Gradonačelnik priznao: Grad ima problem s likvidnošću!

Nakon više od dva mjeseca stanke, gradski vijećnici krenuli su sa aktivnim radom u 2011. godini.
Što je po njima aktualno i kakva su bila pitanja i odgovori na prvom Aktualnom satu ove godine pogledajte u nastavku.


Prije svih pitanja, gradski vijećnik Tomislav Andrić obavijestio je prisutne da više nije član HKDU-u, već da je sada predstavnik HSP-a dr. Ante Starčević.

Nakon usvajanja Zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća, Zlatko Babić otvorio je aktualac.

LOKACIJA NIJE ODGOVARAJUĆA

Zlatko Babić (HDZ) zamolio je Gradonačelnika da izvijesti javnost kakvo je trenutno stanje oko prijava za popis stanovništva, koliki je bio interes, koliko će se ljudi zaposliti i koji će biti kriteriji prilikom odabira, te gdje se oni mogu vidjeti i da li su objavljeni.
Gradonačelnik je podsjetio da je Grad imao konferenciju, da je sve na vrijeme objavljeno i da će tako biti i dalje. Prijavilo se preko 500 osoba, svi koji zadovolje prvu provjeru (optički čitač) biti će pozvani, a kriteriji su jasni. Prednost imaju nezaposlenih hrv. branitelji, djeca hrv. branitelja i dugotrajno nezaposlene osobe, uz minimum da imaju SSS.

Damir Markuš (HSP) podsjetio je da je 26.01.2011. pismeno tražio odgovor o preseljenju državnog ureda, te da je dobio  obavijest o preseljenju i to u zgradu gdje se nalazi Dom hrv. branitelja i vatrogasna postrojba i smatra da će se stvoriti dodatni problemi. Izrazio je negodovanje zbog ovakve odluke Ureda državne uprave, jer nova lokacija nema riješeno parkiralište i nalazi se uz prometnu cestu. Također se osvrnuo na obavijest iz HEP-a o stanju dalekovoda u Krču. Neshvatljiva je nevjerojatna  sporost nadležnih i nada se da će druge radnje oko stanja dalekovoda biti puno brže.
Gradonačelnik je upoznao vijećnika da Ured državne uprave više godina traži adekvatan prostore, a kako se oslobodio navedeni prostor i odgovarao je Državnoj upravi, Grad se usuglasio da im ustupi isti. Sada se sve nalazi na jednom mjestu. Kod zgrade postoji pješački prijelaz, a Grad će uredit i parkiralište u neko dogledno vrijeme.

Ivana Nekvapila (HNS) zanimalo je zašto Grad daje natječaj za najam prostora u Moslavini d.o.o, koji je objavljen u Večernji, a  istovremeno plaćamo drugima najam za prostore koje koristi Moslavina plin. Postavio je pitanje zašto se ne bi preselili tamo, da ne plaćamo najam.
Gradonačelnik je konstatirao da je pitanje dobro i da će upravo to Grad i učinit. Na taj natječaj će se javiti  Komunalni servisi, kasnije i Moslavina plin, pa je to upravo ovo što je predloženo.

Mario Vidović (HDZ) podsjetio je na probleme sa zaraženom djecom u školi Međurić, a zanimalo ga je da li se znaju uzroci zaraze. Konkretno ga je zanimalo da li je uzrok bio u kuhinji ili je nešto drugo uzrokovalo poteškoće kod djece. I drugo pitanje vijećnika odnosilo se na školstvo u Kutini, točnije u Slatini. Upitao je nadležne da li će škola napokon biti spremna za jesenski dio.
Oko pitanja škole u Međuriću, Gradonačelnik je odgovorio da je Grad pravovremeno obavijestio javnost što se dogodilo, te da su svi odradili svoje radnje. Utvrđeno je da je izvor zaraze bio izvana. Za školu u Slatini, prije 5 do 6 dana Grad je dobio aneks ugovora od ministra Fuksa, u kojem je navedena potreba da se izvedu svi radovi koji nisu odrađeni.
Ugovoreni su radovi i očekuje se početak, a potrebno je u sportskoj dvorani zaštititi radijatore,
popraviti oborinske kanale oko škole, staviti sloj asfalta na priključni ulaz i još neke manje sitnice.

PROBLEMI SA LIKVIDNOŠĆU

Dragica Vasić (SDP) osvrnula se na povećanu nezaposlenost u Kutini i programe prekvalifikacije. Zanimalo ju je koliko je građana u zadnjih 6 mjeseci ostalo bez
posla i koliko je naših malih tvrtki propalo i zatvoreno u spomenutom razdoblju. Zanimalo ju je zašto su sve škole dobile opomenu pred isključenje od Moslavine plina, a nisu plaćeni računi ni za prehranu i ostalo. Da li to znači da je Grad pred bankrotom?
Gradonačelnik je rekao da je istina da je Grad kasnio sa plaćanjem 7 dana, ali da je sada plaćeno. Potvrdio je navode vijećnice da Grad ima problema sa financiranjem. Nema dovoljnog priljeva sredstava, pa ima problema sa plaćanjem, odnosno Grad osjeća probleme sa likvidnošću? Podsjetio je na neugodnu činjenicu da je u zadnje dvije godine više od 2200
radnih mjesta manje. Grad radi na smanjenju nezaposlenosti (primjer 8 pripravnika i priprema za novih 21 VSS osoba na zavodu), … Istaknuo je da će se svi zaposliti u Gradu i u gradskim firmama, te smatra da je dobar program. Podsjetio je da je pokrenut i  program javnih radova u kojima bi se trebalo zaposliti 30 do 50 ljudi.

Biserku Stojić (HSLS) također je zanimalo stanje financija u Gradu Kutina. Upozorila je na povećan broj azilanata, te na nekoliko manjih incidenata, ali ju brine kretanje po Sisačkoj ulici, koja je neosvijetljena. Smatra da je pitanje  vremena kada će netko nastradati, a zanima ju dali ima kakvih pomaka oko izgradnje nogostupa!?
Gradonačelnik je ponovio da uvijek početkom godine Grad ima problema sa financijama, ali da ove godine ima dodatnih  problema. Potvrđeno je da je poreznom politikom Vlade Grad Kutina izgubio oko  8 milijuna kuna. Upoznao je vijećnike da će prvi rebalans Proračuna biti početkom travanja. Nepovoljne najave da BDP i dalje pada, da bi se porezna politika ponovno
mogla mijenjati i da nema novih investicija, samo su neke od činjenica. Grad očekuje investicije od Vlade, ali do tada se proračun mora raspodijeliti. Gradonačelnik je pozvao sve udruge i ostale korisnike proračuna na razumijevanje, jer se rebalans mora napraviti. Dogovoreni ugovori nisu realizirani, a investicije nisu nastavljene.
Iako je u Gradu prisutan veći broj azilanata, nema nekih većih problema. Uskoro će biti izvještaj načelnika temeljene  policije i onda će se vidjeti da li ima problema sa azilantima. Sisačka cesta je problem i Gradonačelnik je zabrinut, jer bi tamo netko mogao nastradati.
Upoznao je vijećnike da je održan sastanak kod potpredsjednika Vlade g. Uzelca, te da je imenovan tim koji bi trebao doći u Kutini i pobrinuti se da država ispuni svoj dio posla. Do kraja ožujka biti će raspisan natječaj za građevnu dozvolu za obilaznicu, što je dobro za gospodarstvo.

ZAŠTO SE NE ISPUNJAVAJU OBEĆANJA?

Damir Petravić (nezavisni vijećnik) smatra da Grad Kutina ima prava tražiti od države nekakvu uslugu, jer je Kutina sve svoje obaveze izvršila još davne 2006. godine. Pet (5) godina je prošlo, a ništa nije pomaknuto sa mrtve točke. Predložio je da se na sjednici donese jednoglasna odluka o hitnom rješavanju tih problema. Ako smo sve prihvatili, jel imamo pravo što dobiti za uzvrat? Upozorio je Gradonačelnika da prelako donosi odluke oko uvođenja novih nameta građanima, ali da isto tako lako zaboravlja obećanja koja daje građanima. Podsjetio je Gradonačelnika da je zaboravio ispuniti obećanje smanjenje cijene odvoza otpada (smeća). Postavio je pitanje što se čeka i zašto su računi još uvijek
isti? Zatražio je konkretan odgovor kada ćete se to ispuniti?
Gradonačelnik ne dijeli razmišljanje vijećnika oko prihvatilišta, ali ću prenijeti stav Ministarstvu. Prije smanjenja cijena potrebno je utvrditi koliko ljudi živi u kojem kućanstvu. Grad ima prijedlog da se smanji cijena odvoza za ona kućanstva gdje živi jedna osoba sama. Odluka je pripremana za početak ove godine, ali nije provedena, jer je usvojen novi zakon o
vodama, pa i Grad mora ići na novu strukturu određivanja cijena. Čekala se Uredbu o strukturiranim  cijenama vode. Priprema se Skupština Moslavine d.o.o i NO sa novim strukturiranim cijenama i u okviru te Skupštine će to biti predloženo, pa kasnije i napravljeno.

Marija Vizner (HSS) osvrnula se podnesak Jure Lisaka i prokomentirala naslov njegovog podneska. Smatra da on ne može davati odgovore na pitanja vijećnika. Mišljenja je, s obzirom da se radi o najvećoj zgradi u Kutini, da vijećnici moraju dati  podršku većini stanara, ali neka odluku donese sud. Predložila je organiziranje javne debate ili tribine, kako bi se javnosti
 javno predočili problemi ove zgrade. Upozorila je na loše stanje željezničkog kolodvora u Kutini, ali i veliki nedostatak parkirališnih mjesta oko kolodvora.
Gradonačelnik je s obzirom na raspravu, sa zadnjeg Gradskog vijeća, pozvao jednu grupu građana, gdje su obavljeni razgovori, a g. Vagner (HSS) je dostavio dokumentaciju, koju su potpisali stanari, koji su vlasnici 60% prostora zgrade! Druga grupa građana također je došla na razgovor i dokazivala velikim brojem službenih presuda i rješenjima da je to suprotno. Gradonačelnik zakonski ne može imenovati prinudnog upravitelja, jer u ovoj zgradi imamo dva upravitelja, a po zakonu bi mogao da nema ni jednog.  Puno je tih sudskih odnosa na sudu u Kutini, ali je Gradonačelnik predložio da se stanari pokušaju naći i mirnim putem to
 pokušaju riješiti. Vjeruje da će sud utvrditi stvarno stanje, a prihvatio je prijedlog da pozove i jednu i drugu stranu,  pa možda i organizira javno medijsko sučeljavanje i da se to privede kraju. Istaknuo je da je posebno osjetljiv na željeznički kolodvor koji je prije 15ak godina bio jedan od najljepših kolodvora.  Prije nekoliko godina pokrenuti su radovi na obnovi, ali računi nisu plaćeni i izvođači su otišli. Pokušat će ponovo iz početak razgovarati oko uređenja kolodvora.

Branko Marijanović (HDZ) pohvalio je i podržao programe zapošljavanja u Gradu. Zanimalo ga je da li je moguće ponovno omogućiti građanima da se parkiraju ispred policije?
Gradonačelnik je prije poslao dopis načelnicima u Kutini i Sisku, kao i Ravnatelju policije, gdje je rečeno da je postupak u toku. Pokušat će ubrzati proces, kako bi se građanima omogućilo parkiranje ispred policije.

Zdravku Hasu (SDP) zanimljiva je bila činjenica da je vijećnica Vizner (HSS) primijetila da je vijeću pisao g. Lisak, ali nije primijetila da je vijeću pisao i g. Andrilović. Istaknuo je veliku razliku između poslanih dopisa, jer je dopis od g. Andilovića napisan u stilu “pričam ti priču”, bez ikakvog službenog dokumenta, dok su dopisi o g. Lisaka potkrijepljeni službenim odlukama od Suda i policije. Smatra da će sud odrediti tko je u pravi i da nema potrebe za političkim manipuliranjem. Zanimalo ga je kako se sada, nakon preseljenja Ureda državne uprave, može koristiti sala Matičnog ureda?!
Gradonačelnik je istaknuo da će se iseljenjem branitelja i matičnog u prizemlju urediti spremište za knjige. Sala je 50% vlasništvo države, a 50% Grad Kutina, te se za njeno korištenje mora dobit suglasnost i Grada i države.
Zahvalio se kolegama iz SDP-a, jer je Grad postigao dobre odnose oko rješavanje pitanja zgrade.

Branka Kabelka (HDZ) istaknula je da je većina suvlasnika Centra I bila nezadovoljan radom Lisaka i Lazarića i da su to nekoliko puta i pismeno potvrdili.
Upozorila je na probleme otvorenog kontejnera u ulica Kneza Višeslava i Kneza Domagoja, gdje pojedini sugrađani iz Radićeve ulice posjećuju kontejner i ostavljaju nered! Građani mole da se taj problem riješi! Postavila je pitanje gdje se mladi do 16 godina mogu nalazi? Da li Grad ima mogućnosti da nađe neku lokaciju, a ne da  se djeca okupljaju kod vrtića!?
Gradonačelnik je rekao da je problematičan kontejner ograđen i prvotno zaključavan okotom, posađeni su čempresi i problem se pokušao riješiti. S vremenom su stanari
izgubili ključeve i kontejner je ponovno otključan. Pokušat će se pronaći rješenje, ali smatra (u šali), da ne može Gradonačelnik stajati iza čempresa sa pendrekom i čekati počinitelje.
Gradonačelnik je spreman “mladima koji imaju porive da se bave uređenjem fasada”, iz svoje plaće kupit sprejeve i omogućiti prostore za grafite, a ne da se šara po novoj fasadi na vrtiću. Smatra da to stvarno nije lijepo! Grad ima prostora za mlade i može ih dati na raspolaganje,
ali je trenutno stanje sa mladim tako da su im fasade zanimljivije!!!

Đurđica Abraham  (HSU) podržala je rasprave o odluci o izmjeni naplate komunalnog otpada i zamolila da se rješavanje požuri.

Damira Bernata (HSLS) zanimalo je da li je u planu elektrifikacija Vinogradske ulice u Batini, odnosno u kojoj je to faza i kada će mještani dobiti struju?
Pročelnik Jelić odgovorio je da je projekt napravljen, na osnovu kojeg se radi rješavanje imovinsko- pravnih odnosa. Gradonačelnik je pozvao građane da pomognu oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kako bi se što prije riješio problem

PETICIJA ZA UREĐENJE DOMA U ZBJEGOVAČI

Vladmir Rumišek (HNS) pohvalio je organizaciju božićno-novogodišnjeg sajma, ali je upozorio na nedostatak mjesta da izvršavanje nužde (npr.kemijskog WC-a). Tako su građani vršili fiziološke potrebe na neprimjerenim mjestima, oko banke i po uglovima, te ja zamolio da se na to obratit pozornost  za sljedeći put. Gradonačelnik se složio sa vijećnikom koji je u pravu, a o takvim slučajevima će se voditi računa. Do takvih i  sličnih problema neće dolaziti kada se izgradi novi gradski trg, jer je predviđeno mjesto za javni WC.

Nikola Domitrović (SDP) predao je Gradonačelniku peticiju mještana Zbjegovače, koji na taj način pokušavaju upozoriti na probleme i zapuštenost doma. Vijećnika je zanimalo čije je dom sada vlasništvo, što je sa novcima koji su mještani godinama izdvajali, novcima od prodanog doma i sa mogućom donacijom iz Italije zbog mjesta rođenja Bonifacija Pavletića. Zanimalo ga je da li je moguće pravednije raspodijeliti subvenciju za prijevoz učenika, jer je po sadašnjim cijenama prijevoz postao skup za učenike Jamarica i Janja Lipe. Događa se apsurdna situacija da autobus prolazi kroz mjesta, a djeca se ne voze autobusom, već se snalaze na druge načine, jer im je tako puno jeftinije. Sami se voze, povezu se sa roditeljima, pa pješače do škole i slično. Zamolio je da se razradi model sufinanciranja prijevoza, kako bi sva djeca na području Grada imali jednake uvjete za prijevoz u školu.
Gradonačelnik je ponovio da Grad sufinancira prijevoz sa 25% od cijene mjesečne karte. Mišljenja je da se može samo povećati iznos subvencije prijevoza, ali postavlja pitanje od kuda?
Za Dom u Zbjegovači istaknuo je da on ne zna gdje su novci koje su mještani odvajali prije 20-ak godina. Novci od prodanog doma još nisu isplaćeni, ali i tu je nastao problem, jer je prošlo mnogo godina. Istaknuo je da je napravljena ekspertiza za dom i da je dom u lošem stanju, te da bi trebalo napraviti novi. Oko donacije iz Italije upoznao je javnost da je Grad trenutno u fazi pregovora sa družbom iz Italije oko sufinanciranja nekih projekata. Neki nisu bili provedivi, jer ih zakon nije omogućavao (škola za medicinske sestre), neki se dobro provode (priprema Doma za starije i nemoćne u Kutini), a o nekima se tek razgovara (gradnja novog doma u Zbjegovači).

Puno pitanja i dugački odgovori rezultat su vjerojatno malo duže stanke. Na Aktualcu smo doznali da Grad ima problema sa likvidnošću, ali i da se bori protiv nezaposlenosti, te da je politika ušla u gotovo sve pore kutinskog društva (primjer upravljanja zgradom).
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u