Obilježen Međunarodni dan mladih

Obilježen Međunarodni dan mladih
13
kol. 2012

Svake se godine 12. kolovoza obilježava Međunarodni dan mladih. Vodeća tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih je „Izgradnja boljeg svijeta: Partnerstvo s mladima“, a to je i poziv na akciju mladima kao i drugim dionicima diljem svijeta, na razvijanje i uključivanje u partnerstvo s mladima i za mlade s ciljem izgradnje boljeg svijeta.

Obilježavanjem Međunarodnog dana mladih pruža se prilika za jačanje mehanizama partnerstva s mladima na različite načine – suradnja država, civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice, posebno u područjima zapošljavanja, poduzetništva, političke uključenosti, zaštita prava i obrazovanja i dr.

Događaji kojima se obilježava Međunarodni dan mladih prilika su za međunarodnu zajednicu i UN da pokaže svoje opredjeljenje za mlade ljude, energiju, maštu i inicijativu mladih te njihov ključni doprinos jačanju mira i razvoja u svijetu. Diljem svijeta održale su se proslave s ciljem isticanja mogućnosti i izazova za mlade u različitim regijama i zemljama.

Ujedinjeni narodi definiraju mlade kao dobnu skupinu između 15 i 24 godina, koji čine jednu šestinu stanovništva, a mnogi od tih mladih žive u zemljama u razvoju.

1991. godine od strane mladih koji su se okupili u Beču, tijekom održavanja prve sjednice Svjetskog foruma mladih UN-a. Za vrijeme Druge svjetske konferencije ministara odgovornih za mlade 1998. godine donesena je Rezolucija o proglašenju 12. kolovoza kao Međunarodnog dana mladih. Preporuka je usvojena 1999. godine, a Međunarodni dan mladih je prvi put obilježen 2000. godine.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku dobivenih popisom stanovništva, u Republici Hrvatskoj živi 903 800 mladih, što čini 20,51% ukupnog broja stanovnika.

Od 1953. godine do danas udio mladih u ukupnom stanovništvu u stalnom je opadanju, što znači da je hrvatsko stanovništvo u prosjeku sve starije. Najvažnije posljedice ovih negativnih demografskih kretanja su smanjenje reprodukcijski sposobnog te radno aktivnog stanovništva koje će morati skrbiti o sve većem broju uzdržavanog stanovništva starije dobi.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u