Odabrana kandidatkinja za posao u Gradu!

Odabrana kandidatkinja za posao u Gradu!
08
ožu. 2012

Službenom obavijesti iz Grada Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu savjetnika za pravne poslove u Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Kutine pozvalo je na prethodnu porovjeru znanja samo Anu Jelić iz Kutine.

Službenu obavijest prenosimo u cijelosti:

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Savjetnika za pravne poslove u Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Kutine, objavljuje:

                 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I 
                         SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

I.  Pisano testiranje provodi se za kandidate  koji ispunjavaju formalne uvjete iz NATJEČAJA za prijam u službu službenika na neodređeno vrijeme, radno mjesto Savjetnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada.  Povjerenstvo je utvrdilo da mu može pristupiti samo kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja, a to je :

1. Ana Jelić iz Kutine, Kralja Petra Krešimira IV 5, diplomirana pravnica s položenim pravosudnim ispitom.

II. Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz  Natječaja. Ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedenih obavijesti.

III. Kandidat pozvan na pisano testiranje (pod. Točkom I.) treba doći u Gradsku upravu,  Trg kralja Tomislava 12. Kutina, I kat, soba br.4, 12. ožujka 2012. god., u 10,00 sati. Testirnje će trajati  60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Ako se kandidat  navedenog dana ne odazove pozivu do 10,00 sati, bez obzira na    razloge, smatrat će se da je povukao prijavu  na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju Povjerenstvo će s kandidatom isti dan  obaviti intervju.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči  Gradske uprave Grada Kutine.

I tako je završio još jedan natječaj za posao u Gradu, a Vi koji niste imali sreće ili nešto drugo želimo Vam više uspjeha u daljnjem traženju posla.

Vezane vijesti: Želite posao u Gradu?
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u