MUP: Zbog visokih temperatura oprezno s vatrom!

Iznimno visoke temperature posljednjih dana dodatno pogoduju mogućnosti izbijanja i brzog širenja požara.

 

 

Od početka lipnja do danas na području Policijske uprave sisačko-moslavačke evidentirano je izbijanje 20 požara, koji su na otvorenim prostorima zahvaljujući učinkovitoj reakciji građana ili vatrogasaca ugašeni već u samom začetku te su izazvali male ili gotovo neznatne štete.
Tako je u lipnju evidentirano deset požara, od kojih su tri požara buknula na otvorenom prostoru, dok su ostali izbili na građevinskim objektima ili vozilima.

U srpnju je do sada evidentirano također deset požara, i to sedam na otvorenom prostoru, dva na vozilima, a jedan na objektu štale.

Budući da se i sljedećih dana očekuju iznimno visoke temperature, pozivamo građane da posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama.

Također apeliramo na građane da u uvjetima ekstremno visokih temperatura u vozilima i drugim zatvorenim prostorima izloženim djelovanju sunca, ne ostavljaju zapaljive predmete, kao i da u svojoj okolini ne odbacuju opuške i druge predmete koji bi mogli izazvati požar.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske također poziva sve građane i turiste da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja o tome odmah proslijede policiji na broj 192 ili vatrogascima na broj 93.

Pozivamo građane da poštuju odluku lokalne samouprave (županijske, gradske ili općinske)  o spaljivanju korova, trave i drugog otpada biljnog porijekla, u kojoj su propisani uvjeti za spaljivanje.

Posebno podsjećamo na sljedeće:

– zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme
vjetra i noću;

– osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru mora
biti punoljetna i stalno prisutna pri spaljivanju – s priručnom opremom za gašenje
požara;

– mjesto spaljivanja mora biti odabrano i toliko udaljeno da se vatra ne može proširiti
preko gorivog materijala na zemlji, kao niti prelijetanjem iskri;

– osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru
dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti ugasiti;

– ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte,  dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

Napominjemo:

Od 10. listopada 2007. godine na snazi je Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti od požara (NN broj 107/07.) kojim je za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od 10.000 do 50.000 kuna.

Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjit ćemo i mogućnost izbijanja većih požara koji bi mogli imati i tragične posljedice.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u