Magazin

Dezinsekcija komaraca

Dana 14. i 15. lipnja 2010. godine izvršiti će se tretiranje komaraca na području Grada Kutine. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatom mobil-star i swingfoogovima, a u radu će se koristiti insekticidi III skupine – permetrin (adulticidno) i III skupine – temefos (larvicidno). Insekticidi imaju vrlo dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjekovo zdravlje i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi koji se primjenjuju u tretiranju komaraca posjeduju Rješenje Ministarstva zdravstva RH.Na vrh