KUTINA VRLO USPJEŠNA U PROVEDBI projekata energetske obnove odgojno obrazovnih ustanova

KUTINA VRLO USPJEŠNA U PROVEDBI projekata energetske obnove odgojno obrazovnih ustanova
23
kol. 2016

Energetska obnova školskih i vrtićkih objekata jedan je od najvažnijih programa koji se u posljednje tri godine provode na području Grada Kutine. Glavni cilj ovoga programa je do 2020. godine obnoviti svih šest objekata matičnih škola te dječjih vrtića, a ukupna vrijednost ovoga programa prelazi vrijednost od 30 milijuna kuna koji bi najvećim dijelom trebali biti financirani iz EU sredstava.

Do sada je u suradnji Razvojne agencije Mrav i UO za društvene djelatnosti Grada Kutine u potpunosti pripremljena cjelokupna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ Vladimira Vidrića, OŠ Stjepana Kefelje, OŠ Mate Lovraka (istočna i zapadna zgrada s dvoranom), OŠ Banova Jaruga te Dječji vrtić Kutina, objekt Neven.

Dobra priprema projekata rezultirala je time da je OŠ Vladimira Vidrića jedna od sedam osnovnih škola na području cijele Hrvatske koja je ušla u pilot projekt Ministarstva graditeljstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za energetsku obnovu te škole odobreno je čak 70% EU bespovratnih sredstava od ukupno 4,4 milijuna vrijednog projekta i to u sklopu natječaja Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Energetski obnovljena OŠ Vladimira Vidrića ovu će jesen dočekati učenike u novom ruhu, čime će se značajno smanjiti potrošnja energenata za grijanje i hlađenje, kao i za rasvjetu.

„Ovo je složen posao za koji je najprije trebalo posložiti svu ‘papirologiju’, počevši od uporabnih dozvola i dokumentacije koju neke škole dijelom nisu imale, pripremiti energetske preglede, pripremiti projektnu dokumentaciju na kvalitetan način sukladan propisanim pravilima. Uspjeli smo i za većinu projekata nam je već odobren povrat uloženih sredstava u pripremu dokumentacije, a očekujemo povrat svih uloženih sredstava“, kazao je Vlado Vujica iz Razvojne agencije Mrav.

„Zatekli smo škole i cijeli gradski sustav organizacijski i tehnički potpuno nespremne za ovaj posao. Posložili smo tim, organizirali se, osigurali proračunska sredstva i spremno smo dočekali natječaje. Moram naglasiti da sam ponosan što smo u 2 godine stvorili tim koji sada može odgovoriti na sve izazove EU fondova. Tu važnu ulogu ima Razvojna agencija Mrav kao i praktična edukacija ljudi iz cijelog našeg sustava. Mi sada imamo iskustvo i znanje koje ćemo u narednom razdoblju još bolje iskoristiti, samo da napokon na državnoj razini profunkcionira korištenje EU fondova i da nam se omoguće natječaji“, kazao je gradonačelnik Andrija Rudić.

Iako kao dio izuzetno male lokalne Razvojne agencije, tim Razvojne agencije Mrav trenutno provodi 9 EU sredstvima financiranih  projekta, u postupku je ugovaranja 8 odobrenih EU projekata, te priprema za prijavu na buduće EU natječaje još 10 projekata.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u