18. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine

Da li nas očekuje nešto zanimljivo?

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine sazvana je za 19. travnja 2011. godine (utorak) u 15,00 sati u prostorijama Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 12.

Predsjednik Gradskog vijeća sazvao je sjednicu sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) koja obuhvaća područja općina Dubrava, Hercegovac, Križ, Kloštar Ivanić, Velika Ludina, Popovača i Velika Trnovitica te gradova Čazme, Garešnice, Ivanić Grada i Kutine u skladu s Leader programom EU
3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na području Grada Kutine
4. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“ i „Objekti jednostavnih usluga“
5. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbor TD-a u kojima Grad kutina ima dionice ili udjele
6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za:
 a) održavanje nerazvrstanih cesta- asfaltnih i makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području Grada Kutine
 b) izradu i obilježavanje horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama Grada Kutine
7. Prijedlog Odluke o Izmjenama :
 a) Odluke o komunalnoj naknadi
 b) Odluke o komunalnom doprinosu Grada Kutine
 c) Odluke o visini spomeničke rente
8. Izvješće o provedenom postupku i odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom
9. Prijedlog Tehničkog rješenja projekta „Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području Moslavačke Posavine“
10. Prijedlog Odluka o:
 a) kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija OŠ-a u 2011. god.na području Grada Kutine
 b) planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ-a Grada Kutine u 2011 godini
 c) operativnom planu opremanja, tekućeg i investicijskog održavanja OŠ-a Grada Kutine u 2011. godini
 d) kriterijima za financiranje Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2011. godini
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika
12. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju OGŠ Borisa Papandopula

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u