Gospodarstvo

Projekt Grada Kutine „From local to global“ za poduzetnike | Večernji list

Grad Kutina sa partnerima, Razvojnom agencijom Mrav i Innovation Norway provodi projekt „From local to global – development economy cooperation of young entrepreneurs from Republic of Croatia and Kingdom of Norway“, financiran iz Fonda za bilateralne odnose u sklopu Financijskih mehanizama Kraljevine Norveške i EGP-a. Ukupna vrijednost projekta je 32.812,00 €, a razdoblje provedbe aktivnosti je od 1. rujna 2016. do 31. ožujka 2017.

Razvojna agencija Mrav je osnovana 2013. g. od strane Grada Kutine. Djelovanje i aktivnosti Agencije usmjerene su na stvaranje poticajnog okruženja za poduzetnike te konstantno unapređivanje znanja, iskustva i prakse koje su od velikog značaja za poduzetnike. Norveški partner, Innovation Norway je najvažniji vladin instrument za inovaciju i razvoj norveških poduzeća i industrije. Jedna od zadaća im je pružanje podrške tvrtkama u razvoju i razvijanje njihovih konkurentskih prednosti s ciljem poticanja inovativnosti. Njihove usluge prvenstveno su usmjerene na start- upove, internacionalizaciju, održivi razvoj te razvoj kompanija i klastera u Norveškoj. Dokaz da je Norveška razvijena zemlja i usmjerena na razvoj poduzetnika je i to da je relativno nedavno uspostavila institucionalni okvir za privlačenje izravnih stranih ulaganja unatoč tome što su upravo ona u posljednjih 50 godina bila temelj razvoja norveške naftne i plinske industrije. Bazirati će se na dvije glavne strategije: strateško brendiranje države i umrežavanje s najvažnijim investitorima, odnosno kompanijama u ciljanim grupama.

Također, to je zemlja koja je usredotočena na poduzetništvo u obrazovanju na svim razinama školskog sustava i na pružanje pomoći poduzetnicima iz svih aspekata. Bilateralna suradnja s Norveškom će se nastaviti odvijati kroz projekte i programe usmjerene na bilateralnu suradnju i poticanje internacionalizacije i poduzetništva. Kvalitetna suradnja s drugim državama svakako unapređuje poduzetničko okruženje i klimu u Gradu Kutini te na taj način potiče poduzetnike da se i dalje nastave širiti i razvijati. Jedan od glavnih prioriteta Grada Kutine je jačanje poduzetništva te konkurentske sposobnosti gospodarskih subjekata.

Više pročitajte na vecernji.hr.Na vrh