Kutinčanima novi računi i novo poskupljenje vode

Moslavina d.o.o. Kutina dobila je 01. travnja 2011. godine suglasnost na prijavu cjenika za odvoz komunalnog otpada od Grada Kutine, Općina Popovača i Velika Ludina te suglasnost za cijene vodnih usluga koje je uputila na vijeće za vodne usluge.

Što to znači za građane i da li nas očekuju nova poskupljena moglo se čuti na nedavno održanoj javnoj prezentaciji u Arcusu.

MALE KOREKCIJE U ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA
 
Cijene odvoza komunalnog otpada za najveći dio korisnika usluga neće se mijenjati. Do promjene je došlo samo kod onih korisnika usluga koji imaju odvoz otpada dva puta tjedno (VMO Kutina) i to za 6,15 kn. Novina je i smanjenje cijena u visini 25 % za socijalnu kategoriju građana i samačka domaćinstva, što je u cilju pomoći najugroženijim osobama. Cijene deponiranja otpada za gospodarstvo također se neće mijenjati.

NOVA STRUKTURA RAČUNA ZA VODU

Računi za vodu i odvodnju ubuduće će imati drugačiju strukturu cijene. Uvodi se sukladno Zakonu fiksni i varijabilni dio cijene, a počinje i primjena smanjene cijene vodnih usluga za socijalnu kategoriju za cca 40%.

Novine oko cijene i računa za komunalije i vodu, na javnoj prezentaciji u Arcusu objasnio je direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak. “Puno je novina. Moramo se prilagoditi i mi kao distributer vode i tvrtka za zbrinjavanje otpada, ali i potrošači, odnosno građani, jer nas na to obvezuje Zakon.“, riječi su direktora Moslavine d.o.o. kako prenosi službeni portal Grada.

NOVA GRADSKA TVRTKA!?

Sukladno Zakonu tvrtka Moslavina d.o.o. morat će biti razdvojena u dvije tvrtke. Sadašnja će tvrtka zadržati vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, a bit će osnovana nova tvrtka za čistoću, odnosno zbrinjavanje otpada. Grad Kutina većinski je vlasnik Moslavine d.o.o., a suvlasnici su i Općine Popovača i Velika Ludina. Gradonačelnik Kutine izvijestio je kako će vjerojatno takav odnos biti zadržan u sadašnjoj i novoj tvrtki za čistoću.

USKORO POSKUPLJENJE VODE!

„Tvrtke će morati biti samoodržive i njihovi prihodi bit će samo njihovi. Zato će u strukturi cijene vode biti uključena i naknada za razvoj. Dosad je grad kroz cijenu vode investirao u nove izvore i osigurali smo vodoopskrbu Kutine za idućih 50 godina.“, rekao je Gradonačelnik. Dodao je kako grad Kutina uvodi popust za socijalno ugrožene građane od 40%, uvodi se i popust za samce za zbrinjavanje otpada od 25%. Promijenjena je struktura računa za vodu, ali uskoro će morati biti povećana i cijena vode, rekao je Gradonačelnik Kutine.

Zakonom je određeno da sustav vode mora biti samostalno financiran. Više nemamo mogućnost kao dosada dao određeni dio novca sa odvoza smeća investiramo u vodu i obrnuto. Svaki sustav mora biti samostalno financiran. To znači da će vrlo vjerojatno doći do poskupljenja vode. Jer, jednostavno prema kalkulacijama po sadašnjim cijenama nije moguće izdržati održivost i financijsku isplativost sustava vode. Tako da će u roku 20 dana biti poznat novi cjenik. Proces razdvajanja tvrtke Moslavine d.o.o. bit će dovršen do kraja godine. Kako bi prijelazno razdoblje u obračunu cijena usluga, te obaveza i prava potrošača bila što jasnije najavljeno je kako će biti organiziran niz akcija kako bi građani bili što više informirani, prenosi kutina.hr.

(foto:kutina.hr)

PREMALI INTERES GRAĐANA

Na javnoj prezentaciji moglo se čuti zanimljivih i korisnih stvari, ali ponovno žalosti slabi interes građana. Građani su mogli čuti zbog kojih razloga je potrebno promijeniti strukturu računa i koji su razlozi da će uskoro poskupiti voda. Šteta je što građani ne iskoriste mogućnosti kada im se nudi direktno pitati o stvarima koji ih se tiče i s kojima žive.

Očito će biti lakše nazvati korisnički telefon gradskih tvrtki kada dođu novi računi, pa nam onda ne bude jasno što je što na njima ili ćemo svi ostati začuđeni kada nam poskupi voda, a nismo se nimalo zainteresirali koji su i ima li razloga za to.

 

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u