Pitanja bez odgovora su najaktualnija

I prije samog početka sjednice i prihvaćanja Dnevnog reda 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine dalo se naslutiti da bi ovo mogla biti jedna od zanimljivijih.

Primjedbe na Zapisnik 18. sjednice, dopune Dnevnog reda 19. sjednice, povrede Poslovnika i slično samo su bile dio predigre, koja je krenula već na prvoj točki Dnevnog reda – Aktualnom satu.

IMA LI MJESTA ZA MLADE? 

Priliku da prvi postavi aktualna pitanja dobio je Marijo Vidović (HDZ), koji je ponovno upozorio na probleme s “azilantima”, kojih je u Gradu sve više. Polako se u Gradu događaju stvari gdje roditelji moraju misliti da li je sigurno da naša djeca sjede na klupici u parku ili da se sigurno igraju na gradskim površinama. Nemali je broj incidenata, pa i tuča, u kojima su sudjelovali ljudi koji su smješteni u prihvatilištu, pa je apelirao na Grad da se učini nešto po tom pitanju. Drugi pitanje odnosilo se na mlade Grada Kutine i prostor koji bi im trebao biti dodijeljen. Podsjetio je da je prvotno namijenjeni prostor pretvoren u banku, a da drugi (“Baraka”) još uvijek nije riješen. Zanima ga da li Grad ima rješenje i u kojoj je fazi, te gdje će jednog dana biti prostor za mlade, da opet ne ostanu bez prostora.

Gradonačelnik je obavijestio vijećnike i javnost da je Grad, na veliki broj sugestija, imao sastanak sa ljudima iz prihvatilišta i da je nedavno određeni broj ljudi transferiran iz Kutine. Tako je prijašnja brojka od 140 ljudi iz prihvatilišta smanjena na 60-ak do 90-ak. Grad Kutina kupiti će zemlju “Lika”, a čim se to dogodi napraviti će se troškovnik i program kako da se to pretvori u Klub mladih. U Proračunu za 2012. godinu trebala bi biti planirana sredstva za Klub mladih.

Zdravko Has (SDP) proslijedio je upit građana koje je zasmetala ulična rasvjeta koja radi i po danu!?! Zapitao je zašto je tome tako i da li je moguće to izbjeći, jer se novci bespotrebno rasipaju. Upozorio je na problem Doma za starije i nemoćne “Zlatne godine”, koji ima velike dugove prema Domu zdravlja Kutina, te upoznao prisutne da je pokrenut postupak rješavanja tog pitanja, koji će se naći i na Dnevnom redu županijske Skupštine. Rekao je da plan zbrinuti sve korisnike, te da je predviđena i novost – pomoć u kući. Upitao je zašto Grad do sada ništa nije učinio oko osnivanja Doma i pomoći u kući?

Gradonačelnik je podsjetio da je nadležnost problema Zlatnih godina pod Županijom, a i da bi volio da Županija obavijesti Grad kada nešto rade. Oko ovog slučaja to nije učinjeno i smatra da to nije dobro. Unatoč tome istaknuo je da je Grad voljan pomoći, iako je već ranije poslao poruku da želi pomoć, učinio je to opet. Grad Kutina je predlagao rješenje tog pitanja i ranije i kako je pomogao i prije kada su bili problemi pomoći će i ovaj put, a HSLS će sasvim sigurno prijedlog podržati u županijsko Skupštini. Siguran je da bi to napravili i bolje da je bilo suradnje između Županije i Grada, jer je to u interesu građana. Pročelnik Jelić objasnio je da rasvjeta svijetli po dana, jer se tada izvode popravci tamo gdje je potrebno. Moguće je da se javna rasvjeta nekada upali i ranije, ali sustav javne rasvjete je velik i moguće je da se negdje dogodi kvar, ali on se isto tako i ukloni. pozvao je i građane i vijećnike da se jave ako uoče probleme, kako bi ih Grad što prije otklonio.

Branku Kabelku (HDZ) zanimalo je da li je riješeno pitanje prostora Caritasa, jer nemaju adekvatan prostor. Zasmetala ju je duga obnova fasade na Učeničkom domu u Crkvenoj ulici, koje je obloženo već mjesecima, te pod čijom su ingerencijom radovi i kada će biti gotovi.

Gradonačelnik je pohvalio rad Caritasa i rekao da je pronađen prostor koji zadovoljava potrebe Caritasa. Nakon potpune sanacije krovišta sve će biti u potpunosti riješeno. Učenički dom u nadležnosti je Županije i isti je da radovi traju malo duže, ali sigurno opravdanje za to ima izvođač radova. Drago mu je da se radi i da će se to riješiti. Bolje je još malo pričekati do kraja, jer ćemo dobiti novu fasadu. Bolje je da se još malo strpimo i dobijemo novu fasadu, nego da cjepidlačimo.

Antun Velcl (HSLS) podsjetio je da je Grad nedavno sklopio ugovor sa TVIM-om iz Siska, koji trenutno izvodi radove i u krugu Petrokemije. Kako tamo raskopani radovi stoje mjesecima, zanimalo ga je da li Grad ima problema sa izvođačem i što se misli poduzeti po tom pitanju!?

Pročelnik Jelić odgovorio je da TIVM trenutno izvodi radove na popravku makadamskih cesta i puteva po mjesnim odborima. Upoznao je da je TVIN imao problema sa asfaltnom bazom, ali da je to riješeno i da do sada obavljaju svoje poslove. Gradonačelnik je nadopunio pročelnika i rekao da se Grad drži ugovora i sve dok se ugovor poštuje da je sve u redu.

GRAĐANI TREBAJU BOLJE ZDRAVSTVO!

Vladimir Rumišek (HNS) ponovio je da je na prošloj sjednici postavio pitanje oko listi čekanja u Domu zdravlja te ga zanima da li je što poduzeto po tom pitanju. Negodovao je zbog izvođenja radova na obnovi horizontalne signalizacije, jer je na pojedinim mjestima izvedena, a da se tamo tek planira rekonstrukcija ceste. Tako će nam se dogoditi da ćemo na pojedinim mjestima dva puta morati raditi i platiti isti posao!?

Gradonačelnik i stručne službe obavili su razgovore oko laboratorija, koji drži privatnik, ali ponovno je javno pozvao Županiju da se vidi da li zajednički mogu popraviti stanje. Pročelnik Jelić istaknuo je da je vijećnik u pravu po pitanju bojanja horizontalne signalizacije, ali zbog sigurnosti sudionika u prometu to se moralo riješiti. Negdje će se dogoditi preklapanje, pa će se ponovno morati bojati, ali to je na malo mjesta.

Dragica Vasić (SDP) istaknula je da se građanima Kutine već godinama samo govori da se strpe, strpe i strpe, a imaju puno lošiju osnovnu zdravstvenu zaštitu od drugih. Grad Kutina treba učiniti nešto, a ne samo optuživati druge da učine nešto po pitanju zdravstvenih usluga ovoga Grada. Postavila je pitanje kada će građani Kutine dobiti osnovne usluge tokom cijelog tjedna? Zanimalo ju je da li je došlo do promjene cijena najma stanova koji su pod ingerencijom Grada i kada?

Gradonačelnik je i osobnog i političkog mišljenja da domovi zdravlja trebaju biti pod nadležnosti gradova i općina, ali oni su zakonski u nadležnosti županije. Podsjetio je da je Grad promjenom zakona ostao velikim dijelom bez stanova, jer se država odlučila upisati u vlasništvo. Oko 50% stambenog fonda je otišlo državi i nad njima Grad više nema nadležnosti. Kod onih koji su ostali u nadležnosti Grada cijena se nije mijenjala u posljednje dvije godine, a sada su učinjene male korekcije.

Branka Marijanovića (HDZ) ponovno je zanimalo da li Grad Kutini radi kakve projekte po pitanju legalizacije objekata i u kom smjeru, te u kojoj su fazi. Zanima ga je da li su riješeni papiri oko kutinskog bazena, kako bi se mogla provesti prava adaptacija i sanacija ili je još uvijek odgovor da je problem imovinsko pravnih odnosa , a ako je zašto?

Papiri oko bazena još uvijek nisu riješeni, jer prijedlog Grada još stoji u Hrvatskim šumama, rekao je Gradonačelnik. Napomenuo je da bazen izgrađen davno, ali da problem papira još uvijek nije riješen. Odbor za poljoprivredu i nadležni upravni odbor Grada obišli su mjesne odbore  upoznali ljude na terenu za provođenjem legalizacije. Nakon toga dobili su određeni broj zahtjeva, a Grad Kutina će učiniti sve kako bi se stvari uskladile kako treba, istaknuo je pročelnik Krmelić.

Damira Petravića (nezavisni vijećnik) zanimalo je kada će točno biti završeni autobusni kolodvor, kada će točno biti završen dječji vrtić na
Brunkovcu i kada će točno biti završena škola u Slatini? Postavio je pitanje zašto je darovani autobus u onako lošem stanju i da li se Gradonačelnik osjeća odgovornim što je autobus propao i sada se prodaje za siću, a registriran je u 2011. godini!?

Gradonačelnik je istaknuo da je održao političku pressicu sa svojim zamjenicima i ne vidi razlog da drži političke govore na Aktualnom satu.

Damir Petravić inzistirao je da mu Gradonačelnik konkretno odgovori na pitanja, jer smatra da je jako bitno dobiti odgovor na pitanje kada će biti završen dječji vrtić!?

GRADONAČELNIK BEZ ODGOVORA

Gradonačelnik je podsjetio da izborni mandat traje do 18.05. 2013. godine i da će građani na izborima odlučiti da li je on realizirao obećanja ili ne. Pozvao je građane da dobro pogledaju tko radi u interesu Grada, a tko u osobnom interesu, pa da na izborima dobro odluče.

Damir Bernat (HSLS) u ime građana Radićeve ulice pitao je kako napreduju radovi i kada će biti gotovi na sanaciji deponije, jer mještani imaju problema sa bukom od kamiona? Gradonačelnik je rekao da se ti radovi napokon privode kraju.

Tomislava Andrića (HSP dr.A.S.) zanimalo je koji su čimbenici velikih gubitaka vode (25%) i što se radi po tom pitanju. Zasmetao ga je veliki broj prekida u mreži, pa se zapitao da li je naša vodoopskrbna mreža nepouzdana? Nadovezavši se na prethodno pitanje zanimalo ga je da li građani saniraju magistralne ili gradske gubitke u mreži? Ponovio je pitanje vijećnika Velcla oko TVIM-a iz Siska, te napomenuo da se u dnevnom tisku nedavno pojavila vijest da ista firma ima problema sa financiranjem, a podsjetio je da je u Sisku ista firma kopala parkiralište na krivom mjestu. Zanimalo ga je da li će Grad raskinuti ugovor s njima i da li smo u problemima, kao što je Grad već imao problema sa prijašnjim izvođačima?

Gradonačelnik je podsjetio vijećnika da je ranije već postavljeno pitanje oko TVIM-a! Protupitanjem – “Koliko je prosječni gubitak vode u mreži u RH?” -odgovorio je vijećniku na pitanja oko vode. Također je istaknuo da je Grad Kutina puno uložio u saniranje gubitaša i ulaže stalno napore da gubici budu manji. Zamolio je vijećnika da postavi pitanje koje je potkrijepljeno činjenicama, a nije paušalno, ali i da je to pitanje za jednu od točaka Dnevnog reda.

Vijećnik Andrić konstatirao je da su građani dobili veće račune za vodu i da je očito došlo do povećanja. Predsjednik vijeća Babić (HDZ) također je protupitanjem – “Tko je građanima izdao račune za vodu i zašto se njima nisu obratili?” – odgovorio na konstataciju vijećnika Andrića o većim računima.

Damir Petravić (nezavisni vijećnik) zatražio je da mu se objasni gdje piše da vijećnik ne može postaviti pitanje na Aktualnom satu, iako je ono možda kasnije vezano za jednu od točaka Dnevnog reda.

Unatoč pitanju, vijećnik je ponovno ostao bez konkretnog odgovora.

Predsjednik Gradskog vijeća na kraju Aktualnog sata obavijestio je vijećnike da je osnovan još jedan Klub vijećnika (dva vijećnika HNS-a i nezavisni vijećnik Damir Petravić).

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u