Natječaj za učiteljicu/učitelja matematike

Natječaj za učiteljicu/učitelja matematike
02
sij. 2013

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. 87/08. ) , Osnovna škola Vladimira Vidrića Kutina  raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta.

Traži se UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE na nepuno radno vrijeme – 12 sata redovite nastave tjedno, odnosno za 24 sati ukupnog tjednog radnog vremena, određeno radno vrijeme, do povratka radnice na rad  tj. s roditeljskog dopusta (1 izvršitelj).

Uvjeti za radna mjesta: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to:
– dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku )
– presliku  domovnice
– uvjerenje o nekažnjavanju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja (objavljeno 30.12.2012. na stranicama škole). Prijave s nepotpunom i nepravovremenom dokumentacijom neće se razmatrati. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Osnovna škola Vladimira Vidrića Kutina, Školska 2 .                                                                                                        

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u