35. sjednica Gradskog vijeća

35. sjednica Gradskog vijeća
15
ožu. 2013

Temeljem članka 71. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 9/09.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine SAZIVA 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 21. ožujka 2013. godine (četvrtak) u 15,00 sati u prostorijama Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 12.

Za sjednicu predlaže DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2012. godinu
3. Prijedlog I. Izmjenama i dopuna Proračuna Grada Kutine za 2013. godinu
4. Prijedlog Statutarne Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta grada Kutine
5. Prijedlog Poslovničke Odluke o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća
6. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju nekretninama
7. Prijedlog Sporazuma o uvjetima ulaganja u objekte Doma za starije i nemoćne osobe u naselju Stupovača
8. Razmatranje Izvješća Povjerenstva i prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova temeljem ugovora-provođenje preventivne sustavne deratizacije
9. Prijedlog Sporazuma o financijskoj konsolidaciji društva Moslavina plin d.o.o.
10. Prijedlog Plana podjele društva Moslavina d.o.o. i osnivanje novog trgovačkog društva
11. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora tvrtke EKO Moslavina d.o.o.
12. Razmatranje Izvješća Povjerenstva i prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje komunalnih djelatnosti temeljem ugovora za poslove:
a) održavanja nerazvrstanih cesta-asfaltnih i makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području Grada Kutine,
b) izrade i obilježavanja horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama Grada Kutine
13. Prijedlozi:
a)Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013. god na području Grada Kutine
b) Odluke o utvrđivanju plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ-a Grada Kutine u 2013. godini
c) Odluke o utvrđivanju operativnog plana opremanja, tekućeg i investicijskog održavanja OŠ-a Grada Kutine u 2013. godini d) Odluke o kriterijima za financiranje Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2013. godini
14. Prijedlog Odluke o Izmjena i dopunama Odluke o određivanju jednokratnih novčanih pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta
15. Imenovanje članova Školskih odbora-predstavnika osnivača u OŠ:
a) Mate Lovrak
b) Vladimir Vidrić
c) Stjepan Kefelja
d) Zvonimir Frank
e) Banova Jaruga

Predsjednik Gradskog vijeća: Zlatko Babić dipl.ing.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u