Održan razredbeni ispit Visoke poslovne škole Libertas – upisna kvota povećana i održati će se još jedan razredbeni ispit

U subotu, 08.05., održan je razredbeni ispit u Kutini na koji se odazvalo čak 36 budućih studenata VPŠ Libertas. Još 16 ih ima pravo direktnog upisa. Budući da je početna upisna kvota od 50 studenata već popunjena, drago nam je obavijestiti Vas da je kvota povišena i pravo upisa na 1. godinu studija ima čak 80 studenata. Stoga Vas LIBERTAS već sada poziva na razredbeni ispit 12.06. kako bi osigurali svoje mjesto na Visokoj poslovnoj školi u Kutini.
prijava : http://193.198.187.4/lib-prijava/osobni_podaci.aspx?idStudij=406&idStudijIzv=1

STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA (Studijska grupa Kutina),
3 godine,180 ECTS bodova
UPISI u 2010/2011.

Upisnom postupku za upis na stručni studij Poslovna ekonomija u ak.god. 2010/11. kandidat može pristupiti na dva načina:

a) Pristupiti provođenju razredbenog postupka na Visokoj poslovnoj školi Libertas; 

b) Polagati ispite državne mature.

Ad a.) Upisni postupak putem pristupanja razredbenom postupku predviđen je za:

Kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a mlađi su od 24 godine, i odlučili su pristupiti razredbenom ispitu;
Učenike koji u školskoj godini 2009/10. pohađaju završne razrede četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini);
Učenike koji u školskoj godini 2009/10. pohađaju završne (treće) razrede trogodišnjih strukovnih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini)
Kandidate koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, i odluče pristupiti razredbenom ispitu.
Kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a stariji su od 24 godine.

Ad b.) Učenici koji u školskoj godini 2009/10. pohađaju završne (četvrte) razrede gimnazijskih programa obrazovanja, u akademskoj godini 2010/2011. obavezno polažu ispite državne mature, bez obveze pristupanja razredbenom postupku na Visokoj poslovnoj školi Libertas.

Državna matura skup je ispita kojima se provjeravaju i vrjednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima.
Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature. Ispiti su jednaki za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.
Polaganje ispita državne mature potrebno je prijaviti putem internetske stranice www.postani-student.hr gdje učenik odabire koje ispite želi polagati na državnoj maturi i za upis kojih se studijskih programa želi prijaviti. Na internetu je objavljena brošura Državna matura, a nalazi se na linku https://admin.postani-student.hr/Docs/brosura.pdf 
Elementi vrednovanja za stručni studij Poslovna ekonomija na Visokoj poslovnoj školi Libertas:
Vrednovanje ocjena iz srednje škole – 25%

Obvezni dio državne mature:

Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
Matematika – osnovna razina (B) – 25%
Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u