Počinje političko javno prepucavanje

Nakon stanke od dva mjeseca, 17. sjednicom Gradskog vijeća nastavlja se politički život u 2011. godini.

Kakve nas odluke i novosti očekuju u 2011. godini redovito možete pratiti na našem portalu, sa nekim novinama koje ćete vidjeti uskoro.

 Za prvu sjednicu u 2011. godini Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine predložio je slijedeći Dnevni red:

1.  Aktualni sat
2.  Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Kutine
3.  Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja gospodarstva u Gradu Kutini
4.  Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja projekata utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s TD-a u vlasništvu Grada Kutine
5.  Prijedlog Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2011.-2015./ Projekcija 2016.-2020. godina
6.  Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Kutine
7.  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na rok od 5 godina
8.  Razmatranje prijedloga:
     a)  za raskid Ugovora s tvrtkom „SMUĐ-INVEST“d.o.o. Kutina za obavljanje komunalnih poslova održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području Grada Kutine
     b) za davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka Ugovoru za obavljanje komunalnih poslova održavanja asfaltnih, makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području Grada Kutina
9.  Prijedlog Odluke o Izmjenama:
     a) Odluke o komunalnoj naknadi
     b) Odluke o komunalnom doprinosu
     c) Odluke o visini spomeničke rente
10.  Razmatranje prijedloga za davanje suglasnosti tvrtki KSK d.o.o. Kutina na Plan radova i promjenu cijene održavanja čistoće javnih prometnih površina i održavanje čistoće nogostupa i staza u zimskim uvjetima na području Grada Kutine za 2011. godinu
11.  Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad u tijelima Grada Kutine
12.  Davanje suglasnosti na Dodatak Ugovoru o prijevozu učenika OŠ-a

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u