Prijave za upis u Dječji vrtić Kutina

Dječji vrtić Kutina poziva roditelje zainteresirane za upis djece u vrtić da se prijave za upis za pedagošku godinu 2010./2011. Prijave se mogu podnijeti do 28. svibnja (petak) do 14h. Uvjeti i potrebna dokumentacija navedeni su u nastavku.  

VRIJEME I MJESTO PRIJAVE UPISA

Upisi će se održavati od 24. do 28. svibnja 2010. u objektu Neven, A. Cesarca 4a u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

TROŠKOVI PRIJAVE UPISA:

30,00 kn

UVJETI UPISA

Prednost pri upisu određivat će se sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. U skladu s tim, roditelji trebaju priložiti osnovnu dokumentaciju te ostalu dokumentaciju za utvrđivanje prednosti upisa.

Osnovna dokumentacija:

·        preslika rodnog lista djeteta
·        preslika osobne iskaznice oba roditelja
·        potvrda o zaposlenosti oba roditelja
·        OIB oba roditelja

Dokumentacija za utvrđivanje prednosti upisa:

·        Preslika rješenja o udomiteljstvu ili skrbništvu
·        Preslika rješenja za samohranog roditelja
·        Preslika zdravstvene dokumentacije za dijete koje ima teškoće u razvoju
·        Preslika dokumenta koji potvrđuje da je roditelj žrtva ili invalid domovinskog rata
·        Preslika rješenja o primanju dječjeg doplatka
·        Izjava o broju članova obitelji

Prijave za upis se vrši za djecu koja s 31.8. 2010. navršavaju godinu dana do godine prije polaska u školu u sve programe i objekte.
Za djecu koja iza 31.8. 2010. navršavaju godinu dana vrše se predbilježbe. Sve ostale detalje o vrtiću možete pogledati na stranicama Dječjeg vrtića Kutina, www.vrtic-kutina.hr.
 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u