Gradonačelnik uspješan, moral nekih upitan!?

Na 9. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 01.06.2010., od 13 točaka dnevnog reda, najvažnija i najzanimljivija bila je točka br. 5 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kutine za 2010. godinu (rebalans proračuna). Na početku sjednice oporba je zatražila nadopunu dnevnog reda s točkom koja bi se odnosi na reorganizaciju gradske uprave.

Poslije kraće zbunjenosti predsjedavajućih prijedlog je obijen s obrazloženjem da će doći i to na red, samo ne sada.  Aktualni sat bio je pun pitanja koji se odnose na probleme građana i pokušaja uštede u gradskim poduzećima i ustanovama, a izdvojiti ćemo  samo neke. Vijećnica HSU-a Đurđa Abraham pohvalila je isplatu Uskrsnice umirovljenicima od 100 kuna te postavila pitanje da li postoji mogućnost da se umirovljenicima isplati i Božićnica. HSLS-ova vijećnica Milena Dotlić postavila je pitanje za vodovod u Mikleuški i  Selištu, Maria Vidovića (HDZ) zanimalo je da li Grad može sufinancirati Repušničke susrete. Iz redova oporbe također je došla pohvala na račun vladajućih, zbog postavljanja nadstrešnice u Međuriću. G. Rumišek (HNS) zahvalio se u ime mještana Međurića i postavio pitanje da li postoji mogućnost za postavljanje još jedne nadstrešnice, jer se pokazalo da je jedna premalo. Nikola Domitrović (SDP) zatražio je izvještaj o korištenju službenih automobila direktora gradskih tvrtki i zanimalo ga je da li se šta radi po pitanju klizišta u Goilu. Tomo Andrić (HKDU) izrazio je nezadovoljstvo uklanjanjem raspela iz OŠ Vladimira Vidrića, pogotovo načinom na koji je učinjeno, jer je kako on tvrdi uklonjeno raspelo pronašao u košu za smeće. Ivan Nekvapil (HNS) predao je peticiju Gradonačelniku za ostanak vrtića u Banovoj i Međuriću. Damira Petravića (nezavisni vijećnik) zanimala je “prava” istina za cijevi u Ilovi, jer je g. Šepak odgovorio da cijevi nisu odvezene iz Ilove, a g. Marjanović na samoj sjednici tvrdio da su odvezene. Također ga je zanimalo gdje je uloženo 8,000,000,00 kuna početkom 2007. godine koje su bile predviđene za komunalnu zonu, a do sada se ništa ne vidi.

Izvještaj o nezaposlenosti pokazao je dosta veliku nezaposlenost na području Grada u ovom trenutku. Izvještaj je sadržavao statistički podatak o nezaposlenosti po raznim kategorijama; godinama, spolu, obrazovnoj strukturi i invaliditetu. Na pitanje Damira Petravića koliko je ljudi prošlo kroz program osposobljavanja dobiven je poražavajući broj od samo 7 ljudi. Projekt koji je trebao osposobiti veći broj ljudi i projekt koji je jedan od programa oporavka iz krize, na žalost, osposobiti će samo 7 osoba.

Ostale točke dnevnog reda prošle su u standardnom nadmudirivanju oporbe i Gradonačelnika, jer vijećnici vladajuće koalicije uglavnom šute i dižu ruke. Kažemo uglavnom, jer tek pojedini (npr. g. Velcl i gđa. Vizner) ulaze u rasprave tokom točaka dnevnog reda. Oporba je imala par pitanja i zamjerki na tehnička izvješća gradskih tvrtki, pogotovo na one dijelove gdje se vidi kontinuirani pad i loši rezultati. Iz oporbenih redova primjetili su da je konstantan pad zakupa prodajnih mjesta na tržnici i pitali su da li se provode kakve akcije da se to spriječi. Reagirali su na velike gubitke vode na području Kutine (24%) i smatraju da je cijena priključka plina prevelika.

Izrazili su nezadovoljstvo ponovnim izborom ravnatelja Športskog centra, g. Vučetića, jer smatraju da prošli mandat nije obavio zadovoljavajuće i da iz predloženog programa nije ništa ostvario. Nejasno im je da se opet kandidira netko i da ga Grad podrži, a da nije zadovoljio ni prvi mandat.

Jednoglasno su prihvaćene ponude o obavljanju poslova na području Grada te prihvaćena zamolba Auto-plusa o odgodi plaćanja za  građevinsku parcelu.

Rebalans proračuna ostavili smo za kraj, jer je točka u kojoj je bilo najviše rasprave, naravno zbog pitanja iz redova oporbe. Uz dva službeno podnesena amandmana postavili su i niz pitanja oko stavki s kojima se ne slažu u Proračunu. Zaključak njihove rasprave je da se ne slažu s prioritetima kojima se vodi sadašnja Gradska vlast. Nije ima jasno kako se uvijek prvo “reže” na obrazvovanju i djeci, a ne na intelektualnim uslugama gradske uprave, odvjetničkim tarifama i naknadama za vijećnike. Pobunili su se protiv odustajanja od projekta izgradnje vodovoda u Mikleuški i Selištu, kao i protiv smanjenju proračunskih stavki u športu i mladima.

 

Uvjeravanja i nadmudrivanja oko amandmana te objašnjavanja da li se nešto provodi ili ne potrajalo je, te na kraju zaključeno odbijanjem oba amandmana. Nije uspjelo uvjeravanje oporbe da se može uštediti na nakanadama koje su velike, oko milijun kuna i preraspodjeliti ih na vrtiće. Dvanaest vijećnika (HSLS, HDZ, HSP, HSS i HSU) nisu se bili spremni odreći dijela svojih naknada za dobrobit djece! Smiješno ili tužno ili kako već izgledalo je glasanje, s obzirom na prijašnju raspravu i prijedloge koji su iznosili vijećnici.  Pojedini vijećnici na početku rasprave tražili su nešto za pojedinu skupinu građana (npa. Đ. Abrahama za umirovljenike), da bi kasnije glasala protiv prijedloga za te iste građane. Amandman koji se odnosio na pomoć umirovljenicima i uvođenje dnevnih obroka odbačen je sa 8 glasova za (3 SDP, 2 HNS, 1 DC, 1 HKDU i 1 Damir Petravić) i 12 glasova protiv ( 5 HSLS, 4 HDZ, 1 HSS, 1 HSP i 1 HSU). Istim brojem i podjelom glasova odbačen je i amandman o vrtićima u Međurići i Banovoj.

Glasanje o amandmanima pokazalo je dno dna političkog djelovanja u Kutini, jer pojedini vijećnici (HSU i HSLS) nakon samo godinu dana zaboravljaju koga predstavljaju i zaboravljaju tko ih je izabrao. Ne podržati progarme za umirovljenike, a biti predstavnik Hrvatske stranke umirovljenika i ne podržati vrtiće u Banovoj i Međuriću, a predstavljati ta mjesta u vijeću stvarno nam je nejasno.  Što se treba predložiti i kakav prijedlog treba biti da bi se prihvatio??

Ovo vijeće pokazalo je da je Gradonačelnik uspješan u stvaranju Proračuna, pa i onda kada se prihvate prijedlozi oporbe. Prijedlog rebalansa proračuna prihvaćen je, doduše ne jednoglasno. Gradonačelnik je zadržao razinu Proračuna kako je predloženo još 2009. godine, unatoč smanjenju prihoda! Na tome mu treba čestitati!. Isto tako pokazao je razum kada je prihvatio prijedloge oporbe iz amandmana od prije 6 mjeseci. Može se postaviti pitanje zašto je to prihatio tek nakon 6 mjeseci? Zašto je bilo potrebno čekati, a ne usvojiti odmah? Ali kako bilo da bilo slobodno se može čestitati Gradonačelniku koju podržava dobre i pametne prijedloge, pa i iz oporbe, a sve u svrhu zadržavanja standarda u Gradu. Da se barem i neki drugi vijećnici ugledaju na njega.

 

Novaca nema i potrebno je pažljivo raspolagati njima. Da li je ovaj rebalanas konačno rješenje ili nas očekuju još jedan, dva ili tri ostaje nam vidjeti. Nadamo se izlasku iz krize, a do tada živjet ćemo s ovim što imamo.
 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u