Ogromno povećanje komunalne naknade i sufinanciranje privatnika

Za kraj godine i kao čestitku za nadolazeće blagdane i praznike, Gradska vlast nam je na jednoj od posljednjih sjednica Gradskog vijeća povećala komunalnu naknadu za 21,7%.

Na istoj sjednici osnovan je Dom hrvatskih branitelja, postali smo Grad bez GMO-a i spomenika kulture, a ponovno je povučena jedna točka Dnevnog reda.

KOMUNALNA NAKNADA + 21,7%

Obrazloženje za povećanje vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade dao je pročelnik Josip Jelić, koji je napomenuo da se visina boda nije mijenjala od 2000. godine i da je Kutina na samom dnu ljestvice po visini komunalne naknade. Gradonačelnik je dodao da se povećanjem komunalne naknade, povećanjem prireza i uvođenjem spomeničke rente djelomično namirio manjak u proračunu i da je ovo jedan od načina za zadržavanje postojećeg standarda Grada.

Vijećnik Tomislav Andrić (HKDU) smatra da je to udar na građane i da bi bilo najbolje za građane da cijena ostane kakve je. Nije podržao odluku, jer smatra da nije vrijeme za povećanje nameta građanima.

Damir Petravić (nezavisni vijećnik) mišljenja je da se uporno zamagljuje realna slika proračuna i da je Kutina došla do točke iz koje se teško može izaći te da je porast nameta građanima postalo jedino rješenje. Podsjetio je da je opozicija prije godinu dana predložila amandmane kojima se mogao spriječiti djelomično ovakav gubitak, a da ih je gradska vlast tek malo preoblikovala i pojedine prihvatila tek nakon godinu dana. Upozorio je da još uvijek nije napravljen preustroj gradske vlasti i da uopće nema ušteda u upravi te zato ne može prihvatiti udar na građane. Tek kada gradske tvrtke donesu plan restrukturiranja i plan uštede, tek onda se može razmišljati o udaru na građane. Gradonačelnik se nije složio sa vijećnikom i upozorio je da dio amandmana nije bio u skladu sa zakonom, a da je Grad Kutina smanjio troškove poslovanja.

Vladimir Rumišek (HNS) mišljenja je da je povećanje od 22% preveliko i upitao je zašto se 10 godina nije poduzimalo ništa da to povećanje bude manje. Damira Marukuša (HSP) zasmetalo je što pojedini građani sa luksuznim automobilima i ogromnim kućama primaju socijalnu pomoć, a na temelju ove odluke neće biti obuhvaćeni novim povećanjem nameta. Pročelnik Jelić rekao je da sve ima anomalija, ali da će se stručne službe Grada truditi da ih bude što manje. Odluka o povećanju komunalne naknade za 21,7% donijeta je sa 12 glasova za (HDZ-HSLS-HSS-HSU-HSP) i 8 glasova protiv (SDP-HNS-DC-HKDU).

(foto:kutina.hr)

OSNOVAN DOM BRANITELJA

Na inicijativu Udruga sa područja Grada Kutine proizašlih iz Domovinskog rata predloženo je osnivanje Doma hrvatskih branitelja. Gradonačelnik i Damir Markuš (HSP) ukratko su objasnili način osnivanja i rada Udruge. Zdravko Has (SDP) podržao je prijedlog i inicijativu, ali je primijetio da odlukom o osnivanju nisu obuhvaćene sve udruge, te zamolio da se sve udruge obuhvate za mogućnost korištenja prostora. Damir Markuš (HSP) objasnio je da nema dovoljno mjesta za sve udruge, ali će biti osiguran veći prostor za sastanke koji će moći koristiti i druge udruge. Nakon kreće rasprave o tome da li sve udruge trebaju biti obuhvaćene (što je predlagala oporba) ili ne, odluka je jednoglasno prihvaćena. Nikola Domitrović (SDP) zaželio je od koordinatora provođenja odluke da se svima koji su sudjelovali u stvaranju Hrvatske države omogući korištenje prostora predviđenog za udruge, kako bi svjedočili o svom doprinosu, a ne da budemo isključivi kako se moglo čuti tokom rasprave.

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Kutine jedna je od točaka koja se ponovno našla na sjednicama GV ove godine. Damir Petravić (nezavisni vijećnik) smatra da je ovakav tekst natječaja trebao biti i prije 5 godina, kako bi se svima dala mogućnost da se razvijaju. Podsjetio je da je tada jako mali broj ljudi dobilo zemlju i šteta je što više poljoprivrednih gospodarstava nije dobilo zemlju, a bila im je potrebna za razvoj. Podržao je tekst natječaja, ali je ostao gorak okus u ustima, jer se tada podijelilo 600ha zemljišta, a sporno je bilo 50-100ha. Branko Marijanović (HDZ) također je podsjetio na 2005. godinu kada je i moralno i ljudski. Jednoglasno je donijeta odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivredno zemljišta.

ČIJA JE ČESTICA?

Prijedlog sporazuma o zajedničkom ulaganju Grada Kutine s tvrtkom ING-GRAD d.o.o. Zagreb, neočekivano je prouzročila povlačenje točke s Dnevnog reda!!! Nakon obrazloženja Gradonačelnika da je Gradu u interesu da uloži u vodovod i kanalizaciju privatnom investitoru koji će kasnije ustupiti cestu na održavanje Gradu za raspravu se javila Dragica Vasić (SDP).

Vijećnica SDP-a koja je poznata po istraživanju zamjene zemljišta u Kutini, za što je podignuta i kaznena prijava protiv Gradonačelnika, ponovno je uočila nepravilnosti oko pojedinih čestica. Prema njezinoj tvrdnji u ugovoru o zajedničkom ulaganju navodi se tvrtka ING-GRAD, a u vlasničkim listovima neki drugi vlasnik!?! Postavila je pitanje kako je to moguće i što grad ima od toga da privatnom investitoru, koji će zaraditi na prodaji stanova, da preko 200 000,00 kuna i zauzvrat dobije cestu koju mora svih narednih godina održavati. Gradonačelnik je odgovorio da će novu prometnicu koristiti svi stanari spomenute zgrade, a da je pitanje vlasništva utvrdila nadležna služba u Gradu i da vjeruje da se nije pogriješilo. Na pitanje Eduardu Gelešiću kome je izdana građevna dozvola, dobiven je odgovor na ING-GRAD. Vijećnica je istaknula da je upravo to i problem, što smo izdali građevnu dozvolu ING-GRAD-u, a vlasnik čestice je neka druga firma.

(foto:kutina.hr)

Antun Velcl (HSLS) izrazio je negodovanje jer je u Kutini srušen zaštićeni spomenik kulture i smatra da je u tom slučaju izigran zakon. Danijel Husnjak odgovorio je da je u postupku izdavanja dozvola nadležno Ministarstvo skinulo zaštitu kao spomenika kulture. Vijećnika Velcla (HSLS) podržao je i nezavisni vijećnik Damir Petravić koji je ogorčen što je ova vlast dozvolila rušenje spomenika kulture. Na početku samog projekta bilo je riječi da će se Hafnerov mlin rekonstruirati da danas ga tamo više nema. Zanimalo ga je na čiji je prijedlog došlo do rušenja i da li je netko odgovoran? Nakon rasprave Gradonačelnik je predložio da se odluka o zajedničkom ulaganju prebaci na sljedeću sjednicu vijeća i da se dodatno provjeri sve navedeno.

GRAD BEZ GMO!

Grad Kutina je uz naziv Prijatelj djece, Zdravi Grad, Grad tehnologije dobio još jedan naziv: Grad bez GMO-a. Odluku o oslobođenju od GMO organizama donijela je Županije, pa je sukladno tome i Grad Kutina donio svoju odluku. Đurđicu Abraham (HSU) zanimalo je kako će se provoditi kontrola, dok je Ni
kolu Domitrovića (SDP)
dodatno zanimalo što će biti s onima koji već proizvode GMO proizvode i da li će definirati nekakve mjere protiv toga ili će sve ostati samo mrtvo slovo na papiru. Biserka Stojić (HSLS) napomenula je da se danas koristi soja, koja je najviše genetski modificirana, te ju je zanimalo što će biti sa stočarima koji koriste hranu na bazi soje? Marija Vizner (HSS) obrazložila je da zakon obuhvaća i biljnu i stočarku proizvodnju, te da je zakonom dozvoljeno imati samo 0.9% GMO-a u hrani. Pozvala je vijećnike da prijave ako imaju saznanja da netko koristi GMO hranu.  

ZAKLJUČAK: NOVI NAMETI, NOVI NAZIVI I NOVE NELOGIČNOSTI

Nakon 14. sjednice Gradskog vijeća građani Kutine i okolice dobili su povećani namet (veća komunalna naknada za 22%) u novoj 2011. godini. Da li će im udarac po novčaniku ublažiti činjenica da sada mogu reći i da žive u Gradu bez GMO-a ili će svoju tešku financijsku situaciju zaboraviti u Domu hrvatskih branitelja, ostaje nam da vidimo i doživimo.

U Gradu u kojem ogroman spomenik kulture može nestati preko noći i još se iz proračunskih sredstava potiče takva investicija ništa nije čudno. Zato nije ni čudno da u zadnje vrijeme i vijećnici oporbe i vlasti pitaju ista pitanja i slično raspravljaju, ali na kraju ipak drugačije glasaju. Bune se protiv istih stvari, ali ipak neki promijene mišljenje u pet minuta! Pitamo se ima li smisla takva politika i kome ona takva treba? Brine li se uopće ta politika o interesima građana ili ipak samo za privatni interes?

 

 Vezane vijesti: Aktualni sat 14. sjednice Gradskog vijeća

 

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u