Puno izvješća, rebalans, novi Savjet mladih i povećana naknada

Osim političkog preslagivanja i političke borbe, posljednja sjednica Gradskog vijeća Kutine ostat će zabilježena i po novom poskupljenju vode, kako tvrdi oporba, ili samo povećanju cijene naknade za razvoj u cijeni vode, kako tvrde vladajući.

Donosimo prvi dio izvješća po točkama Dnevnog reda sa maratonske sjednice.

Zabilježena je velika nezaposlenost, povećanje efikasnosti rada policije, ali i povećanje prekršajnih i kaznenih djela. Imenovan je Savjet mladih, a saznali smo i kakva  ja kakvoća zraka u Kutini i okolici, te kako su i što su radila gradska poduzeća u 2010. godini. Gradonačelnik Kutine podnio je izvještaj o svom radu u drugoj polovici 2010. godine i predložio smjer u kojem će se kretati Grad do 2014. godine.

REKORDNA NEZAPOSLENOST

Izvješće o stanju nezaposlenosti na području Grada Kutine za 2010. godinu podnio je Ivan Masnec, pročelnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Kutina. Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području Grada Kutine u 2010. godini prosječno je mjesečno bila evidentirana 2061 nezaposlena osoba. Koliko je to veliki i zabrinjavajući podatak, lakše je uočiti kada se vidi da je to povećanje od 17%  u odnosu na 2009. godini. Tako će 2010. godina biti zabilježena kao rekordna godina po nezaposlenosti u Kutini u posljednjih deset godina.

Osim konačnog broja nezaposlenih, prikazani su i pokazatelji nezaposlenosti prema obrazovanju, spolu, dobi, radnom iskustvu, kao i  nezaposlenost osoba s invaliditetom i hrvatskih branitelja. Predstavljen je i godišnji plan poticanja  zapošljavanja za 2010. godinu, kao i rezultati koji su proizašli iz istoga.

NEKRETNINE U SAD-u KRIVE ZA NEZAPOSLENOET U KUTINI!

Nezavisni vijećnik Damir Petravić upitao je Gradonačelnika da li se osjeća odgovornim za ove poražavajuće podatke o nezaposlenosti u Kutini, s obzirom da veliki broj godina vodi Grad!? Smatra li da su ovakvom stanju doprinijeli i ugovori na par mjeseci u nekim poduzećima, pa otpuštanja, pa ponovna zapošljavanja i tako ponovno iz godine u godinu, koji konstantno zavaravaju i ljude i stanje nezaposlenosti?

Gradonačelnik je istaknuo da već 11 godina sudjeluje u upravljanju Gradom, bilo kao pročelnik ili kao gradonačelnik. Osjeća dio ponosa i uspjeha jer je Kutina imala konstantno smanjenje nezaposlenosti. Isto tako, osjeća i odgovornost što sada ima problema za nezaposlenosti, ali smatra da nije kriv što je puknuo balon na tržištu nekretnina u SAD-u, pa je nastala svjetska gospodarska kriza.

PORAST KRIMINALITETA, ALI I EFIKASNIJA POLICIJA

Tone Mašunjac, načelnik PP Kutina ocijenio je stanje sigurnost u 2010. godini zadovoljavajućom. Prema statističkim pokazateljima vidljivo je povećanje pojedinih kriminalnih i prekršajnih djela, ali isto tako i povećanje efikasnosti policije u rješavanju istih.

Dragica Vasić (SDP) zabrinjavajućim smatra povećanje kaznenih djela, na što je sigurno utjecala i kriza u društvu i ugrožena egzistencija velike većine ljudi. Zanimalo ju je koja dobna skupina čini najveća kaznena djela, te upozorila na nedovoljnu suradnju velikog broja udruga i grada. Biserka Stojić (HSLS) apelirala je i da vijećnici u Gradu dobiju predočene usporedbe izvještaja, kako bi se točno vidjelo što se to događa u Gradu i kakve se promijene događaju iz godine u godinu. Posebno je istaknula problem povećanja uporabe i zloporabe droga. Mišljenja je da je još uvijek nedovoljan broj ophodnja tijekom vikenda i nedovoljna reakcija policije tijekom vikenda. Upozorila je na negativno iskustvo prilikom prijave pojedinih djela, kada su službenici policije postavili jako puno pitanja kako bi ozbiljno shvatili one koji prijavljuju prekršajne i kaznene radnje. Nikola Domitrović (SDP) pohvalio je rad policije i povećanje efikasnosti, ali ujedno i izrazio zabrinutost zbog povećanja kaznenih i prekršajnih djela. Mišljenja je da velika većina mladih, ali i ostalih građana na policiju gleda kao na “prijetnju”, a ne na prijatelja iz susjedstva, jer su građani mišljenja da je policija tamo gdje ne bi trebala biti, a tamo gdje se od nje očekuje da je nema. Pokušao je to pokazati na primjeru kada se radi oko kažnjavanja zbog brze ili nepropisne vožnje, gdje građani imaju osjećaj da ima policije kao gljiva poslije kiše, ali kada se građani trebaju osjećati sigurno, prilikom počinjenja kaznenih djela, da policije nema, jer ima je važnije puniti proračun na kaznama.

Tone Mašunjac istaknuo je da policija proaktivno i preventivno djeluje kako bi se spriječila počinjenja kaznenih djela i prekršaja. Prema statističkim podacima i praćenjem počinjenja kaznenih djela uočeno je da je došlo do povećanja kaznenih djela, ali isto tako da je i veliki broj počinitelja u Kutini došao od počinitelja s drugih područja. Potrebno je uzeti u obzir prometni položaj Kutine, blizinu autoceste i željeznice kao jedan uteg. Policija je osnovala Vijeće za prevenciju, dala prijedloge i animirala građane, sve u svrhu približavanja policije građanima. Najvažnije je da građani steknu povjerenje u policijske službenike, a potrebno je krenuti od najmlađih naraštaja i djece. Napomenuo je da pojedini podaci u izvještaju nisu stvarni, već su prikazani samo evidentirani slučajevi (npr. opojne droge).

Zamjenik načelnika PPP Kutina, g. Batković, izvijestio je o stanju sigurnosti prometa na području Kutine u 2010. godini. Iz navedenog izvješća vidljivo je da se ukupni broj prometnih nesreća u 2010. godini smanjio za 13,2% u odnosu na prethodnu godinu. Broj smrtno stradalih manji je za 14,3 %, broj teško ozlijeđenih povećan je za 14,3%, a broj lako ozlijeđenih manji je za 44,8%. PPP Kutina tijekom 2010. godine provela je i veliki niz preventivnih aktivnosti, kako bi pridonijela dodatnoj sigurnosti u prometu. Održana su predavanja u školama i vrtiću, poduzećima javnog prijevoza putnika i robe, za kandidate u autoškolama, postavljeni su jumbo plakati, organizirane izložbe policijske tehnike, nastavljena suradnja s Moto klubom “Vilenjaci” i s građanima, te mnoge druge aktivnosti.

KAKAV ZRAK UDIŠEMO?

Pročelnik Danijel Husnjak predstavio je godišnji izvještaj o kakvoći zraka lokalne mreže Grada Kutine za 2010. godinu, koji je izradila Petrokemija. Prikazan je raspored mjernih mjesta i detaljni podaci o svakom, kao i metode, načini, oprema i vrijeme uzimanja uzoraka koji se prate. Prema prikupljenim podacima Kutinčanke i Kutinčani udišu zrak I kategorije (čist ili neznatno onečišćen zrak).

Izvješća na sjednici nastavila su se izvješćem pročelnika Jelića o izvršenju Programa gradnje i održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području grada, nastavila Tehničkim izvješćima za 2010. godinu tvrtki Moslavina d.o.o., Moslavina plina d.o.o. i Komunalnih servisa Kutina d.o.o. Izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2010. godine dao je i Gradonačelnik, dok je uz pomoć pročelnika Crnca prikazano i izvješće o izvršenju Proračuna Grada za 2010. godinu.

Veliki broj pitanja vijećnika i svih točaka Dnevnog reda teško je prikazati u jednom tekstu, pa će dio biti objavljen u drugom dijelu izvještaja sa sjednice Gradskog vijeća.

U KOJEM SMJERU IDE GRAD?

Na prijedlog Gradonačelnika donesen je Program restrukturira
nja Proračuna Grada Kutine za razdoblje 2012.-2014. To je još jedan u nizu programa koji je predočen vijećnicima i javnosti u posljednjih nekoliko godina. Kako se mijenjala kriza i kako je utjecala na Grad, tako se iz godine u godinu mijenjaju i planovi i prioriteti  Grada. Na ovoj sjednici usvojen je novi dokument koji određuje smjer u kojem će se grad razvijati sljedeće tri godine. Nastavno na Program restrukturiranja Proračuna donesena je i I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kutine za 2011. godinu (popularni rebalans). Kao i kod svakog donošenja Proračuna, te izmjenama i dopunama, oporbeni vijećnici imali su veliki broj pitanja. Ovoga puta izostali su njihovi amandmani, ali su velikim brojem pitanja pokušali saznati koji je to smjer u kojem ide Grad!? Zasmetala ih je činjenica, prema njihovom mišljenju, da su opet nastradali građani i udruge koji po tko zna koji put osjećaju teret krize, dok sam Grad nije učinio ništa oko ušteda.

SKUPLJA VODA?

U istom tonu i sličnim razmišljanjima nastavljena je rasprava i oko projekata kojima se Grad i Moslavina d.o.o. kandidiraju za EU fondove, a dodatnu vatru u Gradskom vijeću rasplamsala je odluka o povećanju naknade za razvoj u cijeni vodne usluge na području Grada Kutine.

NOVI SAVJET MLADIH

Pročelnik Tomičić ukratko je objasnio potrebu za imenovanjem Savjeta mladih, te djelokrug i način rada Savjeta. Nakon uvodnog dijela od strane Pročelnika i sukladno Zakonu o Savjetima mladih Gradsko vijeće imenovalo je nove članove Savjeta mladih Grada Kutine. Nakon javnog poziva i pristiglih kandidatura u Savjet su predloženi, a kasnije i imenovani: Kristina Nikić (Kutina), Valentino Šlibar (Kutina), Vlatka Marković (Kutina), Krešimir Mikša (Repušnica), Marko Belošević (Repušnica), Lucija Rimac (Kutina) i Kristina Jakopović (Kutina).

Savjet mladih radi i djeluje s ciljem poboljšanja života mladih u našem Gradu, a imenuje se na dvije godine. Nadamo se da će novi Savjet mladih biti aktivniji i pokrenuti svoj radi, a da neće ostati samo proceduralno zadovoljavanje forme i zakona, kao što je bilo do sada.

Pred sami kraj 19. sjenice Gradskog vijeća Grada Kutine vijećnici su većinom glasova za imenovali članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i zamijenili člana Upravnog vijeća ŠC Kutina.
 
Pročelnik Tomičić objasnio je propise i potrebe za imenovanja i zamjenama članova. Nikola Domitrović (SDP) upozorio je na nepolitičku nekorektnost i nedovoljnu suradnju u Gradskom vijeću, podsjećajući da Gradonačelnik stalno poziva na suradnju, a kada god ima priliku i mogućnost da se ta suradnja ostvari, da ju uopće ne želi niti pokušava ostvariti. Osvrnuo se na druge gradove i općine u Hrvatskoj, gdje postoje dobri primjeri političke suradnje kada se ona želi ostvariti, a dolazi od strane vladajućih (npr. Zagreb, Karlovac), gdje u radu i odbora i vijeća sudjeluju i vlast i oporba, a što jedino nije slučaj u Kutini. U Gradu Kutini od samog početka nije poštivan Poslovnik o radu Gradskog vijeća, a nastavljeno je i dalje nizom sličnih odluka.

TOČKA NAKON ZADNJE TOČKE

U kasnijim večernjim satima, oko 23h, kada se mislilo da je posljednja točka dnevnog reda najduže sjednice stvarno posljednja, pitanja su nastavljena i nakon nje.

Nezavisni vijećnik Damir Petravić osvrnuo se na dodatka materijala koji su dobili vijećnici i postavio  pitanja kada će se raspravljati ta pitanja? Kada se na Aktualnom satu ne smije ništa pitati, a da se dobije odgovor i kada se ne raspravlja o materijalima koji se dobiju, zanimalo ga je kada je vrijeme i mjesto
za ta pitanja. Konkretno je pitao što se to ponovno događa oko kafića u centru Grada (kod Helešija), jer imamo očitovanja odvjetnika i ponovne prijetnje tužbom prema Gradu. Zanimalo ga je da li je istina da je kafić u centru dobio dozvolu za 13 m2 terase, a da koristi više?

Gradonačelnik je istaknuo da je Grad napravio sve u skladu sa zakonom. Osim zakonskih radnji Grad je sudjelovao i u razgovorima sa svim mogućim stranama, kako bi se nastali problemi riješili. Do sada još Grad nije dobio informaciju o tome da li je nešto riješeno i u kojoj je to sada fazi. Mišljenja je da će se do slijedeće sjednice GV znati nešto više i da će Grad moći dati konkretniji odgovor.

POVEĆANJE NAKNADE, NOVI PROGRAM, REBALANS, NOVI SAVJET MLADIH

Nakon još jedne sjednice Gradskog vijeća postavlja se pitanje što je novo za građane Kutine!?

Osim što smo saznali malo manje lijepe vijesti da smo imali rekordnu nezaposlenost i povećanje kriminaliteta i prekršaja na području Kutine u 2010. godini, saznali smo i da je kutinska policija povećala efikasnost i da živimo u okruženju čistog ili neznatno onečišćenog zraka.

Oporba je malo negodovala zbog velikih gubitaka vodoopskrbne mreže (25,1%), ali i pohvalila dio rada Komunalnih servisa Kutine. Vijećnici su se prepucavali na izvješćima Gradonačelnika i nadmudrivali kako je trebao izgledati Proračun u 2010. Godini, ali ostavili  su ga iza sebe i okrenuli se planovima za budućnost. Gradonačelnik je prezentirao svoju viziju Kutine do 2014. godine, a oporba je izrazila sumnju i vjerodostojnost iste, jer se zadnja raspala nakon samo dvije godine. Postavili su pitanje kako vjerovati ovoj, kada je posljednjih nekoliko nakon kratkog perioda mijenjano i neostvareno?

Najviše buke i rasprave bilo je na točki koja jedino nešto konkretno i odmah donosi (odnosi) građanima, a to je promjena na računima na vodu. Gradonačelnik je tvrdio da je promjena on nekih 20-ak kuna na računu mala, za ono što će Grad dobiti. Gradu nedostaju 2 000 000 kuna, koji se ne mogu naći u Proračunu i ovo je bio jedini način da se ostvari dodatan prihod.

OPET GRAĐANI SVE PLAĆAJU

Oporbeni vijećnici negodovali su zbog takve odluke, jer se još jednom teret krize i lošeg vođenja Grada prelama preko leđa Građana. Podsjetili su da je Gradonačelnik prije svega nekoliko tjedana izjavio da voda neće poskupjeti do 1.1 2012., ali da se to upravo sada događa. Isto tako istaknuli su da je povećanjem prireza, uvođenjem spomeničke rente i ostalim promjenama naknada već nekoliko put udareno na džep građana, a da je ova odluka posljednja u nizu. Nisu podržali povećanje cijene niti su se složili sa planom do 2014. godine. Jedino od ove točke konkretno građani mogu očekivati promjene i to na računima za vodu, a kakve će one biti vidjet ćete sami! Sljedeći računi koji Vam dođu pokazati će čiji su izračuni točniji. Vladajućih, koji tvrde da voda nije poskupila ili oporbenih, koji tvrde da je!?!

Za mlade u Kutini interesantno je imenovanje Savjeta mladih, koji bi trebao savjetovati gradsku vlast kako da poboljša stanje mladih u Gradu. Da li će to uspjeti ili će nastaviti u skladu sa svojim prethodnicima najbolje će vidjeti naši mladi.

Dječji vrtić Kutina i ŠC Kutina dobili su nove članove Upravnih vijeća, koji su zaduženi za vođenje spomenutih ustanova, nadamo se
u smjeru poboljšanja usluga.

Vezane vijesti: Preslagivanja u Vijeću i Akualni sat
 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u