Upisi na stručni studij poslovne ekonomije u Kutini

Razredbeni ispit za studijsku grupu Kutina održati će se u subotu, 8. svibnja 2010. godine s početkom u 12:00h u prostorijama škole Tina Ujevića, Mate Lovraka 3.  

 

STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA (Studijska grupa Kutina),
3 godine,180 ECTS bodova
UPISI u 2010/2011.

Upisnom postupku za upis na stručni studij Poslovna ekonomija u ak.god. 2010/11. kandidat može pristupiti na dva načina:

a) Pristupiti provođenju razredbenog postupka na Visokoj poslovnoj školi Libertas; 

b) Polagati ispite državne mature.

Ad a.) Upisni postupak putem pristupanja razredbenom postupku predviđen je za:

Kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a mlađi su od 24 godine, i odlučili su pristupiti razredbenom ispitu;
Učenike koji u školskoj godini 2009/10. pohađaju završne razrede četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini);
Učenike koji u školskoj godini 2009/10. pohađaju završne (treće) razrede trogodišnjih strukovnih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini)
Kandidate koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, i odluče pristupiti razredbenom ispitu.
Kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a stariji su od 24 godine.

Ad b.) Učenici koji u školskoj godini 2009/10. pohađaju završne (četvrte) razrede gimnazijskih programa obrazovanja, u akademskoj godini 2010/2011. obavezno polažu ispite državne mature, bez obveze pristupanja razredbenom postupku na Visokoj poslovnoj školi Libertas.

Državna matura skup je ispita kojima se provjeravaju i vrjednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima.
Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature. Ispiti su jednaki za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.
Polaganje ispita državne mature potrebno je prijaviti putem internetske stranice www.postani-student.hr gdje učenik odabire koje ispite želi polagati na državnoj maturi i za upis kojih se studijskih programa želi prijaviti. Na internetu je objavljena brošura Državna matura, a nalazi se na linku https://admin.postani-student.hr/Docs/brosura.pdf 
Elementi vrednovanja za stručni studij Poslovna ekonomija na Visokoj poslovnoj školi Libertas:
Vrednovanje ocjena iz srednje škole – 25%

Obvezni dio državne mature:

Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
Matematika – osnovna razina (B) – 25%
Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u