Imate udrugu?! Prijavite se!

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu raspisao je POZIV za prijavu prijedloga projekata udruga u okviru javnih potreba Grada Kutine za 2011. godinu. Imate udrugu, imate projekte, a nemate sredstva – prijavite se!

Predmet poziva je prikupljanje pisanih ponuda za projekte udruga građana koje dijeluju na području Grada Kutine koji će se financirati iz proračuna za 2011. godinu. Projekte mogu prijaviti udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, imaju sjedište na području Grada Kutine, te se aktivnosti predloženog projekta provode na području sjedišta udruge.

Predloženi projekti se moraju temeljiti na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro, te moraju pokrivati jedno ili više od slijedećih programskih područja:
1. zaštita i promicanje ljudskih prava
2. socijalna skrb
3. potpora djeci i mladima
4. izvaninstitucionalno obrazovanje i inovacije u obrazovanju
5. demokratizacija i razvoj civilnog društva
6. unapređenje kvalitete življenja, zaštita i očuvanje zdravlja
7. zaštita i promicanje kulturne i prorodne baštine te zaštita okoliša
8. promicanje i prezentacija umjetnosti i tehnike
9. programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata

Projekte mogu prijavljivati i neformalne inicijative, no kao partnera moraju imati registriranu udrugu s područja Grada Kutine kako bi preko njezinog žiro računa primile novac za izvođenje projekta.

Prijave se podnose do 10.09.2010. u 12h, a rezultati izbora projektnih prijedloga biti će objavljeni najkasnije do 31.12.2010.

Detaljne informacije možete saznati na službenoj stranici Grada Kutine.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u