Kako dalje u Kutini?

O bližoj budućnosti Grada raspravljati će se i odlučiti na 9. sjednici Gradskog vijeća, tijela koje navodno vodi upravljanje Gradom. Napisali smo navodno iz razloga jer se u dosadašnjih 8. sjednica, održanih po novim zakonima, do sada nije točno utvrdilo tko donosi koje odluke!?! Šta je točno pod ingerencijom Gradonačelnika, a što Vijeća?

Sve sporne, a važne odluke za Grad, Gradonačelnik je “spustio” na Vijeće, a sebi je odlukama dao ovlasti da odlučuje o sve u čemu nema teških odluka za Grad. Odnosno Gradonačelnik voli vladati i tako se ponaša, a u Vijeću traži zaštitu od “teških” odluka. Ali naravno ima na to pravo. Potrebno je naravno reći da je sve u skladu sa zakonom i sve je legalno. Kutinčani i kutinčanke su izabrali vodstvo Grada i ono ima pravo na sve što mu pripada. Novi zakon ima dosta rupa i spornih točaka koje se mogu lako “iskorištavati”, ali što je nažalost tako i to iskorištavaju svi.

Možda se pitate zašto ovakav uvod!?! Kada pročitate točke dnevnog reda vidjet ćete da se i na ovom Vijeću donose važne odluke za Grad.

Predloženi DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Izvješće o stanju nezaposlenosti na području Grada Kutine za 2009. godinu
3. Tehničko Izvješće za 2009. godinu tvrtki:
    a) Moslavina d.o.o. Kutina
    b) Moslavina plina d.o.o. Kutina i
    c) Komunalni servisi Kutina d.o.o. Kutina
4. Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2009. godinu
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kutine za 2010 godinu
6. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Kutini
7. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Kutine
8. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Grada Kutine
9. Prijedlog
    a) Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i njegovih zamjenika
    b) Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
10. Davanje suglasnosti za imenovanje ravnatelja Športskog centra Kutina
11. Davanje suglasnosti za gradnju kosog krovišta na dijelu postojeće zgrade DZ Kutina
12. Auto plus d.o.o. – zamolba za odgodu plaćanja za građevinsku parcelu u PZKI
13. Razmatranje Izvješća Povjerenstva i prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova temeljem ugovora za:
    a) pojačano održavanje nerazvrstanih cesta Grada Kutine
    b) izradu i obilježavanje horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama Grada Kutine

Stanje nezaposlenosti je dobro poznato svima, konstanto povećanje nezaposlenih zaustavlja se početkom odabira radnika za sezonu, a poslije ljeta opet slijedi povećanje nezaposlenosti.
Rebalans proračuna, kao najvažnija točka Dnevnog reda, ima istu težinu kao i donošenje proračuna. Kada uvidite da ste pogriješili u donošenju proračuna pokušavate loše procjene i vizije ispraviti sa rebalansom. Gradonačelnik predlaže rebalanas, Vijeće bi ga trebalo usvojiti! Što se događa ako Vijeće ne usvoji Gradonačelnikov prijedlog? Kako će Gradonačelnik voditi Grad? Po kojem proračunu i kojim smjernicama? Da li će ga i dalje voditi po svome ili će poštivati drugačije donešen rebalanas? 

Posljednjih dana je Gradonačelnik, pritisnut teškim stanjem u Kutini, održao sastanke sa svim predsjednicima stranaka. Vidimo da se vrši pritisak na sindikate i radnike. Stanje je teško! Što nam donose sljedeći dani teško je nagađati. Potreban je dogovor oko racionalizacije preglomazne gradske uprave i administracije, potreban je dogovor oko poštivanja radničkih prava, potreban je dogovor oko poštivanja samih sebe! Da li je to moguće u kutinskoj politici ostaje nam da vidimo na 9. sjednici Gradskog vijeća, koja će se održati u utorak, 01.06.2010. s početkom u 15h u prostorijama Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Nama građanima ostaje se nadati da će se pronaći najbolje rješenje za Grad i da se neće dirati stečena prava radnika. Potrebno je započeti rezove od sebe, a tek onda dirati radnike, a ne obrnuto!
 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u