Gradonačelnik i sindikati – 3. runda

Jučer, u dvorani vrtića Maslačak, održan je sastanak zbora radnika i predstavnika sindikata sa jedne strane te gradonačelnika Žmegača i pročelnika za društvene djelatnosti Tomičića sa druge. Sastanku su prisustvovale i predsjednice dvaju sindikata koji djeluju u kutinskom vrtiću, Anita Car iz Sindikata odgoja i obrazovanja Hrvatske (SOOH) te Božena Strugar iz Sindikata predškolskog odgoja Hrvatske.

Nakon kratke uvodne riječi povjerenice SOOH-a, riječ je dobio gradonačelnik Žmegač, koji je u svom poznatom demagoškom stilu upoznao sve djelatnike vrtića o stanju u gradskom proračunu te i dalje tvrdio kako se plaće moraju smanjiti za 10% i da se nakon toga potpiše ugovor kojim se takve plaće isplaćuju dvije godine.

Govorila je i predsjednica Sindikata odgoja i obrazovanja, Anita Car te izričito zatražila da se plaće ne diraju i da su dvije godine jako dugi period za plaće, koje su ispod državnog prosjeka i bez skidanja tih 10%. Također je napomenula da se već deset godina plaće radnicima u vrtiću isplaćuju manje nego što je zakonom propisano.

Ravnateljica Jasna Borovnjak iznijela je plan o reorganizaciji ustanove. Neki od planova reorganizacije su zatvaranje objekta Sunce te da objekti u Banovoj jaruzi i Međuriću sa petosatnog dnevnog programa skrate na tri sata dnevno.

Nakon svih izlaganja došao je red i na radnike, postavljana su pitanja bila uglavnom oko isplate regresa, jubilarnih nagrada i usklađivanja koeficijenata sa gradskom upravom. Postavljeno je pitanje zašto se nema uvida u koeficijente koji imaju zaposleni u gradskoj upravi!?

Nakon trosatnog sastanka nije se dalo naslutiti koja će strana popustiti, pa se pregovori nastavljaju. Mi ćemo ih pomno pratiti i izvjestiti građane, direktno i zaposlenike, o dogovorenim detaljima.

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u