Odvoz glomaznog otpada

Moslavina d.o.o. obavještava stanovnike Kutine i okolice da se u sljedećih 7 dana odvozi glomazni otpad. Raspored odvoza odvijati će se prema utvrđenom rasporedu.

14.10.2010.god. – naselja: HUSAIN,BATINA, MIŠINKA
15.10.2010.god. – naselja: ILOVA, GOJLO, ZBJEGOVAČA
16.10.2010.god. – naselja: BANOVA JARUGA, MEĐURIĆ
18.10.2010.god. – naselja: JANJA LIPA, JAMARICE
21.10.2010.god. – naselja: ŠARTOVAC, BRINJANI, STUPOVAČA
22.10.2010.god. – naselja: KLETIŠTE, SELIŠTE, MIKLEUŠKA
23.10.2010.god. – naselja: KUTINSKA SLATINA, ĆAIRE, KATOLIČKE ČAIRE
25.10.2010.god. – naselja: KUTINICA, KRAIŠKA KUTINICA

Moslavina d.o.o. moli sve stanovnike da kod samog iznošenja otpad odmah razvrstaju na metalni, nemetalni i elektronički te da ga odlože što bliže cesti, ali ne ispod nadzemnih električnih vodova, kako bi ubrzali postupak odvoženja. Sve ostale informacije na telefon (044) 691-432 i (044) 691-411.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u