"Sezonci" smanjili nezaposlenost

Priprema za ljetnu turističku sezonu i veća potražnja za sezonskom radnom snagom pomogli su smanjenju nezaposlenosti u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Kutina za 4,2%. Pad nezaposlenosti pripisuje se odjavi 486 nezaposlenih osoba. U Ispostavi Kutina evidentirano je 2066 nezaposlenih osoba što znači smanjenje nezaposlenosti za 4.1%.

NEZAPOSLENOST

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje PS Kutina u travnju bilo je:
• 732 osobe bez škole i sa nezavršenom OŠ (13,4%)
• 1.200 osobe sa završenom OŠ (21,9%)
• 1.902 osoba sa srednjom školom do 3 godine i školom za KV/VKV radnike (34,8%)
• 1.271 osoba sa srednjom školom u trajanju od 4 i više godina (23,2%)
• 94 osoba sa završenom gimnazijom (1,7%)
• 171 osoba s višom školom i stručnim studijima (3,1%)
• 102 osobe s fakultetima, akademijama, magisterij i doktorat (1,9%)

Prema pojedinačnim stečenim zvanjima najviše nezaposlenih na evidenciji Zavoda su ekonomisti SSS, prodavači, krojači, frizeri, komercijalisti, automehaničari i maturanti opće gimnazije .

Na evidenciju Zavoda za zapošljavanje u travnju prijavljeno je 262 nezaposlenih osoba. Njih 142 dolazi izravno iz radnog odnosa, 105 iz neaktivnosti, 6 iz redovnog školovanja i 9 iz nekog drugog oblika rada. Od 262 novoprijavljenih osoba, njih 45 traži prvo zaposlenje (osobe bez radnog iskustva). Žene u ukupnoj nezaposlenosti za izvještajni mjesec čine 58% dok na nivou Sisačko-moslavačke županije iznosi 53%. Na području Ispostave Novska postotak nezaposlenih žena iznosi 63%, na području Ispostave Kutina 57%, a na području
Ispostave Popovača 52%.

Prema dobnoj strukturi najviše je zastupljeno osoba od 20 – 24 godina starosti (896) i 25 – 29 godina (771). U odnosu na ožujak prethodne godine (4823 nezaposlenih) uočeno je povećanje nezaposlenosti za 13%. Udio stručnih nezaposlenih osoba u ukupnoj nezaposlenosti iznosi 65%.

ZAPOŠLJAVANJE

Iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Kutina, u travnju  zaposlene su 394 osobe i to 10 bez škole i nezavršenom osnovnom školom, 77 s osnovnom školom, 155 sa srednjom školom do 3 godine i KV/VKV, 116 sa srednjom školom od 4 i više godina, 13 s gimnazijom, 10 s višom školom i stručnim studijima i 13 osoba s fakultetima i akademijama. Na sezonskim poslovima zaposleno je 68 osoba. Izvan područja koje pokriva Područna služba Kutina, zaposlena je 91 osoba. Temeljem radnog odnosa zaposleno je 379 osoba, a temeljem drugih poslovnih aktivnosti 15 osoba.

Druge poslovne aktivnosti u travnju bile su:
• stručno osposobljavanje za rad – 12 osoba
• ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka – 1 osoba
• registriranje obrta – 1 osoba
• registriranje trgovačkog društva ili druge pravne osobe – 1 osoba

Tijekom travnja  2012. godine poslodavci  su prijavili  130  potreba za radnicima (slobodna radna mjesta). 

Prijavljene potrebe po djelatnostima
• Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (28)
• Prerađivačka industrija (23)
• Građevinarstvo (13)
• Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (12) 
• Prijevoz i skladištenje (12)
• Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (10)  
• Trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila (8)
• Obrazovanje (6)
• Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (4)
• Ostale uslužne djelatnosti (3)
• Informacije i komunikacije (3)
• Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (3)
• Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (1)
• Umjetnost, zabava i rekreacija (1)
• Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (1)
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1)
• Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca (1)   

Prema zanimanjima, u travnju najviše su traženi ekonomski službenici, drvoprerađivački radnici, građevinski radnici, radnici u održavanju, bravari, elektroinstalateri, konobari, prodavači, šumski traktoristi, upravni pravnici, dipl. ekonomisti, strojarski inženjeri, agronom zaštite bilja, programer računalnih primjena itd.

PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Prema uvjetima definiranim u Zakonu o posredovanju  pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti dio nezaposlenih osoba ostvaruje pravo na novčanu naknadu.  Temeljem tih propisa novčanu naknadu u travnju koristile su 1122 nezaposlene osobe
(21% od ukupnog broja nezaposlenih). U odnosu na ožujak (1203), broj korisnika novčane naknade smanjio se za 7%.

NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

U ukupnom broju evidentiranih nezaposlenih osoba u  travnju ove godine na području Područne službe Kutina evidentirano je 447 nezaposlenih hrvatskih branitelja.

NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Krajem travnja  2012. godine na području PS Kutina bilo je evidentirano ukupno  114 nezaposlenih osoba s invaliditetom, od čega  65  muškaraca i 49 žena. Najviše ih je evidentirano u dobi od 20-29 godina starosti (46).

Detaljnije informacije iz  evidencije pogledajte ovdje.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u