Želite voziti TAXI?

Želite voziti TAXI?
02
ožu. 2012

Da li će sve popularnije prijevozno sredstvo u Zagrebu, standardna usluga građanima u Rijeci i usluga koju često koristimo kada odemo izvan države zaživjeti i u Kutini!? TAXI uslugu u Kutini danas koristi malo ljudi i jako ga rijetko viđamo na kutinskim ulicama, ali evo prilike da se to promijeni.

Nedavno uvođenje konkurencije u Zagrebu pokazalo se kao dobra odluka gradskih vlasti, koja je povećala broj korisnika taxi usluge, ali i dovela do učestalije korištenje taxija. Nekad nezamislivo da u nedostatku javnog gradskog prijevoza u Zagrebu pozovete taxi, danas je to gotovo uobičajena stvar. Da li će se taxi usluga pokrenuti i u Kutini i da li će postati pristupačnija građanima vidjet ćemo nakon završetka javnog poziva.

TAXI USLUGA

Na temelju članka 2. stavak 1. i članka 4. ODLUKE o autotaksi prijevozi („Službene novine Grada Kutine“ broj: 8/11.) Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Kutine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ZAHTJEVA za izdavanje DOZVOLA za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Kutine.

1. Predmet JAVNOG POZIVA je izdavanje DOZVOLA za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Kutine u skladu s uvjetima propisanim Odlukom o autotaksi prijevozu i PRAVILNIKOM o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza.
2. Broj DOZVOLA koje se izdaju: četiri.
3. DOZVOLA se izdaje na rok od: 5 godina.
4. Naknada za izdavanje DOZVOLA iznosi: 1.500,00 kuna.
5. Rok za predaju ZAHTJEVA: 30 dana od objave ovog JAVNOG POZIVA u Moslavačkom listu, bez obzira na način dostave.
6. Adresa na koju se dostavljaju ponude: Grad Kutina, Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Trg kralja Tomislava 12/I., 44320 Kutina, s naznakom: „Ne otvaraj – ponuda za izdavanje DOZVOLA za autotaksi prijevoz“, poštom ili predajom u pisarnicu Grada Kutine.
7. U ZAHTJEVU podnositelj obvezno mora navesti broj DOZVOLA za koji podnosi zahtjev, a najviše četiri.
8. Uz ZAHTJEV podnositelj obvezno mora priložiti:
8.1. ovjerenu presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza,
8.2. dokaz o prebivalištu na području Grada Kutine, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ZAHTJEVA,
8.3. dokaz da ima u vlasništvu, u zakupu ili leasingu vozilo, odnosno vozila koja ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o autotaksi prijevozu i posebnim propisima kojima se uređuje javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe,
8.4. ovjerenu presliku potvrdu o položenom POSEBNOM ISPITU za sebe i sve zaposlene vozače sukladno članku 29. i 30. Odluke o autotaksi prijevozu,
8.5. potvrdu Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ZAHTJEVA,
8.6. potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Kutine o podmirenim obvezama prema Gradu Kutini, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ZAHTJEVA,
8.7. Cjenik autotaksi prijevoza sukladno članku 26. do 28. odluke o autotaksi prijevozu,
8.8. Izjavu da prihvaća sve uvjete propisane Odlukom o autotaksi prijevozu.
9. ZAHTJEV koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva biti će odbijen izdavanjem rješenja od strane Upravnog odjela za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom, a u skladu s člankom 5. stavkom 4. Odluke o autotaksi prijevozu.
10. Kriterij za izdavanje DOZVOLA ako broj podnesenih ZAHTJEVA bude premašivao broj dozvola koje se izdaju je:

a)      ponuđena niža cijena usluge autotaksi prijevoza,
b)      prijevoznik s dužim iskustvom u obavljanju autotaksi prijevoza.

11. O datumu i vremenu donošenja odluke o izdavanju DOZVOLE podnositelji ZAHTJEVA biti će obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ZAHTJEVA po ovom Javnom pozivu.
12. Protiv rješenja o odbijanju ZAHTJEVA može se podnijeti žalba prvostupanjskom tijelu, a o žalbi odlučuje drugostupanjsko tijelo.
13. Dokumentaciju (Odluku, Pravilnik, Izjave i sl.) za podnošenje ZAHTJEVA podnositelji ZAHTJEVA mogu podići u Gradu Kutini, Upravnom odjelu za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom, u sobi broj 6., radnim danom od 7 do 13 sati.
14. Ovaj Javni poziv obvezno se objavljuje uz objavu u Moslavačkom listu i na web stranici Grada Kutine.

Grad Kutina, Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u