Puno problema – dominirali parking i etažiranje

 

Kako se približavao kraj godine, tako su i sjednice Gradskog vijeća bile malo učestalije.

Što je za vijećnike aktualno pred sami kraj godine pogledajte u pregledu 14. Aktualnog sata.

PUNO PRIMJEDBI

Prije samog početka Aktualnog sata bilo je nekoliko primjedbi na Zapisnik 13. sjednice i pokušaja promijene predloženog Dnevnog reda.

Damir Petravić (nezavisni vijećnik) imao je primjedbu što nije navedena izjava gosp. Gelešića na pitanja o uporabnoj dozvoli škole u Kutinskoj Slatini i zatražio je da se potpuna izjava unese u Zapisnik. Tajnica GV Željka Mastilica odgovorila je da je u Zapisniku napisano kako je utvrđeno, ali da se zajednički može preslušati snimka, što je gradski vijećnik i zatražio.

Tomislav Andrić (HKDU) zatražio je pisani odgovor od Gradonačelnika tko rješava imovinsko pravne odnose za Grad po pitanju odmarališta u Malom Lošinju, a nije ga dobio. Također je imao primjedbu koja se odnosi na pitanja postavljena zamjeniku gradonačelnika g. Uzelu, vezano za financiranje kuglačkog kluba Novska, jer također nije dobio odgovor.

Zdravko Has (SDP) postavio je pitanje zašto još nije objavljeno tko je dobio poticaje za poljoprivredu iz gradskog proračuna, kada u Zapisniku piše da je to obećano.

Đuro Petrinec (DC) nije zadovoljan izjavom pročelnika Husnjaka, koji je odgovorio da kiosk Tiska nije u sklopu Parka 56. bojne, jer je uvidom u katastarske dokumente utvrđeno suprotno!

Nakon primjedbi na Zapisnik s 13. sjednice uslijedili su zahtjevi za promjenom Dnevnog reda.

IZMJENA DNEVNOG REDA

Na prijedlog predsjednika vijeća Zlatka Babića (HDZ) uvrštena je nova točka Dnevnog reda – Dodatak Sporazumu o sufinanciranju neugovorenog zdravstvenog standarda za 2010. godinu.

Izmjenu Dnevnog reda tražili su i vijećnici Antun Velcl (HSLS) i Damir Petravić (nezavisni vijećnik). Antu Velcl (HSLS) zatražio je da se s Dnevnog reda „skine“ točka Sporazum o zajedničkom ulaganju sa tvrtkom ING-GRAD d.o.o. Zagreb. Vijećnik Damir Petravić (nezavisni vijećnik) zatražio je da se s Dnevnog reda „skine“ točka Prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade na području Grada Kutine. Gradonačelnik je odbio zatražene zahtjeve i Dnevni red je prihvaćen sa 17 glasova za i 2 suzdržana glasa. Nakon prihvaćenog Dnevnog reda krenula su pitanja na Aktualnom satu.

Zlatko Babić (HDZ) zatražio je objašnjenje o dostavljenom pismu gđe. Mande Hudik koja se obratila za pomoć s obzirom da njezinoj obitelji prijeti deložacija u tzv. Danskom naselju. Gradonačelnik je objasnio da je Ured za izbjeglice Vlade RH donio odluku o zatvaranja Danskog naselja, te da je od spomenutog ureda došao nalog da se objektima isključi voda, plin i struja te da se pokrene  postupak iseljenja, jer je stanovnicima riješeno stambeno pitanje. Obitelji Hudik  i Grad je nekoliko puta pokušao pomoći, koji im je predložio da se jave na natječaj za najam gradskog stana, što su odbili i tražili da
im se stan da besplatno u  vlasništvo, što nije moguće.

Antun Velcl (HSLS) pitao je koje su realne mogućnosti komunalnog redara da se vlasnici privatnih kuća prisile da održavaju parcele uz javne prometnice, a ne da one budu gradsko smetlište. Također ga je zanimalo kakvo je stanje sa kućom g. Ivana Pavlovića – Ripa? Gradonačelnik je odgovorio da se o zapuštenim parcelama treba obavijestiti komunalni redar koji će upozoriti vlasnika, a ukoliko se vlasnici “ogluše”, komunalni redar ima pravo pokrenuti prekršajni postupak. Ivanu Pavloviću Ripu omogućen je privremeni smještaj u gradskom stanu, ponuđen mu je i odgovarajući otkup nekretnine na što nije pristao. Nadležne službe Grada pokrenule su postupak nakon kojeg se očekuje nalog za rješenje problema.

IMA LI RADA NA CRNO U KUTINI I DO KAD NAPLAĆIVATI PARKING?

Mariju Vizner (HSS) zanimali su rezultati Sporazuma o sprječavanju rada na crno i provodili se projekt dalje, te u kojoj mjeri i koliko je bilo inspekcijskih nalaza. Vijećnica je ponovila i ne tako davna pitanja oporbe o dugovanjima prema Moslavini d.o.o. i postavila pitanje da li je moguće dobiti popis dužnika pravnih i fizičkih osoba, unazad 2-3- godine? Gradonačelnik je odgovorio da projekt o Gradu bez rada na crno napravljen u suradnji sa SSSH, te da je imao ograničeno vrijeme trajanja. Na području Kutine bio je pojačan inspekcijski nadzor i bilo je obrtnika koju su prijavljivali rad na crno, a rezultati projekta nalaze se u nadležnom upravnom odjelu grada. Prilikom uvida u popis dužnika potrebno je voditi brigu o Zakonu o zaštiti podataka, a za sve što nije suprotno zakonu može se dobiti odgovor.

Tomislav Andrić (HKDU) pitao je kada će škola u Kutinskoj Slatini proći tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu, jer  podsjetio je da obećano da će biti početkom ove školske godine, pa do 1.11, pa do dana Grada 10.11, ali ništa od navedenog nije ostvareno. Zanimalo ga je što je sa deponijom, jer je Marijana Petir na Svečanoj sjednici Grada izjavila da je država dala 35 milijuna kuna te da će se dodatno zaposliti 8-10 ljudi na reciklaži? Gradonačelnik je odgovorio da je investitor škole Ministarstvo obrazovanja, a da je Grad samo suinvestitor. Komisija za tehnički pregled je uočila neke nedostatke i izvođač radova ih mora otkloniti. Sanacija deponije je pri kraju, a ove godine je bio zastoj radova zbog smanjenja financijskih sredstava, ali očekuje se da će biti završeno do proljeća sljedeće godine.

Branka Kabelka (HDZ) upozorila je na probleme oko etažiranja stanova u Centru I i zamolila Grad da pomogne u rješavanju situacije, s obzirom da se vodi sudski spor sa samozvanim upraviteljem zgrade i samozvanim predstavnikom suvlasnika. I HDZ-ova vijećnica podsjetila je na česta pitanja oporbe o parkiranju u Kutini, jer sada i onda prenosi poruke građana koji su ogorčeni što se parkiranje naplaćuje poslije 15h. Tako je i ona zatražila da se naplata vrši samo do 15h, kao što je i praksa u drugim gradovima. Gradonačelnik je odgovori da se Grad ne može miješati u odnose vlasnika stanova, ali da je spreman pomoći.

POVRATAK U RIMSKO DOBA I GJDE JE NESTALO 100.000,00 KUNA!?

Zdravka Hasa (SDP) zanimalo je zašto se plaće u Dječjem vrtiću zadnje usklađuju. Grad je uskladio sebi plaće, a tetama u vrtiću će se to napraviti zadnjima. Izrazio je žaljenje što Kutina ima lošiji Autobusni kolodvor nego što bi Rimljani imali prije 2000 godina, na kojem danas djeca stoje na kiši i hladnoći dok čekaju autobus. Zanimalo ga je da li je moguće postaviti dodatne zaštitne kućice, kako bi ljudi i djeca manje kisnuli. Gradonačelnik je odgovori da se proces usklađivanja plaća kreće od 2004. godine, a sa sindikatima je dogovoreno da će se plaće u vrtiću uskladiti sljedeće godine. Za Autobusni kolodvor u tijeku su priprema za gradnju novog, ali po kojem modelu još nije dogovoreno. Žao mu je što je Autobusni kolodvor u ovakvom stanju i razumije građane koji čekaju na otvorenom. Početkom sljedeće godine trebala bi se dobiti građevinska dozvola i nakon toga bi se trebalo početi graditi.

Đu
rđica Abraham (HSU)
upitala je u kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije za izgradnju Doma za umirovljenike, starije i nemoćne osobe, jer je u Proračunu bilo planirano 100.000 kuna, a ništa se nije napravilo! Gradonačelnik je odgovorio da je država promijenila politiku oko izgradnje domova, a Grad je u suradnji s Katoličkom crkvom pokrenuo projekt za Dom u Crkvenoj ulici u sjedištu reda fra. Bonifacija Pavletića. Ako dođe odobrenje iz Rima za investiciju, Grad će naći način da se krene u realizaciju projekta.

Damir Petravić (nezavisni vijećnik) pitao je kakav je to razvoj Grada koji Gradonačelnik spominje u Moslavačkom listu, s obzirom na loše stanje poduzetničkih zona u kojima se poduzetnici gase i prestaju s radom. Nezaposlenost je na vrhuncu, ne rješavamo stanje u poljoprivredi, loše se odnosimo prema komunalnoj infrastrukturi. Davno je obećana kanalizacija u Ilovi, vodovod u Selištu i Šartovcu, a od toga ništa? Uvode se novi nameti građanima, imamo problema sa školom u Kutinskoj Slatini, parkiranjem, Autobusnim kolodvorom, etažiranjem stanova, itd… Zanimalo ga je također da li je moguće staviti natpis Sportski centar na Dom sportova, s obzirom da se prema trenutnom natpisu može zaključiti da je to sve Visoka poslovna škola Libertas. Gradonačelnik je pozvao vijećnika na razgovor, ako mu nije nešto jasno što piše u novinama, pa da mu onda može odgovoriti na sva pitanja. Upoznao je vijećnika da je natpis za Sportski centar naručen i da će biti postavljen.

Branka Marijanovića (HDZ) zanimalo je kako će Grad sudjelovati u projektu Ministarstva poljoprivrede, rudarstva i ruralnog razvoja koji se odnosi na problem legalizacije farmi i gospodarskih objekata. Gradonačelnik je odgovorio da članovi Odbora za poljoprivredu i stručne službe obilaze naselja kako bi stekli uvid na koji način legalizirati objekte, a u Proračunu će se osigurati sredstva.

Damir Markuš (HSP) ponovio je problem Sisačke ulice u kojoj nedostaje rasvjete i nogostupa, što dovodi u opasnost veliki broj pješaka i upitao kakvi su izgledi za rekonstrukciju spomenute ulice. Gradonačelnik je napomenuo da se radi o državnoj cesti, da je napravljen projekt, ali je
sve stalo zbog nedostatka financijskih sredstava.

ŠTO IMA U KOMUNALNOJ ZONI I OPET PROBLEMI SA PARKINGOM?!

Ivan Nekvapil (HNS) podsjetio je da je u ranijim odgovorima na prethodnim sjednicama spomenuto da je zadovoljena potreba za skladištenjem opreme i vozila Komunalnih servisa, pa ga zanima koliko je vozila Komunalnih servisa uskladišteno u komunalnoj zoni. Podsjetio je da se već više od pola godine čeka na dogovor s Moslavinom plin za potrebe skladišnog prostora, pa ga zanima da li je taj dogovor pri kraju? Gradonačelnik je na pitanje oko skladišnog prostora odgovorio da je Moslavina d.o.o. sklopila ugovor s Komunalnim servisima za skladištenje svoje opreme, dok je Mijo Šepak malo pojasnio trenutne odnose. Moslavina plin sama će odlučiti kada će koristiti taj prostor. Podsjetio je da još uvijek nisu riješeni vlasnički odnosi sa Plin projektom oko budućnosti zgrade gdje je sjedište Moslavine plina. Oko odluke Komunalnih servisa predstoji potpisivanje ugovora, ali je prije potrebno uskladiti sve za zakonom, pa će kroz tjedan dana biti raspisan natječaj. Ivanu Nekvapilu (HNS) nije bilo jasno kako se na sve to čekalo pune tri godine, a sada će se sve odjednom riješiti u tjedan dana. Mijo Šepak tvrdi da se nije čekalo tri godine, već da se čekala izjavljena potreba Komunalnih servisa i Moslavine plina za korištenje skladišta.

Biserka Stojić (HSLS) upozorila je na neriješena pitanja oko parkiranja u ul. K. P. Krešimira, gdje se na pojedinim mjestima naplaćuje parking, dok se uz rub ulice parkiranje ne naplaćuje. Dolazi do problema, jer se vozači tamo parkiraju, što vrlo često onemogućuje stanare da dođu do svog parkirališta koje plaćaju. Zanima ju kada će se riješiti taj problem? Zanimalo ju je da li će išta biti od spominjane izgradnje novog trgovačkog centra Kutina – zapad. Gradonačelnik je odgovorio da će vijećnica za pitanje o parkingu dobiti pisani odgovor, a da je realizacija tržnog centra Kutina-zapad upitna, zbog nedostatka sredstava.

SEMAFOR BEZ SUGLASNOSTI I USPORENO DO DOMA I VODE U STUPOVAČI!

Vladimira Rumišeka (HNS) zanimalo je zašto Grad Kutina nije na vrijeme reagirao za sredstva namijenjena razvoju poduzetničkih zona, kako su pisale pojedine dnevne novine? Upozorio je na semafor kod LIDL-a koji ne radi i stvara pomutnju u prometu te dovodi u opasnost pješake i djecu, te postavio pitanje kada će se taj problem riješiti. Gradonačelnik je odgovorio da članak u Večernjem listu nije točan, te da je Grad objavio demantij na službenim stranicama Grada. Semafor kod LIDL-a nije u funkciji zato što nije dobivena potrebna suglasnost.

Marija Vidovića (HDZ) zanimalo je kolika je mogućnost da se 2. odvojak Gajeve popravi, s obzirom da cesta nije asfaltirana i da su nastale velike rupe. U ime građana i mons. Željka Slonjšaka postavio je pitanje da li postoji mogućnost smanjenja naknade za groba mjesta u Repušnici, jer smatraju da je razlika u cijeni za grobno mjesto u Kutini i Repušnici premala. Josip Jelić odgovorio je da Grad ima problema sa izvođačem radova i da je nalog za sanaciju navedene ulice dan prije par mjeseci, te da ima obećanje koje još nije izvršeno. Ponovno će razgovarati s izvođačem, te se nada će se udaren rupe sanirati čim prije. Gradonačelnik je podsjetio da je cjenik za grobna mjesta utvrđen i potvrđen, ali predlaže i da mjesni odbor uputi dopis Komunalnim servisima, koji će razmotriti prijedlog.

Nikola Domitrović (SDP) pitao je da li postoji mogućnost ugradnje rasvjete u Sisačkoj ulici, prije nadvožnjaka, jer je građanima opasno i otežano kretanje kada idu prema Željezničkom kolodvoru. Zanimalo ga je u kojoj je fazi Dom za stare i nemoćne u Stupovači, s obzirom da je stanovnicima Stupovače obećan vodovod kada taj projekt krene u realizaciju. Josip Jelić složio se sa pitanjem vijećnika, jer ima opravdanja da se u tom dijelu Sisačke postavi rasvjeta i prijedlog vijećnika će se razmotriti, ali naravno u skladu s mogućnostima, jer su sredstva za javnu rasvjetu smanjena. Gradonačelnik je obavijestio vijećnike da  je investicija u fazi realizacije i trenutno se čeka rješavanje imovinsko pravnih odnosa s Državom što je potrebno za građevinsku dozvolu. Kada se to riješi i Grad će krenuti u realizaciju vodovoda.

 

 

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u