Hrvatski srednjoškolci znaju za tri!

Hrvatski srednjoškolci znaju za tri!
09
srp. 2012

Objavom rezultata državne mature pojedini maturanti okreću se upisima na fakultete i novim obavezama koje ih očekuju u daljnjem školovanju i obrazovanju. Rezultati državne mature lošiji su nego prošle godine, a prosječna ocjena maturanata je trojka (dobar).

Na državnu maturu izašlo je 12.083 gimnazijalaca, 15.990 učenika strukovnih škola i 4420 ostalih ispitanika. Ispite državne mature polagali su učenici 4. razreda gimnazija koji su obvezni položiti ispite iz Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika kako bi završili svoje gimnazijsko obrazovanje. Izborne predmete polagali su kako bi se mogli rangirati na visoka ucilišta koja rezultate tih ispita koriste za rangiranje pri upisu svojih pristupnika. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetnickih škola polagali su ispite državne mature kako bi se mogli upisati na visoka ucilišta koja rezultate ispita državne mature koriste za izradu rang listi pri upisu. Sva hrvatska visoka ucilišta koriste rezultate ispita državne mature pri upisu. Ove godine Centar je s Medicinskim fakultetom, Pravnim fakultetom i Učiteljskim fakultetom organizirao u Zagrebu dodatne provjere znanja i vještina na istovjetan način kao i ostale ispite državne mature.

135.157 ISPITA

Ispiti državne mature pisani su nakon kraja nastavne godine od 22. svibnja do 12. lipnja 2012. godine. Učenici su pisali 36 različitih ispitnih predmeta s izrađena 144 ispita i napisali 135.157 ispita. U ocjenjivanju ispita je sudjelovalo više od 1200 nastavnika srednjih škola i visokih učilišta.

Jedan obvezni ispit na maturi palo je 2754 učenika, 405 ih je palo dva ispita, a 50 tri ispita. Još više padova zabilježeno je na izbornim ispitima: 3894 učenika palo je po jedan ispit, dva ispita je palo 463 čcenika, tri ispita je palo 39 učenika, a dva učenika su pala na četiri ispita.

Srednjoškolcima su najteži bili ispiti iz psihologije, na kojima je palo 30-ak posto učenika. Poteškoca je bilo i na ispitima iz fizike (19 posto), povijesti (19 posto), informatike (17 posto), kao i kemije, više razine matematike i etike (13 posto).

Ovu godinu ispita državne mature obilježio je:
1. još jednom vrlo veliki broj prijava ispita učenika strukovnih i umjetničkih škola
2. broj učenika, koji biraju višu razinu obveznih predmeta, povećao se zahvaljujući promjeni zahtjeva dijela visokih učilišta
3. broj učenika koji je ove godine završio četverogodišnje školovanje i ove godine bio je manji
4. na kraju 4. razreda više od 2500 učenika zbog negativne ocjene nije steklo pravo pristupiti ispitima državne mature.

Detaljnije o rezultatima državne mature pogledajte ovdje.

ANALIZA DRŽAVNE MATURE

Na objavljene rezultate državne mature osvrnuo se i resorni ministar Jovanović koji je najavio nove korake i analize zbog državne mature. Smatra da su dobiveni rezultati pokazatelj lošeg znanja.

“Razmišljam i to sam već najavio i već smo prve korake učinili, napraviti analizu općenito državne mature ovih nekoliko godina. Analizu nastave matematike već smo pokrenuli, nastave povijesti, nastave hrvatskog jezika. Rezultati istraživanja pokazuju da smo vrlo loši u matematici, u čitalačkim i prirodoslovnim kompetencijama. Sad to pokazuje i državna matura”, istaknuo je ministar Jovanović.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u