Politika

Aktualni sat 11. sjednice Gradskog vijeća

Događanja sa početka sjednice, odnosno Aktualnog sata, usmjerila su rad i raspravu 11. sjednice Gradskog vijeća. Na Aktualnom satu “kukuriku pjevac” je imao svoje prvo obraćanje.

Damir Petravić (nezavisni vijećnik) upozorio je na probleme s vodom u Batini gdje su se građani sami spajali na kanalizaciju, a neki koji su platili 2.000,00 kuna niti danas nisu spojeni. Zanimalo ga je kada se i kako će se riješiti taj problem. Problem oko korištenja službenog automobila u privatne svrhe i ovaj put je bilo aktualno, a vijećnik je pitao što je učinjeno povodom dokazanog korištenja službenog automobila u privatne svrhe od strane direktora Mije Šepaka!

Vijećnicu Milenu Dotlić (HSLS) zasmetalo je loše održavanje gradskih groblja. «Zašto nakon košnje trave na groblju, spomenici ostaju neočišćeni od nabacane trave?» upitala  je vijećnica.

Tomislava Andrića (HKDU) zanimalo je čije je odmaralište u Malom Lošinju. Prateći politička zbivanja na državnoj razini, gdje je HSLS izašao iz koalicije s HDZom i partnerima, vijećnika je zanimalo kakvo je stanje u Kutini. Obzirom na raspad koalicije HDZ-HSLS pitao je ima li vijeće u Kutini više smisla i predlaže da se ovlasti Gradskog vijeća prenesu na Gradonačelnika. Pri tom pitanju orvi outa oglasio se i pjevac.

Branku Kabelku (HDZ) zanimalo je što je sa najmom prostora koji “Škorpion” plaća SDP-u.

Zdravko Has (SDP) napomenuo je da je cesta prema Kutinicama u najlošijem stanju od svih cesta na područj Grada Kutine, što je vidljivo i na karti Županijske uprave za ceste SMŽ. Nedavno je dio te ceste popravljen, ali u Krajiškoj Kutinici samo do križanja prema groblju, jer je samo do tog dijela u ingerenciji Županijske uprave za ceste, a dalje prema Vilenjaku u ingerenciji Grada Kutine. Dalje od križanja cesta nije popravljana. Zimus je isto tako bilo sa čišćenjem snijega – dalje je ostalo neočišćeno. Može li se nešto napraviti kako bi se to koordiniralo, jer su stanovnici Kutinice iza toga križanja “u slijepom crijevu”. Zatražio pismeno očitovanje na pitanje temeljem kojih kriterija je predsjednik Gradskog vijeća zaključio da su zamjenici gradonačelnika Grada Kutine stručniji za obavljanje svoga posla od savjetnika županice SMŽ.

Vijećnik Damir Markuš (HSP) upozorio je na probleme ulicu Mije Stuparića koja ima problema sa oborinskim vodama.

Ivan Nekvapil (HNS) podsjetio je da je prodano 5 parcela u poslovnoj zoni, ali da se tamo ne vide nikakvi radovi. Zanimalo ga je u kojoj su fazi projekti u poslovnoj zoni.

Marija Vizner (HSS) upitala je koliki su prihodi Grada Kutine od pojačanog korištenja cesta od strane šumarije i kamenoloma. Kao i većinu građana zasmetalo ju je stanje sjenice u Parku 56. bojne koja je u jako lošem stanju. Postavila je pitanje da li se ima namjera u skorije vrijeme poduzeti nešto da se ta sjenica obnovi i dovede u priklado stane, s obzirom da se tamo okuplja dosta ljudi, prvenstveno mladi.

Marijan Balaško (HSLS) upozorio je na problem ceste koja iz Janje Lipe vodi do Bujavice, a koja je u izuzetno lošem stanju. Mještani imaju problema kada se prolazi tom cestom, pa ga je zanimalo pod čijom je to nadležnošću i da li se planira kakva sanacija spomenute ceste. Tvrtka Plinacro će graditi magistralni vodovod preko privatnih parcela i za to im treba davanje prava služnosti. Zanima ga hoće li vlasnici dobiti kakvo obeštećenje?

Branko Marjanović (HDZ) zamolio je sve prisutne da se jednom branitelju iz Ilove pomogne, jer sam nije u stanju osigurati si pristojan život.

Nikolu Domitrovića (SDP) zanimalo je kolika je ušteda postignuta smanjenjem plaća radnicima za 5%. Na učestale upite studenata o sufinanciranju prijevoza studentima i sufinanciranju Grada privatne i skupe visokoobrazovne ustanove, zanimalo ga je da li će Grad pratiti dobru praksu Županije i vratiti sufinanciranje prijevoza domaćim studentima, s obzirom da je to koristilo dosta studenata. Studenti smatraju da bi Grad, ako može sufinancirati privatnika i vanjske studente, trebao i mogao pomoći domaće studente. 

 

 Na vrh