Nova Gradska uprava i sporno ulaganje

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća usklađen je Proračun za 2010. godinu, reorganizirana je Gradska uprava, usklađene su odluke s važećim zakonima i donesena je odluka u zajedničkom ulaganju Grada i privatnika.

Kako će izgledati Gradska uprava i s kojim privatnikom ovaj put Grad ima zajedničko ulaganje pogledajte u pregledu 16. sjednice Gradskog vijeća.

Prije početka rasprave, kutinski izviđači donijeli su Betlehemsko svijetlo i u Kutinu. Uz prigodne riječi i poruke izviđači su nakon Županije i Kutini “podarili” dašak blagdanskog ugođaja, Betlehemsko svijetlo.

ZAVRŠNI REBALANS, A GDJE SU UŠTEDE!?

Kako bi se 2010. godina privela kraju i kako bi se mogle izvršiti sve predviđene stavke iz Proračuna bilo je potrebno donijeti završni rebalans. Gradonačelnik je pojasnio da je to samo tehničko usklađivanje i da su učinjene izmjene samo omogućile završetak godine.

Tomislav Andrić (HKDU) konstatirao je da je Grad Kutina u 2009. godini imala tri rebalansa, u 2010. dva, a da se nada da u 2011. neće biti potreban ni jedan. Zatražio je i usmena i pisana objašnjenja na koga se to svake godine u Gradu izdvajaju sredstva za odvojeni život, tko se stručno usavršava na račun Grada svake godine i koji su to “Ostali rashodi poslovanja”,  obzirom da je mišljenja da su svi ti iznosi dosta veliki. Također je napomenuo da se iz rebalansa vidi da Gradska uprava uopće nije štedjela u 2010. godini.

Pročelnik Crnac pohvalio je vijećnika što proučava Proračun, ali ga je upozorio da pritom treba znati i zakone koji se odnose na Proračun. Pojedine stavke se tako samo zovu, iako nitko ne dobiva sredstva, kao što je slučaj kod stavke “Odvojeni život”. Pojasnio je da Grad Kutina ima plan stručnog usavršavanja svojih zaposlenika i da je to isto tako zakonska obaveza. Gradonačelnik je vijećnika upozorio da ne može dobiti pismeni odgovor, nego da dođe u pojedini upravni odjel i da zatraži ispis za pojedine stavke. Poručio je vijećniku da Grad ima veliki broj dugotrajnih projekata i da Grad ima viziju, što smatra da je dobro, a o svim nabadanjima vijećnika
postoje stvarne stavke koje se uvijek mogu provjeriti.

Zdravko Has (SDP) svjestan je da je ovo samo tehničko usklađivanje i da se ništa ne može promijeniti par dana prije kraja godine. Podsjetio je da se tokom cijele godine iz Gradske uprave pričalo o provedenim uštedama i reorganizaciji poslovanja, da bi na kraju godine sve rezultiralo povećanjem mase plaća za redovan rad za 55000 kuna. Isto tako povećan je iznos za javne priredbe, što ga je podsjetilo na stari Rim, koji je narodu u teškim vremenima ponudio “Kruha i igara”. Planiranje potrošnje energije u upravnim odjelima je opet poraslo, dok je u pojedinim školama smanjeno. Upozorio je na konstantni porast usluga pošte i telefona te intelektualnih usluga, što je sve suprotno onim najavama o racionalnoj potrošnji i štednji tokom cijele godine. I u prihodovnoj strani vidljiva je loša procjena, jer su neki prihodi dvostruko i više podbacili. Nelogično mu je odustajanje od investicije za prilaznu cestu u poslovnoj zoni, jer ne vidi mogućnost razvoja iste, ako nema pristupne ceste.

Gradonačelnik je vijećniku odgovorio da je ovo zadnje izravnavanje Proračuna i da se neki planovi nisu ostvarili kako je bilo planirano, pa je nastala ta razlika, kao i da postoje radovi za koje još nije ispostavljen račun, pa se prenosi u drugu godinu i nije ga potrebno imati u ovoj.

POTREBNO JE BOLJE PLANIRATI U GRADSKOJ UPRAVI, OŠTEĆENE UDRUGE

Branko Marijanović (HDZ) zamolio je da se prilikom izrade novog Proračuna vodi računa o stavkama koje se ne koriste, a postoje u Proračunu, jer zbunjuju ljude. U pojedinim mjesnim odborima je naveden trošak telefona, a oni ga nemaju, pa kod ljudi dolazi do svakakvih sumnji. Pročelnik Crnac pojasnio je da se neke stavke koriste u pojedinim mjesnim odborima, a u nekima ne, ali da postoji zajednička stavka jedinstvenog naziva za sve mjesne odbore.

Nikola Domitrović (SDP) pohvalio je gradske ustanove koje su imale malo promjena u Proračunu, što znači da jako dobro planiraju svoje aktivnosti. Upozorio je na velike potrebne promjene u pojedinim Upravnim odjelima Grada, jer se dogodilo da su pojedine stavke izmijenjene i preko 95% i više. Mišljenja je da bi se dugoročne stavke trebale bolje planirati, jer dolazi do problema prilikom usklađenja, kada obično “nastradaju” pojedine udruge. Zbog lošeg planiranja Gradske Uprave događa se da
se udrugama uvijek smanjuju iznosi na kraju godine, što ih dovodi u probleme poslovanja. Na početku godine obeća im se jedan iznos, na temelju kojeg one planiraju svoj rad i onda im se na kraju godine uplati manje sredstava, čime nastaju problemi za udruge. Apelirao je da se ubuduće posveti malo veća pažnja na takav način planiranja, jer je iz Proračuna vidljivo da Gradske ustanove nisu remetilački faktor Proračuna, već Gradska uprava i njeni rashodi. Zanimalo ga je zašto je kod medija smanjen iznos samo Moslavačkom listu i kome sde plaća najam prostora za političke stranke kada je to gradski prostor.

(izvor slike:petrinjskiradio.hr)

 

GDJE JE NESTAO NOVAC, GDJE SE SKRIVAO…?

Gradonačelnik je potvrdio riječi vijećnika o planiranju gradskih ustanova, koje vrlo detaljno i dobro isplaniraju svoj rad. Mišljenja je da Gradska uprava isto tako jako dobro radi svoj posao, ali da ne može točno predvidjeti sve troškove, jer se situacija mijenja iz dana u dan, pa je teško točno sve predvidjeti. Pročelnik Crnac objasnio je da je Moslavačkom listu smanjena dotacija na njihov zahtjev, dok po zakonu mora postojati stavka najam prostora za političke stranke. Iako na nekoliko inzistiranja vijećnika Domitrovića (SDP) da mu se pojasni gdje je potrošeno tih 90000 kuna za najam prostora, kada Grad ne plaća najam, a oni su potrošeni, odgovor je ostao “visjeti u zraku”.

Sa 11 glasova za (HDZ-HSLS-HSS-HSP-HSU) i 7 glasova protiv (SDP-HNS-DC-HJDU-nezavisni vijećnik) prihvaćen je rebalans Proračuna za 2010. godinu.

REORGANIZIRANA GRADSKA UPRAVA

U novu 2011. godinu Grad Kutina ulazi sa novom reorganizacijom Gradske uprave, koja nije značajnije mijenjana od 2004. godine. Prema riječima Gradonačelnika razlozi reorganizacije su usklađivanje sa zakonodavnim promjenama vezanim za lokalnu samoupravu, povećanje efikasnosti i pristupačnosti javnog servisa građanima, smanjenje administracije i troškova poslovanja, kako bi se sve moglo uskladiti sa Proračunom Grada. Želja je Gradsku upravu uskladiti u profesionalnom i stručnom smislu sa procesima u EU. Reorganizacija Gradske uprave podrazumijeva promjenu naziva radnih mjesta, usklađivanje koeficijenata, uvođenje ocjenjivanja zaposlenika, uvođenje sustava napredovanja i nazadovanja zaposlenika, reorganizacija Upravnih odjela, ukidanje pojedinih radnih mjesta, preuzimanje pojedinih poslova, itd.

Značajnije promjene su ukidanje Ureda gradonačelnika koji se spaja sa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, uspostavljenje Ureda za unutarnju reviziju i efikasnost javne uprave Grada, kao i Ureda za energetsku efikasnost, te manje promjene unutar
postojećih odjela.

Gradski vijećnici nisu imali puno pitanja, tek par malih zahtjeva za dodatnim pojašnjenjem.  Zdravka Hasa (SDP) zanimalo je kako je točno ustrojen Ured za unutarnju reviziju, dok je Ivana Nekvapila (HNS) zanimalo da li je reorganizacija zakonski nametnuta ili je to inicijativa Gradonačelnika. Gradonačelnik je odgovorio da je želja za povećanjem efikasnosti, smanjenjem troškova, potpisane povelje i sporazumi dovela do predložene reorganizacije. Nova dva ustrojena odjela, odnosno ureda, odgovorni su direktno Gradonačelniku. Odluka o reorganizaciji Gradske uprave jednoglasno je prihvaćena.

SKORO JEDNOGLASNO GRADSKO VIJEĆE

Na 16. sjednici Gradskog vijeća, ujedno i posljednjoj u 2010. godini, većina točaka Dnevnog reda, odluka, donesena je jednoglasno. Realno je to tako zbog velikog broja zakonskih usklađivanja, ali je to dosta neobično na sjednicama Gradskog vijeća Kutine u ovom sazivu.

SPORNO ZAJENDIČKO ULAGANJE

Kako se i očekivalo Odluka o zajedničkom ulaganju ING-GRADA Zagreb i Grada Kutine nije donesena jednoglasno. Gradonačelnik je pojasnio da je na jednoj od prethodnih sjednica (14.) bila greška u objašnjenju same odluke, nakon čega je priloženo dodatno objašnjenje i predložio je da se podrži ovakva odluka, jer smatra da je to u interesu Grada Kutine.

Ivan Nekvapil (HNS) osvrnuo se na nekorektnu primjedbu ING-GRADA, pogotovo jer je primjedba oporbe bila u redu, što je kasnije i utvrđeno. Gradonačelnik se složio sa vijećnikom i on je mišljenja da primjedba privatnog investitora nije na mjestu.

Zdravko Has (SDP) ne vidi razloga da Grad Kutina besplatno daje nešto privatniku koji radi zgradu, koji ju kasnije proda, zaradi i ode dalje. Ističe da je dobit te firme preko 30% cijelog Proračuna Grada Kutine, što znači da imaju veliku dobit, a Grad Kutina još dodatno daje preko 200000 kuna nekom tko još i otvoreno prijeti Kutini. Smatra da je bolje da 200000 kuna damo za nešto drugo i uložimo u nešto što je potrebnije građanima Kutine, a ne privatniku iz Zagreba.

Nikola Domitrović (SDP) postavio je pitanje kako ćemo objasniti građanima da za njih nema financija kada će tražiti pomoć, kada sada dajemo preko 200000 kuna privatniku iz Zagreba, koji još ima i milijunski profit?! Da li će i ostali građani imati mogućnost da budu sufinancirani kada će izgrađivati komunalnu infrastrukturu za svoj dom?

 

KUTINSKI NOVAC KUTINSKIM PRIVATNICIMA I GRAĐANIMA, A NE “STRANCIMA”!

Dragica Vasić (SDP) mišljenja je da spomenuti privatnik ucjenjuje Kutinu. Imaju jako veliku dobit i još otvoreno ucjenjuju Kutinu. Ističe da u Kutini ima jako puno privatnika i malih kutinskih gospodarstvenika koji su trenutno u problemima i potrebna ima je pomoć, a Kutina im tu pomoć ne pruža. Kutina u ovom trenutku pomoć od 200000 kuna daje nekom iz Zagreba, koji posluje s velikim plusom!

Vladimir Rumišek (HNS) ističe da izgrađena stambena zgrada ima već pristup i da uopće nema problema sa izgradnjom pristupa te smatra da Grad Kutina ne treba sufinancirati privatnika na taj način.

Tomislav Andrić (HKDU) izrazio je nezadovoljstvo što spomenuti privatnik prijeti vijećnicima i Gradu.

Marija Vizner (HSS) tražila je dodatno pojašnjenje oko odnosa zajedničkog ulaganja. Tražila je potvrdu da li Grad nakon što financira izgradnju kanalizacije za privatnu zgradu, zauzvrat dobiva cestu koju kasnije mora održavati i time dobiva dodatne troškove u narednim godinama? Gradonačelnik je samo kratko odgovorio sa DA.

Odluka o zajedničkom ulaganju ING-GRADA Zagreb d.o.o. i Grad Kutine prihvaćena je sa 10 glasova za (HDZ-HSLS-HSP-HSU), 7 glasova protiv (SDP-HNS-DC-HKDU-nezavisni vijećnik) i 1 suzdržanim glasom (HSS).

Aktualni sat 16. sjednica Gradskog vijeća

 

 

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u