HAKOM: Od 1.1. nova pravila za teleoperatere i veća korisnička prava

Gospodarstvo | Igor Pomper | Izvor: HAKOM
HAKOM: Od 1.1. nova pravila za teleoperatere i veća korisnička prava
30
pro. 2016

Prvi dani siječnja donose nova korisnička prava i obveze za operatore. Korisnici više neće trebati podnositi prigovor operatoru za umanjenje računa zbog kvara u odgovornosti operatora jer će operator biti dužan samostalno korisniku na izbor ponuditi umanjenje mjesečne naknade ili obeštećenje korisnika na drugi način s datumom izdavanja računa. Povećana je i minimalna brzina pristupa internetu s 50 posto na 70 posto maksimalno ugovorene brzine za sve ugovorene usluge nakon 1. siječnja 2017.

Nova pravila za operatore i prava za korisnike vrijede od 1. siječnja 2017., a propisana su Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koje je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela u svibnju 2016. Od prvog dana nadolazeće godine korisnici više neće biti obvezni podnositi prigovor operatoru da im se umanji račun razmjerno broju dana za koje nisu mogli koristiti uslugu. Naime, ukoliko zbog tehničke smetnje i/ili smanjenja kakvoće usluge u djelokrugu odgovornosti operatora, koju operator nije uklonio u roku od 24 sata od trenutka njezina utvrđivanja, krajnjem korisniku nije bio omogućen pristup ili korištenje usluga, operator će biti dužan samostalno korisniku na izbor ponuditi umanjenje mjesečne naknade ili obeštećenje korisnika na drugi način s datumom izdavanja računa. Izmjenama Pravilnika također je povećana minimalna brzina pristupa internetu s 50 posto na 70 posto maksimalno ugovorene brzine, za sve ugovorene usluge nakon 1. siječnja 2017., bez obzira na ugovorenu maksimalnu brzinu. Na ovaj način su se ujednačili postotci minimalnih brzina u odnosu na maksimalne brzine za sve usluge pristupa internetu. Ukoliko operator zbog tehničkih razloga ipak ne može redovito isporučivati najmanje 70 posto maksimalne ugovorene brzine, Pravilnik je, pored prava na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ili prelaska na neki drugi paket s nižom brzinom, operatorima omogućio da korisnicima ponude i popust na uslugu.

U nadolazećoj godini aktivnosti HAKOM-a bit će usmjerene na još bolju zaštitu korisnika telekomunikacijskih, poštanskih i željezničkih usluga, a krajem siječnja planira se puštanje u rad registra ˝Ne zovi˝, koji će omogućiti dodatnu zaštitu potrošačima od neželjenih poziva, bilo da se radi o pozivima s ljudskim posredovanjem ili bez njega. Besplatni upis u registar korisnici će moći ostvariti podnošenjem propisanog zahtjeva izabranom operatoru. Od 15. lipnja 2017. očekuje se i ukidanje dodatnih roaming naknada pa će korisnici usluga pokretnih komunikacijskih mreža korištenje usluga u inozemstvu, unutar EU, plaćati isto kao kod kuće. Cijene roaminga ovisit će o nacionalnoj tarifi koju je pojedini korisnik izabrao, što znači da će svaki hrvatski korisnik u roamingu plaćati uslugu sukladno tarifi koju je ugovorio sa svojim operatorom za domaći promet. Za odlazne pozive u roamingu se kao osnova za izračun koristi cijena poziva prema drugim nacionalnim mobilnim mrežama, prema cjeniku tarife koju je korisnik ugovorio. Dolazni pozivi u roamingu, s obzirom na to da se u nacionalnom prometu ne naplaćuje dolazni poziv, bit će besplatni. Ostale roaming usluge se naplaćuju sukladno nacionalnoj tarifi koju je pojedini korisnik izabrao. Preduvjet za ukidanje dodatnih roaming naknada je donošenje provedbenih akata na razini EU o odgovarajućem veleprodajnom tržištu te kriteriju pravedne uporabe i održivosti novog modela ukidanja roaming naknada. Ovi akti donose se u europskoj zakonskoj proceduri, u kojoj sudjeluje i HAKOM. HAKOM će i dalje štititi interese hrvatskog tržišta koje karakterizira veliki priljev turista iz EU zemalja tijekom ljetnih mjeseci, kako se ne bi dogodilo da zbog odluka na europskoj razini hrvatski korisnici snose posljedice u smislu povećanja domaćih cijena ili smanjenja kakvoće usluge.

U 2017. bi trebale biti znatno manje izražene i dugogodišnje smetnje na području televizije, koje su izazivali međunarodno neusklađeni odašiljači iz Talijanske Republike. Nakon što je u studenom došlo do gašenja dijela ometajućih odašiljača, HAKOM je proveo mjerenja razina ometajućih signala iz Talijanske Republike na više lokacija u Istarskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji te je ustanovljeno značajno smanjenje razine ometajućeg signala na televizijskim kanalima 22, 27, 28, 29, 34, 35, 39, 45 i 53 iz regije Friuli Venezia Giulia i na televizijskim kanalima 22, 27, 28, 29, 35, 39, 45 i 53 iz regije Veneto. Postupak isključivanja više od 260 odašiljača u tim dvjema regijama uklonio je štetne smetnje talijanskih nakladnika i poboljšao prijam televizijskog signala u digitalnoj regiji D5 (Istarska županija i Primorsko-goranska županija), posebice na lokacijama koje su bile izložene jakim talijanskim smetnjama. Za ostale isključene regije HAKOM za sada mjerenjima sa sigurnošću ne može potvrditi rezultate gašenja ometajućih odašiljača. U narednom razdoblju HAKOM će provesti daljnja mjerenja u sjevernoj, srednjoj i južnoj Dalmaciji i obavijestiti javnost o rezultatima. Za sigurnu i konačnu potvrdu nepostojanja smetnji uzduž jadranske obale potrebno je pričekati ljeto, odnosno bolje uvjete rasprostiranja radijskih valova.

HAKOM će u 2017. nastaviti raditi na izradi prijedloga Strategije i provođenja aktivnosti definiranih Strategijom prelaska digitalne zemaljske televizije na sustav DVB-T2 i dodjele frekvencijskog pojasa 700 MHz (dalje: Strategija) te planira organizirati forum o budućnosti UHF spektra, na kojem će okupiti dionike tržišta i predstaviti Strategiju i korake koji slijede nakon njenog donošenja. Također, planirana je suradnja s regulatorima susjednih zemalja kako bi se uskladio frekvencijski plan za DTV u pojasu 470-694 MHz. S ciljem zaštite korisnika pri prelasku na DVB-T2 sustav digitalne televizije, HAKOM će izraditi novu preporuku o minimalnim tehničkim zahtjevima digitalnih televizijskih prijamnika te će u skladu sa Strategijom osigurati propisno označavanje prijamnika na tržištu RH. HAKOM će intenzivno raditi i na izradi novog europskog regulatornog okvira za područje elektroničkih komunikacija u čijem su fokusu mreže pokretnih komunikacija 5. generacije (5G). Očekuje se kako će 5G tehnologije omogućiti cijeli niz novih primjena u zdravstvu, energetici i prometu, kao i nove i kvalitetnije usluge u pokretnim komunikacijama. HAKOM će stoga u nadolazećem razdoblju kao prioritet u upravljanju spektrom imati aktivnosti vezane uz harmonizaciju dodatnog RF spektra za 5G. Također, u suradnji sa susjednim zemljama te telekom industrijom, planiraju se provesti testiranja 5G tehnologija za što postoji mogućnost dobivanja potpora iz europskih fondova. Važno je još napomenuti kako će tijekom 2017. HAKOM uspostaviti bazu podataka o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi (EKI-u) te će se započeti s postupcima ozakonjenja, odnosno sređivanjem stanja oko korištenja postojeće EKI bez ugovora.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u