Najduža (i burna) sjednica GV

Održana je jubilarna, 10. sjednica ovog saziva Gradskog vijeća. Kada se pogleda Dnevni red sjednice, koji smo priložili u najavi sjednice, nitko ne bi rekao da bi ona mogla biti jako dugačka i zanimljiva. Naime, ova sjednice je bila najduža do sada (od 15h do 21.30h) i dosta burna. No krenimo redom!

AKTUALNI SAT

Gradonačelnik i pročelnici pokušali su odgovarati na pitanja vijećnika što kraće i jasnije. Svima je jasno da je teška financijska kriza i na pitanja vijećnice Dotlić, Vizner, vijećnika Nekvapila i Bernata odgovoreno je da će se radoviti i rješavanje problema riješiti kada se popravi financijska situacija. Pročelnik Jelić rekao je da to nisu jedini takvi problemi u Gadu, ali s obzirom da su smanjena sredstva za odžavanje, građani će morati imati razumijevanja za takve probleme.  Projekt za Dom hrvatskih branitelja je u fazi projektiranja i uskoro se očekuje daljnji nastavak projekta. Velika količina oborina koja je nedavno zahvatila Kutinu stvarno je bila izvanredno stanje, a Grad i odgovorne službe učinili su sve kako bi se šteta umanjila i sanirala. Problem struje u zapadnom dijelu grada izazvan je kvarom dalekovoda, ali to nije nadležnost Grada već Elektre. Gradonačlenik je istaknuo da oni nemaju ništa s “Moslavačkom magistralom” i da njih nitko nije kontaktirao u vezi tog projekta. Pročelnik Jelić odgovorio je vijećniku Rumišeku da u Gradu nije loša nekoordiniranost te da je na sam dan vijeća dobio upit za radove. Na pitanje vijećnika Domitrovića o korištenju službenih automobila u privatne svrhe Gradonačelnik je odgovorio da će se provjeriti ugovori i ukoliko je bilo prekršaja da će se sigurno poduzeti daljnji koraci koji su potrebni. Komunalni redar bi mogao više raditi. Kriteriji za izbor suradnika Gradonačelnik donosi sam i snosi odgovornosti te ima potpuno pravo da o tim kriterijima odluči sam, kao i o kriterijima po kojma će nagrađivati nekoga. O upisima u srednju školu odlučuje nadležno ministarstvo i to nije u nadležnosti grada odgovorio je pročelnik Tomičić. U prvom pozivu za Mikrokredite dodijeljeno je oko 460 000 kuna, a u drugom pozivu je ostalo za realizirati još oko 540 000 kuna. Na pitanje vijećnice Vasić o natječaju za pročelnika, za kojeg sumnjaju da je namješten, Gradonačelnik je odgovorio da je natječaj raspisan u skladu sa svim zakonima.

STABILIZACIJA FINANCIJA KAO PRIORITET

Na izvještaj o radu Gradonačelnika vijećnici iz vladajuće koalicije davali su same riječi hvale, dok je s oporbene strane bilo negodovanja zašto nije sve napisano u izvještaju i da izvještaj ne prati ona obećanja koja je Gradonačelnik davao u predizborno vrijeme. Vijećnik Petravić napomenuo je da u izvještaju nisu navedena jamstva za zaduženje Moslavini d.o.o. od 10 miliona kuna, što smatra da je trebalo biti navedeno i da nema nijednog onog projekta koji su pompozno najavljivani prije godinu dana. Gradonačelnik je istaknuo da je glavni cilje bilo stabiliziranje financija, što je i učinjeno te je zamolio sve da prihvate ovakav izvještaj, jer smatra da je učinjeno sve kako bi se stabiliziralo poslovanje Grada. Izvještaj Gradonačelnika prihvaćen je sa 11 glasova za i 6 protiv. Jednoglasno je prihvaćen Izvještaj o izvršenom Programu izgradnje i tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, kao i raskid ugovora Grada i Zrin-grada. Davanje suglasnosti KSK d.o.o. izazvalo je sumnju kod oporbenih vijećnika u mogućnosti izvođenja navedenih radova, jer KSK nema ni potrebnu mehanizaciju, a ni dovoljan broj ljudi. Zanimalo ih je tko će biti podizvođač KSK-u! Smatraju da se to treba znati u trenutku kada se potpisuje ugovor o davanju poslova. Konkretne odgovore na postavljena pitanja nisu dobili, već samo da će se sve provesti po zakonu i da neće biti posebnih problema.

 

TREBA LI ŠPORTSKI CENTAR RADITI KVALITETNIJE?

Izvještaji gradskih ustavnova prihvaćeni su većinom jednoglasno (Gradski vrtić, PUO, Knjižnica i čitaonica, Muzej, Savez KUD-ova), dok je najveća rasprava bilo kod Športskog centra. U jednom trenutku ravnatelj športskog centra htjeo je napustiti sjednicu, iznerviran pitanjima i primjedbama oporbene vijećnice Dragice Vasić. Oporba je nezadovoljna, jer smatra da se nije dobro vodio Športski centar i da nisu iskorištene sve mogućnosti. Nelogičnosti oko kupovine mehanizacije koja se kasnije ne može koristiti, loše namjene određenih prostora, loše sistematizacije i neprikazivanja financijskog poslovanja neke su od primjedbi na izvještaj o radu ustanove.  
Izvješća o radu Športskog centra, Vatrogasne zajednice, Javne vatrogasne postrojbe prihvaćena su većinom glasova za. Oporbeni vijećnicu bili su protiv, jer su bili nezadovoljni što izvještaji nisu sadržavali financijsko izvješće, pa nisu kvalitetno mogli usporediti da li rad ustanova napreduje ili stagnira. Izvještaj Zajednice športskih udruga također je prihvaćen većinom glasova za, jer je oporba bila protiv, s obzirom da predsjednik Nadzornog odbora Zajednice nije upoznat s ovakvim izvještajem i stoga oporba nije dala zeleno svijetlo. Potvrđeno je od predstavnika Zajednice da postoji stanoviti problem, ali da se ovakav izvještaj može prihvatiti. Unatoč tome što je oporba upozorila da izvještaj o radu nije potvrdio predsjednik Nadzornog odbora, vladajći vijećnici glasali su za izvještaj.

Izvještaj o kakvoći zraka, projekt izgradnje prijemnog centra u Lonjsko polje i odluka o prodaji izvan prodavaonica jednoglasno su prihvaćeni. Kakvoća zraka u Kutini svake godine sve je bolja i bolja. Svi su se složili da je ulaz u Lonjsko polje u Repušnici strateški važan za Grad.

LOŠA POLITIKA GOSPODARENJEM ZEMLJIŠTEM

Analiza Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem prihvaćena je s većinom glasova za. Nezavisni vijećnik Damir Petravić pohvalio je izradu analize, kao jedan težak projekt i važan dokument, ali nije se mogao složiti sa stanjem i provedbom raspolaganja zemljištem, jer smatra da je prije par godina učinjena pogreška. Tada Grad nije imao sluha za pomoć malim poljoprivrednicima. Oporba smatra da je loša politika prema razvoju poljoprirede učinjena odlukom kada je gradska vlast odlučila razvoj prepustiti pet ili šest pojedinaca bliskoj vlasti i njima dodijeliti najveći i najkvalitetniji dio zemljišta. Žalosno je što se ne želi pomoći razvoju malih poljoprivrednika, već se samo pogoduje podobnim pojedinicima. Smatraju da nas je takva politika i dovela u ovakvo teško stanje. Nerazumijevanje i nespremnost za pomoć pri razvoju malih poljoprivrednika danas se pokazuje pogrešnom, jer je veliki broj, tih malih, sada u najvećim problemima, a mnogi su morali i prestati raditi. Velika većina njih smatra da su dobili zemlju onda kada su i tražili, da bi danas imali puno lakšu situaciju. Zbog navedenih razloga oporba je bila protiv provedbe i stanja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.  

Nakon nekoliko sati rasprave zaključak je da se i oporba i vlast zajednički slažu oko strateških projekata važnih za razvoj Grada, ali na upravljanje Gradom, projekte i prioritete gledaju d
rugačije.    
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u