Izbori za vijeća mjesnih odbora

Izbori za vijeća mjesnih odbora
11
ruj. 2012

Gradonačelnik Kutine Davor Žmegač raspisao je izbore za Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Kutine. Izbori će biti održani u nedjelju 14. listopada.

VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Članovi Vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Kandidati mogu biti hrvatski
državljani s navršenih 18 godina, koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se članove vijeća provode izbori.

Liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora predlažu političke stranke registrirane u RH i birači. Broj članova vijeća mjesnih odbora utvrđen je Statuom Grada Kutine i odlukom o raspisivanja izbora koji donosi Gradonačelnik Grada Kutine.

Na području Grada Kutine izbori se provode u Vijeću Mjesnog odbora:
– Banova Jaruga (7 članova)
– Batina (5 članovoa)
– Brinjani (5 članova)
– Čaire (5 članova)
– Gojlo (5 članova)
– Husain (9 članova)
– Ilova (7 članova)
– Jamarice (5 članova)
– Janja Lipa ( 5 članova)
– Kletište (5 članova)
– Katoličke Čaire (5 članova)
– Kutinska Slatina (7 članova)
– Međurić (7 članova)
– Mišinka (5 članova)
– Repušnica (9 članova)
– Stupovača (5 članova)
– Šartovac (5 članova)
– Kraiška Kutinica (5 članova)
– Kutinica (5 članova)
– Mikleuška (5 članova)
– Selište (5 članova)
– Zbjegovača (5 članova)
– Radićeva ulica Kutina (9 članova)
– Radničko naselje Kutina (5 članova)
– Kutina (11 članova)

PROVOĐENJE IZBORA

Izborno povjerenstvo zaduženo je za pripremu i provedbu izbora. Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora. Glasovanje traje neprekidno od 7 (sedam) do 19 (devetnaest) sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Izborno povjerenstvo mjesnog odbora utvrditi će rezultate glasovanja na vijeće mjesnog odbora najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

Sve informacije o provođenju izbora za vijeća mjesnih odbora pratiti ćemo redovite i pokušati Vam pružiti što veći broj informacija, reakcija i razmišljanja.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u