Ljeto poboljšava "krvnu sliku" zaposlenosti

Napokon smanjenje nezaposlenosti u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Kutina.

Vijest je lijepa, ali ju je potrebno uzeti sa zadrškom jer u mjesecima prije ljeta standardno dolazi do smanjenja nezaposlenosti, zbog sezonskih radnika.

NEZAPOSLENOST 

U odnosu na prethodni mjesec nezaposlenost se manjila za 1,8%, a pad nezaposlenosti pripisuje se odjavi 350 osoba u ožujku, od čega je 214 zbog zaposlenja. U Ispostavi Kutina (Grad Kutina) evidentirano je 2020 nezaposlenih osoba što znači smanjenje nezaposlenosti za 1,7%.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje PS Kutina u ožujku bilo je:
• 681 osoba bez škole i sa nezavršenom OŠ (13,3%)
• 1.191 osobe sa završenom OŠ (23,3%)
• 1.740 osoba sa srednjom školom do 3 godine i školom za KV/VKV
radnike (34%)
• 1.170 osobe sa srednjom školom u trajanju od 4 i više godina (22,8%)
• 102 osoba sa završenom gimnazijom (2%)
• 140 osoba s višom školom i stručnim studijima (2,7%)
• 96 osoba s fakultetima, akademijama, magisterij i doktorat (1,9%)

ZAPOŠLJAVANJE

Iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Kutina, u ožujku zaposleno je 214 osoba i to 11 bez škole i nezavršenom osnovnom školom, 45 s osnovnom školom 83 sa srednjom školom do 3 godine i KV/VKV, 54 sa srednjom školom od 4 i više godina, 3 s gimnazijom, 9 s višom školom i stručnim studijima i 9 osoba s fakultetima i akademijama. Na odreñeno vrijeme zaposlilo se 194 osoba, a na neodreñeno 20 osoba. Na sezonskim poslovima zaposlilo se 5 osoba. U odnosu na prošli mjesec (188) broj zaposlenih se povećao za 14%, a u odnosu na ožujak prethodne godine (154) broj zaposlenih se povećao za 39 %. U ožujku najviše se zapošljavalo u prerađivačkoj industriji (51), grañevinarstvu (28), trgovinama (26) i zdravstvenoj zaštiti (15). Tijekom ožujka 2011. godine poslodavci su prijavili 135 potreba za radnicima (slobodna radna mjesta).

Prijavljene potrebe po djelatnostima:
• Obrazovanje 58
• Prerađivačka industrija 18
• Građevinarstvo 14
• Opskrba vodom 9
• Javna uprava i obrana;obvezno socijalno osiguranje 9
• Trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila 8
• Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5
• Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3
• Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3
• Ostale uslužne djelatnosti 2
• Umjetnost, zabava i rekreacija 2
• Opskrba el.energijom, plinom, parom 2
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1
• Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1

Prema zanimanjima, u ožujku najviše su traženi kuhari, konobari, ekonomski službenici, prodavači, radnici u održavanju, sastavljači el. opreme, radnici za pomoć u kući, soboslikari, šumski sjekači, vodiči, vozač traktora, vozač dostavnog vozila, cvjećar, čistačica, poljoprivredni tehničari, dipl. ekonomisti, prof. matematike, prof. pedagogije, prof. glazbenih predmeta, prof. fizike, prof. engleskog jezika, prof. njemačkog jezika, prof. elektrotehnike, psiholozi, nastavnik biologije, predavač ekonomije, školski pedagog itd.

PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Temeljm važečih propisa novčanu nakandu koristilo je 1319 nezaposlenih osoba (26% od ukupnog broja). U odnosu na veljači broj korisnika povećao se za 3,9%.

NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

U ukupnom broju evidentiranih nezaposlenih osoba u ožujku ove godine na području Područne službe Kutina evidentirano je 464 nezaposlenih hrvatskih
branitelja. Zaposleno je 26, a brisano s evidencije iz ostalih razloga 9 nezaposlenih hrvatskih branitelja.

NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Krajem ožujka 2011. godine na području PS Kutina bile su evidentirane ukupno 103 nezaposlene osobe s invaliditetom, od čega 58 muškaraca i 45 žena. Najviše ih je evidentirano u dobi od 20-29 godina starosti (35). Prema mjestu stanovanja 27 osoba je iz Kutine.

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u