Osnovana Udruga studenata Grada Kutine

Osnivanjem Udruge studenata Grada Kutine polako se, ali sigurno popunjava i širi studentski život u Kutini.

Nakon što je osnovana Udruga moslavačkih studenata i Udruga moslavaca, kutinski studenti i mladi osnovali su još jednu udrugu koja će se boriti za veća prava i unaprijeđene studentskog života.

Promicanje i zalaganje za unapređenje života studenata sa područja grada Kutine i okolice, poticanje kulturnih, zabavnih i edukativnih djelatnosti studenata i mladih grada Kutine, povezivanje i suradnja sa drugim studentskim i građanskim organizacijama, doprinošenje ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva, samo su dio ciljeva studenata VPŠ Libertas koji su osnovali Udrugu.

U svrhu ostvarivanja postavljanih ciljeva Udruga komunicira između studenata, upravnih tijela sveučilišta, kao i ostalih institucija.

Osnivačka Skupština Udruge održana je u prostorijama VPŠ Libertas, a za prvog predsjednika Udruge izabran je Alen Kos. Skupštinu su pozdravili dekan VŠ Libertas Duško Pavlović, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu Grada Kutine Željko Tomičić, zamjenik županice Sisačko-moslavačke županije Andrija Rudić, Anica Lenart izvršna direktorica Gospodarskog kluba Kutina i Nikola Domitrović, potpredsjednik Udruge moslavačkih studenata i Udruge Moslavaca.

Na samoj Skupštini Udruga je najavila svoj prvi projekt – Studentski ljetni kamp Kutina 2011., koji će se održati na kutinskom bazenu.

Više o vodstvu, ciljevima i radu Udruge možete pogledati na njihovom face profilu.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u