Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice OGŠ Borisa Papandopula Kutina

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice OGŠ Borisa Papandopula Kutina
31
svi. 2012

Nakon što je prvi natječaj za izbor ravnatelja poništen, kao što je to obično i praksa u Gradu Kutina, u jednom od natransparentnijih gradova u Hrvatskoj objavljen je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice OGŠ Borisa Papandopulo. Iako na službenim stranicama grada nema objave, a kao transparentni smo, mi prenosimo tekst natječaja u cijelosti.

NATJEČAJ ZA MJESTO RAVNATELJA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE BORISA PAPANDOPULA KUTINA

Na  temelju članka 127. i članka 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi  (NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10. i 90/11.) i članka 62. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, a sukladno  Odluci  Školskog odbora od 22.05.2012. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina raspisuje

NATJEČAJ
za  izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Uvjeti: za ravnatelja/ice Škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja/icu, odnosno stručnog suradnika/icu, te ima najmanje višu stručnu spremu, i pet godina radnog iskustva u odgojno – obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis;
– domovnicu;
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
– dokaz o radnom iskustvu na odgojno obrazovnim poslovima (potvrda škole i preslika radne knjižice );
– dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja;
– uvjerenje da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, 44320 Kutina, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja – ne otvarati“. Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik školskog odbora:

Lidija Maksić Petrović

U Kutini , 28. 05 2012.

Vezane vijesti: Opet namješten natječaj za ravnatelja škole u Kutini!?!
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u