Čestitamo ukidanje harača!!!

IZMJENE Zakona o porezu na dohodak stupaju sutra na snagu. Tim izmjenama ukinut će se krizna stopa od dva posto na plaće, mirovine i druga primanja u iznosu od 3.000 do 6.000 kuna dok će viša stopa na primanja veća od gornje spomenute granice biti ukinuta u studenom. Dakle, primanja onih koji spadaju u tu grupaciju povećat će se za najmanje 60 kuna pa do 120 kuna.


Od sutra na snagu stupa nekoliko izmjena zakona, pa tako će od 1. srpnja na snagu stupiti izmjene Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druga primanja, izmjene Zakona o porezu na dobit, Zakona o šumama i druge izmjene.

Prema procjenama, izmjenama zakona oko 1,48 milijuna građana povećat će se mjesečna primanja. Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak smanjuje se broj i visina stopa tog poreza – najniža stopa s dosadašnjih 15 posto smanjuje se na 12 posto, stopa od 25 posto ostaje, dok se ukidaju porezne stope od 35 i 45 posto, a uvodi se nova stopa od 40 posto.

Od sutra se ukidaju i porezne olakšice na uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (tzv. treći stup), izdatke za zdravstvene usluge i ortopedska pomagala te za stambene potrebe. Te će se olakšice moći priznati u godišnjem obračunu poreza na dohodak za ovu godinu, ali samo za uplaćene do 30. lipnja 2010. i u ukupnom iznosu do najviše 6.000 kuna.

S 1. srpnja na snagu stupaju i izmjene Zakona o porezu na dobit, kojima se posebno razlučuju privatna i potrošnja u poslovne svhe te se uvodi red u poslovanje međusobno povezanih poduzetnika i želi spriječiti transakcije prema off shore kompanijama.

(preuzeto s Indexa)
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u