Poziv za sredstva u kulturi

Otvoren je javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije. Gradovi, općine, udruge, građani, pravne i fizičke osobe pozivaju se da prijave programe za financiranje.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko – moslavačke županije, jesu kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Sisačko – moslavačku županiju.

U programu javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2011. godinu, sukladno  Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, sufinancirat će se :

1.   programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara
2.   programi saniranja domova kulture, muzeja, pučkih domova i ostalih objekata u kulturi
3.   programi udruga u kulturi
4.   programi likovne djelatnosti
5.   programi kazališne djelatnosti
6.   programi muzejsko-galerijske djelatnosti
7.   programi nakladničke djelatnosti
8.   programi knjižnične djelatnosti
9.   programi glazbeno – multimedijalne djelatnosti
10. programi arhivske djelatnosti
11. programi koji promiču kulturu mladih
12. programi manifestacija
13. programi državne i međudržavne suradnje
14. investicije za objekte u kulturi.

Pravo podnošenja ponude na Poziv imaju gradovi, općine, ustanove u kulturi, vjerske zajednice, udruge u kulturi, građani, te pravne i fizičke osobe koje obav¬ljaju djelatnost u području kulture u Sisačko – moslavačkoj županiji.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na županijskoj prijavnici koja se može dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko – moslavačke županije, upravnim odjelima gradova i općina i na internetskim stranicama www.smz.hr

Na prijavnici može biti samo jedan program. Uz obrazloženje predlagatelji trebaju dostaviti financijski plan, koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Sisačko – moslavačka županija.

Ovjerene (pečat i potpis ovlaštene osobe) prijedloge programa, pripremljene u skladu s ovim Pozivom, treba slati na adresu:
Sisačko – moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, S. i A. Radića 36, 44000  Sisak

Prijedlozi se mogu slati od 15. srpnja  do 15. rujna 2010. godine. Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podatcima, kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, ne će se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2011. godinu.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u