovoljan je jer Grad uvodi maksimalno zakonski dozvoljenu stopu prireza. Izrazio je nezadovoljstvo smanjenjem transparentnosti Proračuna i totalnoj ispremiješanosti u odnosu na Proračun za 2010. godinu. Po njegovom mišljenju Proračun nije razvojan, jer nema investicija, nema novog Dječjeg vrtića, nema Doma za starije i nemoćne, nema kanalizacije u Ilovi itd. Istaknuo je da je oporba podnijela amandmane u iznosu od 9,5 milijuna kuna od čega se najveći dio usmjerio na razvoj gospodarstva.

Protiv je sadašnjeg stanja i Proračuna, gdje su Poslovne zone mrtvo slovo na papiru, gdje nema novog zapošljavanja i nove proizvodnje, nema uštede u gradskim tvrtkama, gdje je odnos prema komunalnoj infrastrukturi nezadovoljavajući, gdje je odnos prema sportu loš, gdje je odnos prema mladima nekvalitetan.

Na kraju je izrazio zadovoljstvo što su mnogi amandmani oporbe za Proračun 2010. godine uvršteni kroz prijašnji rebalans i nalaze se u prijedlogu Proračuna za 2011. godinu, pa sukladno tome apelira na vijećnike da Grad ponovno ne izgubi godinu dana čekajući na dobre stvari, samo zato što ih je oporba predložila.

Marijo Vidović (HDZ) rekao je da mladi ljudi žive u budućnosti, stari u prošlosti, a pametni u sadašnjosti. Prije mišljenja o Proračunu za 2011. godinu vijećnik se osvrnuo na donošenje prijašnjih odluka i propuštenih prilika. Složio se da nema dovoljno sredstava za sport, ali stanje je takvo kako je. Postavio je pitanje koliko je profesora u Poreznoj upravi prijavilo davanje instrukcija, kada se već priča o radu na crno u Kutini! Više od samog Proračuna, što je bila tema, vijećnik se osvrnuo na amandmane oporbe i zašto se s njima ne slaže. Zaključio je da će podržati Proračun koji je predložio Gradonačelnik.

Gradonačelnik je na prethodna izlaganja odgovorio da preuzima na sebe odgovornost za Proračun i zajedno sa svojim zamjenicima predložio je da se kao takav prihvati. Podsjetio je i na ponavljanje situacije od prošle godine, kada je oporba predlagala amandmane, a nije se uskladila ni sa njim, ni sa pročelnicima. Istaknuo je da se ne slaže s amandmanima oporbe, zahvalio se na svim prijedlozima, ali je istaknuo da bi volio da se više razgovaralo u
pripremi nacrta Proračuna.

NEKE ZANIMA, NEKE NE

Uslijedile su pojedinačne rasprave o Proračunu. U raspravi o Proračunu sudjelovali su Damir Petravić (nezavisni vijećnik), Tomislav Andrić (HKDU), Marija Vizner (HSS), Đuro Petrinec (DC), Dragica Vasić (SDP), Đurđica Abraham (HSU), Nikola Domitrović (SDP), Branka Kabelka (HDZ), Ivan Nekvapil (HNS), Marijo Vidović (HDZ) i Antun Velcl (HSLS), dok su ostali vijećnici samo podizanjem ruke sudjelovali oko donošenja jednog od najvažnijih dokumenata za Grad u 2011. godini. Od svih rasprava i mišljenja o Proračunu ukratko ćemo napraviti presjek.

Damir Petravić podsjetio je Gradonačelnika da ni jedan član oporbe nije pozvan na razgovor o amandmanima, što bi bio konkretan pokazatelj volje za suradnjom i razgovorom oko Proračuna. Istaknuo je da je oporba amandmanima pokušala pravednije podijeliti sredstva, jer su protiv da se nekim skupinama iz godine u godinu skidaju sredstva, dok se nekima povećava, a da nisu vidljivi nikakvi pomaci u radu. Nije mu jasno zašto se konstantno spominje ušteda u pojedinim ustanovama i to po 300.000 kuna i više, kada se tim ustanovama povećava trošak poslovanja, umjesto da se smanjuje. Mišljenja je da se treba inzistirati na izgradnji Doma za stare i nemoćne i podržava povećanje sredstava za umi
rovljenike, dok žali što se mladima smanjuju sredstva.

Đuro Petrinec (DC) protivio se povećanju prireza i komunalne naknade, zasmetao ga je loš odnos prema mladima.

Marija Vizner (HSS) smatra da je Proračun izbalansiran koliko je to moguće, ali da je unatoč povećanju sredstava za poljoprivredu mišljenja da su ona premala. Žaljenja je što u Proračunu ne postoji strategija razvoja poljoprivrede i što sredstva za poljoprivredu nisu barem u razini onih za sport.

Dragica Vasić (SDP) isto je mišljenja da Proračun nije ni razvojan i socijalan. Smeta joj što se gradska uprava osigurala, dok obični radnici dobivaju otkaze kako se upravama i vlasnicima hoće. Građani u novom Proračunu dobivaju nove namete, a razljutio ju je i odnos ravnatelja gradskih ustanova prema imovini Grada, za koji smatra da je loš. Kada Proračun podržava takav odnos prema imovini, kada se financiraju građani i poduzetnici koji nisu iz Kutine i koji ne žive u Kutini onda je ona protiv takvog Proračuna.

KUTINI NEDOSTAJE STRATEGIJA I VIZIJA

Đurđica Abraham (HSU) podsjetila je da su se u vrijeme prija izbora svi zauzimali za stare i nemoćne. Čak je i u Proračunu za 2010. godinu bilo 100.000 kuna, što nije realizirano. Osvrnula se na amandmane oporbe koji bi zadržali izdvajanje za umirovljenike na razini 2010. godine i preusmjerili je mladima, kojima je smanjeno izdvajanje u 2011. godini, te smatra da je Grad dužan osigurati dostojan život umirovljenicima, iako bi i mladim trebalo dati nešto.

Nikola Domitrović (SDP) protiv je kontinuiranog smanjenja sredstva za mlade. Mišljenja je da Grad Kutina pogrešnom politikom prema kutinskim poduzetnicima koči njihov razvoj i uništava njihovo poslovanje. Kutinski poduzetnici iz godine u godinu su sve manje konkurentni na tržištima van Kutine i sve manje doprinose Kutini. Smatra da nisu jasni kriteriji za dodjelu novaca, kako u kulturi, tako i u sportu i drugim društvenim djelatnostima. Grad Kutina nema kriterij nagrađivanja uspješnosti i izvrsnosti, dok u isto vrijeme imamo veliki broj udruga i ljudi koji su pridonijeli razvoju i ugledu Kutine, što onda nije adekvatno nagrađeno. Mišljenja je da se u Proračunu ne vide kriteriji za budućnost i daljnja ulaganja, a iznenađuje ga nedostatak dugoročne strategije razvoja i ulaganja.

(slike: kutina.hr)

Prije donošenja odluke o Proračunu zatražio je odgovor na čemu će se bazirati ekonomski razvoj Grada!? Što će to konkretno privući investitore da ulože novac u Grad? Koje sektore industrije želimo imati u Gradu? Podsjetio je da u Kutini postoje Poslovne zone koje zjape prazne i u kojima nema tvrtki u kojima bi radili obrazovani ljudi u djelatnostima koje donose visoke vrijednosti. Prijedlogom Proračuna, kao svih ovih godina, Grad Kutina gubi mlade i obrazovane ljude, nema perspektive i mogućnost izbora posla u Kutini, što je veliki problem za ljude. Istaknuo je da veliki broj visokoobrazovanih ljudi ostaje u gradovima gdje su stekli obrazovanje, jer nemaju posla u Kutini. U predloženom Proračunu nema stavki koje bi to promijenile i zbog toga ne može podržati daljnju stagnaciju i propadanje Kutine.

Ivan Nekvapil (HNS) situaciju je nazvao frustrirajućom, jer se oporbenim vijećnicima ostavi malo vremena za pripremu Proračuna, a oni unatoč tome u kratkom vremenu naprave i svoje prijedloge, iako unaprijed znaju da će im svi prijedlozi biti odbačeni.

Antun Velcl (HSLS) istaknuo je da Grad Kutina ne može biti poduzetnik, a mišljenja je da se Proračun treba prihvatiti, jer ne vidi realne mogućnosti za nešto drugo.

Prije nego se pristupilo glasanju o amandmanima Gradonačelnik je odgovorio na mišljenja vijećnika. Istaknuo je da je sa osvojenih 71% na izborima pokazano kolika je ispravnost njegovih odluka. Isto tako napomenuo je da će se početkom 2013., na novim izborima, ponovno ocjenjivati izborna obećanja i tada će se vidjeti da li su ona ispunjena ili ne. Smatra da se razvoj Grada vidi u strategiji Zdravi grad do 2020. godine. Na kraju svega pozvao je oporbu na veću suradnju.

SVI AMANDMANI ODBIJENI

Oporbeni vijećnici (SDP, HNS, DC, HKDU, nezavisni vijećnik) predali su 44 amandmana na Proračun od kojih su svi odbijeni. Gradonačelnik je neke amandmane glatko odbio, neke bez objašnjenja, neke s kraćim objašnjenjem. Kada se poneki amandman učinio i OK, te nije bilo nekih argumenata da ga se odbaci, Gradonačelnik je ustvrdio da amandmani nisu u skladu sa zakonom, što je djelomično i točno, te odbacio i takav amandman.

Oporba se prilikom predaje amandmana usredotočila na namjenu amandmana, dok je zaboravila (ili nije znala) napisati amandmane na pravilan način. Iako je nezavisni vijećnik Damir Petravić nekoliko puta pokušao uvjeriti Gradonačelnika da je posao stručnih službi Grada da pravilno provedu predložene amandmane, svi su većinom glasova odbijeni.

Uz 12 glasova za (HDZ, HSLS, HSS, HSU, HSP) i 7 protiv (SDP, HNS, DC, HKDU, nezavisni vijećnik) donese je Proračun za 2011. godinu.

Kako bi bilo omogućeno izvršenje Proračuna ne prethodno predložen način bilo je potrebno donijeti nekoliko odluka. Tako je donesena odluka o povećanju prireza na 12%, kao i o uvođenju spomeničke rente. U raspravi su oporbeni vijećnici (SDP, HNS, DC, HKDU, nezavisni vijećnik) bili protiv, dok je većinom glasova za (HDZ, HSLS, HSS, HSP, HSU) povećan prirez i uvedena naplata spomeničke rente u Kutini.

ŽIVOT U 2011.

Kako bilo da bilo, ono što je sigurno je to da Kutina u 2011. godinu ulazi sa 11% manjim Proračunom. Sukladno tome morale su biti usklađene želje i mogućnosti svih korisnika Proračuna. Svi oni koji koriste Proračun reći će da im je to malo i da su oštećeni. Sportaši neće moći odraditi kvalitetne pripreme, kultura će nam ponuditi manje kvalitetnih sadržaja, mediji će nas manje izvještavati, poljoprivrednici manje proizvoditi, a oporba i vlast dobiti novih tema za političko prepucavanje u sljedećih godinu dana.

Što od svega toga imaju građani Kutine?!

Nama ostaje da se snalazimo kako znamo i umijeno. Da se nadamo se će Proračun biti veći, da nam neće ponovno dizati namete i smanjivati plaće. Ako imamo posao ostaje nam da ga odradimo što kvalitetnije i zadržimo ga, ako ga nemamo, ostaje nam vjera da ćemo ga što prije dobiti, nadamo se u Kutini.

Proračun Grada Kutine

Amandmani oporbe

Aktualni sat 15. sjednice GV
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u