Razvoj turizma na selu

Imate ideju i želju da se bavite seoskim turizmom, a nemate sredstava!?

Pomoći Vam može Ministarstvo turizma svojim programima.

SUBVENCIJA KAMATA 

U sklopu programa Ministarstvo subvencionira kreditnu kamatu, tako da ona za poduzetnike koji žele razvijati turističku ponudu na seoskim gospodarstvima iznosi 2 posto.

Kazavši da je riječ o vrlo prihvatljivom kreditnom programu za krajnje korisnike i jednom od rijetkih takvih u ovom kriznom vremenu, ministar je prilikom potpisivanja ugovora s bankama istaknuo da Ministarstvo kreditnu kamatnu stopu od ukupnih 8 posto subvencionira sa šest posto.

U sklopu navedenog programa poduzetnici mogu zatražiti kredite od 10 do 300 tisuća eura s rokom otplate do 15 godina. Programom se želi potaknuti razvoj seoskoga turizma kao dopunske, ali i osnovne aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Krediti će se davati za obnovu starih tradicijskih kuća, za gradnju novih te za ugostiteljske kapacitete i dodatne sadržaje.

Sve bi to trebalo pridonijeti očuvanju i povećanju kvalitete života na selu, te kako je kazao ministar Bajs, plasmanu poljoprivrednih proizvoda i stvaranju novog turističkog proizvoda. Dodao je da je u Hrvatskoj premalo objekata seoskog turizma s obzirom na potencijale, tek njih 360 te je uvjeren da će ovaj program pridonijeti više nego dvostrukom povećanju te brojke u mandatu ove Vlade.

Najavio je da će se u skoro vrijeme raspisati natječaj kojim će ministarstvo turizma dati potpore županijama za osnivanje stručnih timova koji će savjetima pomagati svima koji se žele baviti seoskim turizmom.

Članica uprave HBOR-a Emilija Nadj istaknula je dobru suradnju s Ministarstvom dodavši da je HBOR u zadnjih 15 godina u turizam plasirao 8 milijardi kuna u turizam, od čega 500 milijuna kuna prošle godine. Vjeruje da će i za ovaj program biti dosta zanimanja, jer zahtjeva za te kredite već u HBOR-u imaju. Svemu težinu daje i ovogodišnja odluka hrvatske Vlade da će se za program „Razvoj turizma na selu“ u sljedećih godina izdvojiti 155 milijuna kuna državnog novca za subvenciju kamata.

Cilj programa kreditiranja je poticanje razvoja turizma na ruralnim područjima RH u vidu razvoja turističke ponude kao dopunske aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima; povećanja kvalitete života i stvaranje uvjeta za ostanak na selu; očuvanja tradicijskih i ambijentalnih kuća; omogućavanje neposrednog plasmana poljoprivrednih proizvoda kroz pojedine elemente ponude seoskog turizma; oživljavanja starih zanata i lokalnih običaja te stvaranje novog turističkog proizvoda i profiliranje Hrvatske kao odredišta ruralnog turizma.

Korisnici kredita po ovom programu mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti, odnosno koji imaju odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

Namjena kredita je stvaranje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam kroz obnovu tradicijskih kuća s pripadajućim gospodarskim objektima, izgradnja novih, te dogradnja, nadogradnja i adaptacija postojećih objekata u skladu s tradicijskom arhitekturom, kupnja postojećih tradicijskih objekata i drugih nekretnina potrebnih za funkcioniranje seoskog turizma i opremanje objekata.

Također, namjena kredita je stvaranje uvjeta za dodatne sadržaje i atrakcije u seoskom turizmu kroz izgradnju, obnovu i uređenje sportsko-rekreativnih i gospodarskih sadržaja, izgradnju i opremanje objekata i radionica tradicijskih obrta, uređenje pripadajućeg okoliša i drugih sadržaja koji nadopunjuju ukupnu ponudu seoskog turizma.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u