Aktualni sat – Imaju li svi ista prava?

Poštovani čitatelji, sukladno Vašim zahtjevima, od 12. sjednice Gradskog vijeća, jedini u pisanom obliku prenosimo sažetak Aktualnog sata sa svim pitanjima i odgovorima nadležnih. Sažetak same sjednice objaviti ćemo posebno, kao zasebnu vijest.

Na 12. aktualcu većina pitanja bila je upućena, kao i obično, gradonačelniku Davoru Žmegaču.

Prvo pitanje postavio je vijećnik Damir Bernat (HSLS), a zanimalo ga je kako Komunalni servisi Kutina obavljaju aktivnosti oko poslova koji su preuzeli i da li to izvode samostalno ili imaju podizvođače. Gradonačelnik je odgovorio da su Komunalni servisi taj posao preuzeli silom prilika, da ga izvode samostalno i bez problema, ali da se razmatra da li je potrebno od sljedeće godine uzeti vanjskog izvođača.

Biserku Stojić (HSLS) zanimalo je kada će se sanirati raskrižje kod Doma učenika, jer se na cesti nalazi velika rupa. Postavila je pitanje zašto su loše izvedeni presjeci ceste u Kutinskoj lipi, gdje su se sada stvorili “ležeći policajci”. Pročelnik Jelić odgovorio je da su radovi sanacije u tijeku, te da će prilikom završetka sanacije kanalizacije biti sanirana i spomenuta rupa kod Doma učenika. U Kutinskoj lipi investitor odrađenih radova bilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i obavljen je tehnički pregled, tako da taj problem nije u domeni Grada.

Dragica Vasić (SDP) predala je potpise stanovnika Moslavačke ulice, kojima je davno obećano da će im se dovesti kontejner za bio otpad, a da do dan danas to nije učinjeno, pa je zanima da li će i to ostati samo obećanje ili će se ljudima dovesti taj kontejner, jer je ljudima potreban! Mještani Moslavačke žale se na premještanje pješačkog prelaza u Nazorovoj ulici i traže da se pješački prijelaz vrati na staro mjesto. Upozorila je na veliku rupu u ulici Gustava Barona, gdje se već neko vrijeme ljudi popikavaju i padaju, a nedavno je zbog ozljede, dobivene zbog te rupe, jedna gospođa završila na hitnoj. Gradonačelnik se zahvalio na upozorenju za postojanje rupe i rekao da će nadležne službe pregledati stanje i sanirati rupu u ulici G. Barona. Pročelnik Jelić smatra da je problem pješačkog prelaza opravdan zahtjev i Grad će reagirati i zatražiti da ŽUC to rješi prvom prilikom.

KOME NIJE JASNO?

Ivan Nekvapil (HNS) upitao je zašto se stalo sa drugim dijelom realizacije Mikrokredita i da li postoji nekakav projekt, elaborat ili plan za Komunalnu zonu, za koju se Grad kreditno zadužio 8 000 000 kuna, a ništa se ne radi, niti je vidljiv neki projekt. Gradonačelnik je ponovio da je otvoren natječaj za Mikrokredite i pozvao poduzetnike da se jave. Oko Komunalne zone nije shvatio pitanje vijećnika, nije mu bilo jasno kakav plan je potreban. Nekvapil je upitao da li je normalno podići više od 1000000 eura kredita i nemati nikakav plan za što će se ti novci potrošiti? Gradonačelnik je napomenuo da je kupljena nekretnina, a da i dalje ne razumije kakav plan je potreban!?

Branku Kabelku (HDZ) zanimalo je kako teku radovi na uređenju prostora gdje će biti Veleučilište i da li će biti na vrijeme završeni. Gradonačelnik je upoznao vijećnike i javnost da će svečana dodjela indeksa biti 30.09., a da bi početak nastave trebao biti 04.10., do kada bi trebali biti gotovi radovi.

Damir Petravić, nezavisni vijećnik, postavio je pitanje da li će Grad pomoći stanovnicima prilikom etažiranja i da li će Grad sudjelovati kod parcelacije, koju građani moraju učiniti do 2013. godine? Upozorio je na velike probleme stanovnika ulice Hrvatskih branitelja i I.G. Kovačića, koji su suočeni s čestim izljevom fekalija i voda u njihova dvorišta. Upozorio je da je tim ljudima 2006. prvi put obećano to riješiti, a da se problem još uvijek nije riješio, a trebao bi, kada se vidi da se ima novaca za privatne projekte. Gradonačelnik je odgovorio da je Grad spreman pomoći oko etažiranja i parcelacije, jer je to i u intersu Grada. Oko problema kanalizacije i problema s velikim količinama vode, problemi se riješavaju i dio je već riješen. Održano je i nekoliko sastanaka, detektirani su problemi i traži se način da se to riješi, po mogućnosti do kraja ove godine.

Damir Markuš (HSP) upitao je u kojoj je fazi POS Brunkovac, kako bi se rješilo pitanje stanova za branitelje? Zanimalo ga je što će biti sa šankom u Športskom centru? Gradonačelnik je podsjetio da su održani sastanci s braniteljskim udrugama oko stanova za branitelje, ali da je projekt malo zastao zbog problema s financiranjem, a nada se da će se stavka uvrstit u prijedlogu proračuna nadležnog ministarstva za 2011. godinu. Šank u Športskom centru je dan u koncesiju, jer je u Športskom centru 6 zaposlenika manje, izabran je ponuđač za zakup šanka i šank će nastaviti s radom. Do sada je šank bio gubitaš u sklopu Centra, sada će biti isplativ, jer će se dobivati naknada od koncesije, čim se postiže značajna ušteda.

Prije pitanja vijećnika Andrića (HKDU) odgovoreno mu je na prošlo pitanje oko vlasništva odmarališta na Lošinju i cijene dužnog metra kanalizacije. Gradonačelnik je istaknuo da je pitanje vlasništva jako komplicirano, s obzirom da vlasništvo čini nekoliko različitih subjekata. Smatra da se pitanje vlasništva neće moći samo tako rješiti. Tomo Andrić je izrazio žaljenje što je takvo stanje, jer smatra da bi jedno vrijedno odmaralište bilo “Zlatna koka” za Grad i da je to potrebno rješiti. Oko dužnog metra kanalizacije ne može se reći točan iznos, jer on ovisi o terenu na kojem se radi, a cijena je negdje oko 1500 do 2000 kuna. Vijećniku nije jasno zašto je onda 100 m kanalizacije u Moslavačkoj ulici koštalo oko 560 000 kuna, što je puno više nego što mu je rečeno, a tamo nije bilo problema oko imovinsko pravnih odnosa ni drugih problema. Upitao je zašto Grad nije preusmjerio novce koji su namjenjeni HKDU na Crkvu Majke Marije Snježne, a dostavio je dopis koji su ga to tražili u Gradu. Gradonačelnik mu je odgovorio da Grad zakonski ne može sredstva namijenjena strankama prebaciti na neki drugi račun, te da to pitanje mora stranka sama riješiti. Vijećnika je zanimalo koliko je Grad trenutno zadužen i tko je odgovoran kada je Grad izgubio značajna sredstva prilikom zamjene vrijednog zemljišta u centru grada za neko zemljište na Husainu? Smatra da je to veliki gubitak, jer je zemlja vrijedila nekoliko stotina tisuća eura, a dobila se gotovo bezvrijedna zemlja. Gradonačelnik je odgovorio da je zaduženost Grada u ovom trenutku oko 15 800 000 kuna.

Marijan Balaško (HSLS) upitao je u kojoj je fazi škola u Međuriću te se zahvalio Gradonačelniku na pomoć u organizaciji “Banova u srcu”. Predao mu je zahvalnicu mještana Banove Jaruge. Gradonačelnik se zahvalio i rekao da se radovi na školi u Međurići privode kraju i da su jedini, tko je osigurao sredstva za školu, saborska zastupnica Zdenka Čuhnil i Grad Kutina.

Zdravko Has (SDP) upozorio je na probleme stanovnika Krča, koji su nastali jer Grad ne održava svoje površine, pa tamo raste visoka trava, nastaje šumica, puze zmije, što nije ugodno za život. Isto tako istaknuo je probleme stanovnika Gojla, koji moraju sa sobom imati sjekirice i lopate, jer se zbog neodržavanja cesta i okoliša moraju sami snalaziti, kako bi im se život mogao donekle normalno odvijati. Također je upozorio da je prije nekoliko mjeseci obećano da će se riješiti problem plavljena kuća u Lipi, ali da su ga nedavno građani opet upozorili da imaju problema. Kada će se to rješiti? Gradonačelnik je upozorio da je za stanje na glavnim cestama odgovorna Županijska uprava za ceste i Hrvatske šume, na št
o mu je vijećnik skrenuo pozornost, da se ne radi o glavnim cestama, već baš o gradskim. Pročelnik Jelić je odgovorio da je pitanje u Lipi riješeno. Vijećnik je samo ponovio da su ga prije nekoliko dana to pitali, jer ponovno imaju problema.

Marijo Vidović (HDZ) upitao je kada će se riješiti problemi u Fumićevoj ulici i da li je moguće od Hrvatski voda dobiti sredstva za sanaciju potoka u Repušnici. Pročelnik Jelić rekao je da udarnih rupa u Fumićevoj više nema i da će drugi problemi biti uskoro riješeni. Mjesni odbor surađuje s Gradom Kutina i oko svih problema neka se jave, pa će komunali redar učiniti što je potrebno da se rješe problemi koji nastaju zbog samih mještana. Direktro Moslavine d.o., Šepak, istaknuo je da su nominirali projekte prema Hrvatskim vodama i da se nadaju da će nešto od toga i biti.

Vladimir Rumišek (HNS) upitao je što je se odlukom o ENIKON-u koji nije platio u roku i da li smo raskinuli ugovor s njima? Upozorio je na problem ispisivanja djece iz OŠ Vladimira Vidrića i zanima ga što Grad poduzima oko toga. Gradonačelnik je podsjetio da je ugovor raskinut, jer ENIKON nije platio na vrijeme. Zahvalio se na pitanju oko OŠ Vladimira Vidrića i upozorio da svaki roditelj ima pravo upisati svoje djete gdje želi, te da se novonastali problemi pokušavaju riješiti.

IMAJU LI SVI ISTA PRAVA? 

Antun Velcl (HSLS) zatražio je pismeni odgovor po kojem članku Poslovnika o radu imamo pravo na replike i kada će se napraviti revizija Poslovnika, jer smatra da se neki ne pridržavaju Poslovnika. Zdravko Has (SDP) upitao je predsjednika vijeća Babića (HDZ) zašto neki vijećnici imaju pravo na pismeni odgovor, a neki ne. U konkretnom slučaju on nije mogao dobiti pismeni odgovor, a neki na to imaju pravo!?

Branka Marijanovića (HDZ) zanimalo je u kojoj je fazi kanalizacija u Ilovi, s obzirom da su na prošloj sjednici raspisani novi natječaji, a i dalje se baš ne radi? Zamolio je da netko od nadležnih obiđe Ilovu i uvjeri se u probleme koji imaju stanovnici. Gradonačelnik je  odgovorio da će se napraviti sanacija koja je potrebna i da će za ostalo dobiti pisani odgovor.

Đuro Petrince (DC) proslijedio je pitanje navijača NK Moslavine Gradonačelniku. Navijači su upitali da li je Gradonačelnik upoznat s trenutnom situacijom u klubu i koji problemi postoje te što se može učiniti da se to stanje popravi? Gradonačelnik je upoznat sa stanjem u klubu, ali nažalost gospodarstvo je u krizi i jednostavno nema dovoljno novaca. Troškovi dobro organiziranog kluba, što je Moslavina, veliki su i u ovom trenutku jednostavno nije moguće pomoći više nego što je to sada. Potrebno je pričekati da se popravi stanje financija i onda će se rješavati ovi problemi.

S obzirom na određeno trajanje Aktualnog sata, Poslovnikom o radu, od 60 minuta, pojedini vijećnici nisu postavili svoja pitanja, ali će zato imati prednost u postavljanju pitanja na sljedećem Aktualnom satu.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u