13. aktualac

Aktualni sat otvorili su vijećnici koji na prošloj sjednici nisu uspjeli postaviti svoja pitanja. Na pitanja vijećnika odgovarali su zamjenik gradonačelnika Željko Uzel i pročelnici, s obzirom da na 13. sjednici Gradonačelnik nije bio prisutan.

Nikola Domitrović (SDP) postavio je pitanje da li građane Kutine u bližoj budućnosti očekuju novi nameti od strane Grada, odnosno nova financijska opterećenja, s obzirom na stanje proračuna. Na učestala pitanja građana o pravima u Kutini, zanimalo ga je da li svi građani Kutine imaju ista prava i da li se propisani zakoni jednako primjenjuju na sve. Pitanja o novim nametima za građane i pravima građana Kutine ili su bili neugodni, pa se na njih nije htjelo konkretno odgovoriti ili ih neki nisu shvatili, pa nisu mogli odgovoriti. Zamjenik gradonačelnika Željko Uzel dao je općeniti odgovor oko nameta, gdje je napomenuo da će se sve vidjeti u prijedlogu proračuna za 2011. godinu, koji će uskoro biti predstavljen. Pročelnik Crnac ipak je bio konkretniji i rekao da u naredna dva mjeseca neće biti novih nameta, a za kasnije će se vidjeti u prijedlogu proračuna. Na pitanje o pravim građana nitko nije želio odgovoriti. Predsjednik vijeća Zlatko Babić predložio je vijećniku da pitanje o pravim građana predloži pismeni putem, jer na to pitanje svatko ima drugačiji odgovor! Na pitanje o jednakim pravima građana svatko ima svoj i drugačiji odgovor!!!!?!

Vijećnica Marija Vizner (HSS) upozorila je na probleme udarnih rupa na cestama, pogotovo u Zbjegovači, na koje upozorava već neko vrijeme te pitala kada će iste biti sanirane. Pročelnik Jelić napomenuo je da u Gradu ima dosta problema s udarnim rupama, ali da će se iste sanirati prema planu. Trenutno postoje problemi s izvođačima radova, pa je došlo do zastoja sanacije, ali će sve biti sanirano.

Tomislav Andrić (HKDU) postavio je pitanje oko prodaje prostora ljekarne u centru grada i aktualizirao pitanje oko dozvola za kafić u centru. Pročelnik Jelić napomenuo je da je bilo prigovora oko otvaranja spomenutog kafića, ali da su isti riješeni. Vijećnika Andrića zanimalo je da li su svi zakonski propisi zadovoljeni prilikom zbrinjavanja pasa u Veterinarskoj stanici, s obzirom da veliki broj susjeda negoduje zbog nesnošljive buke koju stvaraju privremeno zbrinuti psi. Pročelnik Krmelić odgovorio je da su u Gradu upoznati s tim problemom, da je Grad bio na terenu kako bi se provjerilo stanje i utvrđeno je da je sve u skladu s propisima.

Branka Marijanovića (HDZ) zanimalo je koje sve studente sufinancira Grad Kutina. Da li se to odnosi na studente s područja Kutine, da li i za redovne ili i za izvanredne studente? Pročelnik Tomičić odgovorio je da Grad sufinancira sve studente sa 4000 kuna od ukupne cijene od 19000 kuna po godini, bez obzira od kuda
studenti dolaze. Vijećnika je zanimalo da li se, prema najavama, mjera za pomoć poduzetnika koji zaposle 10 ljudi može smanjiti na manji broj zaposlenih ljudi? Zamjenik gradonačelnika Željko Uzel vijećniku je predložio da pričeka povratak Gradonačelnika, koji će predložiti sve mjere, za koje vjeruje da su dobre i da će ih vijećnici podržati kada dođu kao prijedlog na Vijeće.

Vijećnika HNS-a Vladimira Rumišeka zanimalo je kako ide naplata vode od građanstva, odnosno da li pojedini građani ne plaćaju vodu, te da li ima problematičnih kvartova u Grad kada je u pitanju plaćanje potrošene vode. Da li Moslavina d.o.o. neplatiše utužuje ili se ide u postupak iskapčanja vode? Direktor Moslavine d.o.o. odgovorio je da je naplata vode oko 84%, da ne postoji toleriranje ukoliko se ne plaća voda. Prije postupka iskapčanja vode sa vodovodne mreže građanima se dva puta šalje opomena. Voda je prehrana, pa se prije šalje opomena i ostavi dovoljan rok da građani podmire svoje račune.

Vijećnika je zanimalo koliko je ukupni dug za vodu i koliki udio u dugu imaju građani. Direktor je odgovorio da je dug od 4 milijuna kuna, ali je napomenuo da u ovim kriznim trenutcima Moslavina d.o.o. nije išla u potpunosti represivno prema građanima, ali ako to dugovanje ugrozi poslovanje poduzeća, tada će se poduzeti i rigoroznije mjere naplate. Vijećnik je ponovio pitanje da li u Kutini postoji kvart koji ne plaća vodu? Direktor misli da nema posebno kvarta koji ne plaća vodu.

Đuro Petrinec (DC) upozorio je na dramatično stanje u kutinskom sportu. U posljednje vrijeme nekoliko je klubova “ugasilo” mladi pogon, pa je oko 180-ero djece završilo na ulici. Najave su da će se ugasiti i pojedini seniorski pogoni, što je veliki udarac za sport. Postavio je pitanje zašto nisu doznačena predviđena sredstva i koliko su klubovi trebali dobiti? Pročelnik Crnac odgovorio je da su pojedina sredstva isplaćena u potpunosti, neki sa malim zaostatkom, ali uglavnom je većina sredstva isplaćena. Situacija te teška, kriza još uvijek traje i morati će se pričekati bolja vremena, pa će biti i više novaca za sport.

Vijećnik je nezadovoljan odlukom o postavljanju kioska na rub Parka 56. samostalne bojne i zanimalo ga je kojom je to odlukom dopušteno. Smatra da je time zadan udaraca kutinskom privatniku, koji ima kiosk par metara dalje i na žalost, pojavom novog kioska morao je otpustiti jednog radnika. Pročelnik Husnjak napomenuo je da kiosk nije u parku, a lokacija je iznajmljena jer je trgovačko društvo Tisak ostalo bez lokacije u Pevecu i na Autobusnom kolodvoru, pa im se izašlo u susret, kako bi se sačuvala radna mjesta.

Damira Markuša (HSP) zanimalo je kada će biti trajno riješeno pitanje kanalizacije u ulici Hrvatskih branitelja i da li je moguće dodatno osvijetliti ulaz u Krč, jer je sada dosta neosvijetljeno. Pročelnik Jelić odgovorio je da se pristupilo rješavanju problema kanalizacije, nakon učestalih poplava, pa je Moslavina d.o.o. napravila privremeno rješenje, čime je veći dio problema riješen. Kontinuirano će se pratiti stanje na terenu i kontrolirati situacija. Grad je dao nalog za popravak rasvjete i problem bi trebao biti riješen.

Zdravko Has (SDP) pohvalio je Županiju koja već godinama daje poticaje za poljoprivredu i gospodarstvo, a od posljednjih dodijeljenih poticaja oko 16% (cca 500 000 kuna) dodijeljeno je Kutinu. Svi podaci o poticajima objavljeni su vrlo transparentno na internet stranicama Županije, pa ga je zanimalo da li se i na kutinskim stranicama može objaviti tko je dobio koliko poticaja. Zamjenik gradonačelnika Željko Uzel pohvalio je Županiju koja je prepoznala kvalitetne projekte iz Kutine i ne vidi razloga da primjer Županije slijedi i Kutina, pa da na službenim stranicama objavio popis dobivenih poticaja.

Marijo Vidović (HDZ) žali što su kutinski klubovi iz Županije dobili samo 47000 kuna, pa ga zanima kako Županija raspoređuje sredstva. Zahvalio se pročelniku Jeliću na nasipanoj cesti u Fumićevoj ulici u Repušnici, ali i izrazio nezadovo
ljstvo što Županije nije reagirala na njihov dopis i nasipala županijski dio ceste. Pročelnik Tomičić odogovroio mu je da nemaju informacija o tome kako Županija raspoređuje svoja sredstva, što nije ni obaveza da izvješćuje Grad o svojim financijama. Istaknuo je da se može poslati upit u Županiju. Zamjenik gradonačelnika Uzel obavijesti je vijećnika, a i sve prisutne, da je na posljednjem razgovoru Gradonačelnika i Županice dogovoreno podmirivanje duga Županije prema Gradu.

Ivan Nekvapil (HNS) osvrnuo se na nedavne poplave i probleme Kutinice, pogotovo u Kutinskoj Slatini, gdje se Kutinaca malo malo izlije. Zanimalo ga je da li je u planu produbljivanje Kutinice? S obzirom da je to pod nadležnosti Hrvatskih voda, nitko od pročelnika nije htio odgovoriti na pitanje. Zamjenik gradonačelnika Uzel stručno je pojasnio probleme oko Kutinice i obavijestio vijećnika da se rade projekti kako riješiti probleme.

Damir Petravić (nezavisni vijećnik) osvrnu se na nepostavljanje zastavica prilikom obilježavanja blagdana, a koje su kupljenje i koje stoje negdje. Izrazio je nezadovoljstvo odlukom da se šank u Sportskom centru prepusti privatniku i to, po njegovom mišljenju, po stranačkom principu. Pročelnik Jelić potvrdio je da su zastavice kupljenje, ali da nisu bile postavljane. Pročelnik Tomičić objasnio je situaciju i probleme sa šankom u Sportskom centru, odlazak u mirovinu određenog broja radnika i lošem poslovanju šanka. Objavom natječaja izabran je ponuđač usluga, a dodjeljivanje poslova po političkom principu u potpunosti odbacuje i ne prihvaća.

Dragica Vasić (SDP) ponovno je podsjetila na rupe u ulici Gustava Barona, koje su opasne po pješake. Iako je na jednoj od prošloj sjednica obećano da će se pogledati situacija na terenu još ništa nije riješeno. Zanimalo ju je koliko se ljudi javilo na natječaj za pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje i upravljanje imovinom grada. Pročelnik Jelić objasnio je vijećnici da su spomenuta oštećenja jedna od 1000 koliko ih ima na cesti, ali da se vode u kategoriji manjih oštećenja. Nakon što se saniraju udarne rupe, na red će doći i takva oštećenja. Željka Mastilica rekla je da su se na natječaj javile 2 osobe, ali da jedna nije zadovoljavala potrebne uvjete.

Marijana Balaška (HSLS) zanimalo je kakov je stanje oko škole u Međuriću. Pročelnik Tomičić odgovorio je da radovi teku po planu i da bi trebali biti završeni kroz tjedan dana. Došlo je do prekoračenja ugovorenog roka za unutarnje radove, ali sada je sve pri kraju i sve će uskoro biti gotovo.

Antun Velcl (HSLS) postavio je pitanje oko stipendiranja studenata i jesu li studenti uključeni u program stipendiranja. Zanimalo ga je da li se u autobusima koji su namijenjeni za prijevoz učenika prevoze i ostali građani. Pročelnik Tomičić odgovorio je da je Grad prestao sa stipendiranjem studenata i uveo kreditiranje. Stipendiranje se nastavlja samo za ranije potpisane ugovore. Do sada nije bila praksa da se autobusima za prijevoz učenika koriste i ostali građani.

Damira Bernata (HSLS) zanimalo je da li su predviđena sredstva za sanaciju Doma sportova bila dostatna. Pročelnik Tomičić podsjetio je da su do sada obnovljeni krovište i kongresni centar (VPŠ) za što su predviđena sredstva bila dostatna. Također misli da će i sredstva za nabavku informatičke opreme biti dostatna.

  

   
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u