Politika

Prijeti li Kutini bankrot? | Priopćenje GO HDZ Kutina

Gradska vlast puni proračun isključivo ubiranjem poreza. Niti jedan projekt koji je za cilj imao ostvarivanje prihoda nije ostvaren. A za kapitalne investicije troši se manje od 10% gradskog proračuna.

Na tiskovnoj konferenciji Zlatko Babić upozorio je okupljene novinare sa katastrofalnim stanjem proračuna Grada Kutine. Zbog golemog nesrazmjera prihoda, koji kasne, i rashoda, koji su očito znatno veći od planiranih, ne samo da se neće ostvariti svi planirani projekti, nego postaju upitne i plaće uposlenih u Gradu. Stoga želimo upozoriti javnost da je ovakvo stanje neodrživo te da Kutini potencijalno prijeti bankrot.

Zlatko Babić, kandidat za gradonačelnika Kutine te gradski vijećnik upozorio je sve okupljene na neodrživo stanje Grada Kutine. U 2016. godini aktualni gradonačelnik Andrija Rudić zadužio je Grad za 3.550.000,00 kuna, a na kraju godine ostalo je 11.900.000,00 kuna nepodmirenih obveza, što će sigurno narušiti likvidnost gradskoga gospodarstva. Očekujemo od gradonačelnika i gradske uprave da preuzmu odgovornost i snose posljedice svoje nesposobnosti i lošeg upravljanja Gradom te da objasne građanima Kutine kako su trošili proračunska sredstva i doveli Grad pred bankrot

  • U posljednjoj godini mandata aktualne gradske vlasti, koju četiri godine vodi gradonačelnik Andrija Rudić, postaje više nego očigledno da zbog nerada te lošeg planiranja i realiziranja gradskog proračuna aktualna vlast neće ispuniti svoja obećanja s početka mandata. Zbog golemog nesrazmjera prihoda, koji kasne, i rashoda, koji su očito znatno veći od planiranih, ne samo da se neće ostvariti planirani projekti, nego postaju upitne i plaće uposlenih u Gradu. Stoga želimo upozoriti javnost da Gradu Kutini prijeti bankrot – kazao je Zlatko Babić te nastavio: Nažalost, ovdje nije riječ o pukoj obmani javnosti u predizborno vrijeme, kao što je to očito bilo prije četiri godine, a u prilog tome najbolje svjedoči pregled izvršenja proračuna Grada Kutine za 2016. godinu.

Proračun Grada Kutine za 2016. godinu planiran je u iznosu od 99.229.000,00 kuna –  nerealno – kako bi se prikrio proračunski manjak od 7,5 milijuna kuna. U sklopu proračuna uvršteni su i neki kapitalni projekti, čija realizacija nije ni počela, a vjerojatno niti planirana. Proračunski prihodi ostvareni su sa samo 82.700.000,00 kuna – za 16.529.000,00 kuna manje od planiranih.

  • Primjerice, prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 9.905.000,00 kn, a ostvareni 690.000,00 kn. Prihodi od imovine planirani 7.221.000,00 kn, ostvareni 4.163.000,00 kn. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga planirani 1.679.000,00 kn, ostvareni 326.000,00 kn naveo je Zlatko te zaključio kako se je samo na tim stavkama Kutina izgubila više od čak 13,5 milijuna kuna.
  • Jasno je da su realizirani samo proračunski prihodi koji se ubiru naplatom od građana kao što su porezi, prirez, komunalna naknada i spomenička renta. No, nisu se realizirali prihodi koji su trebali biti rezultat rada gradske uprave. , kao što su komunalni doprinos (omogućavanje povećane gradnje u gospodarstvu), porez na promet nekretnina (poticanje na kupoprodaju nekretnina), prihod od imovine (bolje upravljanje imovinom i stavljanjem gradske imovine u funkciju gospodarstva), bolje korištenje sredstava iz EU (u 2016. u gradski proračun oprihodovano samo 410.000,00 kuna).

Rashodi su realizirani samo 82.700.000,00 kuna, što je manjak od 6.657.946,00 kuna. Uglavnom su realizirani u potrošnju kao što su plaće, materijalni i financijski rashodi i dr. Za realizaciju kapitalnih projekata kao što su izgradnja građevinskih i poslovnih objekata, nabava zemljišta za poslovne svrhe, izgradnja lokalne infrastrukture i dr. u 2016. godini utrošeno je samo 9.921.000,00 kuna ili oko 10% od planiranih sredstava.

  • Iako su plaće zaposlenih u gradskoj upravi smanjene, rashodi za plaće za mandata gradonačelnika Andrije Rudića povećani za 2,5 milijuna kuna na godišnjoj razini ili 11%, što za mandatno razdoblje od četiri godine iznosi 10 milijuna kuna, i to zbog zapošljavanja novih djelatnika – upozorio je Babić: – Povećani su i rashodi za službena putovanja za 6,5 puta u odnosu na prethodnu godinu: u 2015. godini rashodi su iznosili 486,00 kuna, a u 2016. godini 218.610,00 kuna. Troškovi reprezentacije također su značajno povećani te za 2016. iznose 270.000,00 kuna.


Na vrh