23. sjednica Gradskog vijeća

Za sutra (utorak, 20.11.) sazvana je jedna od najvažnijih sjednica Gradskog vijeća. Što će se i koliko financirati sljedeće godine te u kojem smjeru će se razvijati Grad i standard građana odlučit se kutinski vijećnici na 23. sjednici Gradskog vijeća.

ODLUKA O PRIORITETIMA

Odgovore na pitanja da li će se vizija i prijedlozi Gradonačelnika usvojiti i koji su prioriteti Grada u 2012. godini dobit ćemo sutra.

O tome da li je gradski trg važniji od zdravlja i vodovoda ili mladih i starih odlučuju svojim glasom gradski vijećnici, Vaši predstavnici u Gradu.
  
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine sazvao je 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 20. prosinca 2011. godine (utorak) u 15,00 sati u prostorijama Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 12.

Za sjednicu je predložen Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kutine za 2011. godinu
3. Prijedlog:
a) Proračuna Grada Kutine za 2012. godinu
b) Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2012. godinu
c) Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture 2012. godinu
d) Programa javnih potreba i programa korištenja sredstava prikupljenih od spomeničke rente
4. Razmatranje
a) Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području za 2011 god
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kutine
5. Prijedlog :
a) Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Kutine
b) Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Kutine
6. Prijedlog Odluke o auto taksi prijevozu
7. Prijedlog Plana investicija i načina sudjelovanja Grada Kutine u sufinanciranju zajedničkih i samostalnih investicija s tvrtkom Moslavina d.o.o. Kutina
8. Enikon projektiranje d.o.o. – zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
9. Prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora tvrtke Moslavina d.o.o.
10. Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi uz pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi
11. Prijedlog:
a) Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „11“
b) Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „12“
12. Program gradnje kapitalnih javnih objekata Grada Kutine-Komparator troškova Javnog sektora-Studija izvedivosti
13. Izvješće uz popis nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Kutine
14. Davanje suglasnosti za stjecanje udjela u tvrtki „Pevec u stečaju“
15. Davanje suglasnosti na Izmjene Statuta:
a) OŠ Mate Lovraka
b) OŠ Vladimira Vidrića
c) OŠ Stjepana Kefelje
d) OŠ Zvonimira Franka
e) OŠ Banova Jaruga
f) OGŠ Borisa Papandopula
16. Imenovanje članova Školskog odbora OGŠ „Borisa Papandopula“ Kutina
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u