Bit' će plina, nema zime! Ali prvo remont

Nakon pregovora i pregovora oko cijene i isporuke plina, Petrokemija je osigurala plin, jednu od sirovina za proizvodnju gnojiva, za sljedeću godinu. Bojazan što će biti ako plina ne bude po zadovoljavajućoj cijeni i kako će se to odraziti na poslovanje, sada više nema.

Prema informacijama iz Petrokemije, Nadzorni odbor Petrokemije d.d. Kutina dao je Upravi tvrtke suglasnost da s Prirodnim plinom d.o.o. potpiše novi ugovor za isporuku plina. Petrokemija d.d. potpisala je ugovor o isporuci plina s tvrtkom Prirodni plin d.o.o. koji osigurava nastavak proizvodnje mineralnih gnojiva u 2011. godini, nakon siječanjskog remonta.

NAKON REGISTRACIJE PREMA REACH-u IDE SE U REMONT

U međuvremenu je Petrokemija izvršila registraciju kemijskih tvari u svojim proizvodima prema zahtjevima Uredbe EC No. 1907/2006 i prema svim ostalim direktivama EU vezanim za REACH Uredbu. Registracija kemijskih tvari u proizvodima Petrokemiji d.d. osigurava kontinuirano prisustvo na tržištu EU, a
ispunjavanje svih propisa koji proizlaze iz Uredbe REACH i s njom povezanih direktiva kemijskog zakonodavstva garancija su da se udovoljava svim kriterijima u domeni zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i nadzora kretanja i primjene kemikalija i kemijskih proizvoda u Europskoj Uniji.

Europska kemijska agencija, koja ima sjedište u Finskoj, pohranjuje i sistematizira sve podatke dobivene putem prijavljenih registracijskih dosjea, što će omogućiti dostupnost podataka o načinu i intenzitetu djelovanja kemikalija na ljudsko zdravlje i okoliš stručnjacima i javnosti. Pri tome se pred industriju i uvoznike postavlja kontinuiran zadatak sistematiziranog praćenja i predočenja svih relevantnih sigurnosnih informacija o kemikalijama, kako bi se postigla razina kontrole opasnosti i rizika koju postavljaju propisi vezani za REACH.

PRVO REMONT

U okviru priprema za redoviti remont postrojenja za proizvodnju gnojiva od 29. prosinca 2010. do 3. siječnja 2011. godinePetrokemija d.d. će pristupiti obustavi rada proizvodnih pogona. Ove aktivnosti su neizbježne, ali kratkotrajno popraćene povećanom razinom buke i emisijama u zrak. Ne očekuju se pojave prekoračenja graničnih, tolerantnih, a niti kritičnih vrijednosti koncentracija onečišćujuće tvari u zraku kutinskog područja, što će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne i državne mjerne mreže. Moguće je da će se povremeno u pojedinim dijelovima obližnjeg naselja javljati nešto naglašenija buka ovisno o meteorološkim uvjetima.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u