Počeli ispiti državne mature

Počeli ispiti državne mature
23
svi. 2012

Maturanti koji pristupaju državnoj maturi 2012., polagati će ispite u razdoblju od 22. svibnja do 12. lipnja, prema unaprijed poznatom kalendaru i vremeniku.

DRŽAVNA MATURA

Kako bi se objektivno i nepristrano ocijenilo znanje svakog pojedinog učenika uvedena je državna matura, kao obavezni završni pismeni ispit koji učenici polažu na kraju  srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima.

TKO POLAŽE DRŽAVNU MATURU? 

Obvezu polaganja državne mature od školske godine 2009./2010. imaju učenici gimnazija, dok učenici strukovnih i umjetničkih škola državnu maturu polažu samo ako planiraju nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta. Učenici strukovnih i umjetničkih škola čije srednjoškolsko obrazovanje traje najmanje četiri godine, obavezni su na kraju srednjoškolskog obrazovanja izraditi i obraniti završni rad u organizaciji i provedbi škole. S položenom državnom maturom učenici gimnazija stječu srednju školsku spremu, a učenici strukovnih i umjetničkih škola srednju stručnu spremu.

TKO PROVODI DRŽAVNU MATURU?

Državna matura se razlikuje od školske mature po tome što ju u suradnji sa školom provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavlja poslove vanjskoga vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima. Važnu ulogu sa strane škole u pripremi i provedbi državne mature ima školsko ispitno povjerenstvo koje čine ravnatelj škole i šest članova iz reda nastavnika od kojih je jedan ispitni koordinator.

KADA I KAKO SE POLAŽE?

Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Način organiziranja i provođenja državne mature je strogo definiran te ne dopušta neprimjereno ponašanje. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A – višoj i B – osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i izbornih predmeta prema želji.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u