Kukuriku pjevac i prekid sjednice obilježili 11. Gradsko vijeće

Održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine. Iako bez prisustva Gradonačelnika sjednica je bila veoma burna i zanimljiva. Sjednicu su obilježili “kukuriku” pjevac i prekid sjednice usred žustre rasprave o izvješću za 2009. godinu direktora Moslavine d.o.o.

(PRE)VELIKI DUG MOSLAVINE D.O.O. i MOSLAVINA PLINA D.O.O.

Nakon aktualnog sata uslijedila su izvješća o poslovanju trgovačkih društava Grada Kutine: Moslavine d.o.o., Moslavine plina d.o.o. i Komunalnih servisa Kutina d.o.o.. Kako se i očekivalo, oporba je bila jako nezadovoljna prošlogodišnjim poslovanjem i s kritičkim osvrtom komentirala poslovanja navedenih poduzeća. Oporbu smeta velika zaduženost i mala dobit poduzeća, gdje se takvim poslovanjem ne vidi mogućnost vraćanja dugova. Rasprava se većinom vodila između direktora poduzeća, oporbenih vijećnika i zamjenika gradonačelnika Željka Uzela. Iz vladajuće koalicije pojedini vijećnici, ispred klubova, pohvalili su izvješća i suzdržavali su se daljnje rasprave.

No velika zaduženost, neracionalnost, čudni kriterij i prioritetii i “sakrivanje” podataka od strane direktora društva Moslavina d.o.o. izazavalo je burnu raspravu, koju je zahtjevom za prekidom sjednice pokušao primiriti vijećnik Antun Velcl. Nakon kraćeg prekida sjednica je nastavljena, istina u nešto smirenijem tonu.

Naime, na upit oporbenih vijećnika Ivana Nekvapila (HNS) i Damira Petravića (nezavisni vijećnik) o ugovorima Moslavine d.o.o. i Moslavine plina d.o.o. ,ispostavilo se da direktori društva i Gradonačelnik nisu oporbenim vijećnicima omogućili uvide u sve ugovore. Kako su oporebni vijećnici došli do spornog ugovora također je nejasno, ali ono što je jasno svima, i vladajućima i oporbi, su kratkoročna i dugoročna zaduživanja Moslavine d.o.o. i Moslavine plina d.o.o. Dugovi zajedno dosežu preko 100 miliona kuna, što je veće nego gradski proračun.

Moslavina d.o.o. zadužena je 60 miliona kuna, a Moslavina plin 44 miliona kuna. Oporbeni vijećnici izrazili su zabrinutost za daljnja poslovanja na ovakav način s obzirom na malu dobit. Moslavina d.o.o. imala je dobit malo preko 200 000 kuna, a s takvom malom dobiti nikada neće moći vratiti dugove od 60 miliona kuna. Po ovakvom poslovanju samo godišnja kamata na kredite je veća od dobiti!!!

Slična rasprava vodila se i oko izvještaja Moslavina plina d.o.o. Ivan Nekvapil (HNS) reagirao je na loše financijske rezultate i zaduženost, jer ekonomski gledano zaduženost poduzeća je 10ak puta veća od normalne. Zdravko Has (SDP) nadovezao se na vijećnika Nekvapila i ustvrdio da je i po bankovnim kriterijima i procjenama zaduženosti Moslavina plin prezaduženo poduzeće.

Direktorica poduzeća Nada Falica i direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak pokušali su veliku zaduženost opravdati ulaganjima u proteklih 7 godina, koja na području Kutine, Popovače i Velike Ludine iznose oko 23 miliona kuna. Oporbeni vijećnici smatraju da je to loša poslovna politika vođenja poduzeća koja se zadužuju i dugove zatvaraju novim zaduženjima.

 

KOMUNALNI SERVISI KUTINA GUBITAŠ

Najkraća rasprava vodila se oko izvješća Komunalnih servisa Kutine. Oporbeni vijećnici imali su primjedbe na netransparentnost trošenja novaca, jer nigdje nije prikazanao gdje je potrošeno milion kuna, koje je poduzeće uprihodilo u 2008. i 2009. godini, iako je Gradsko vijeće doneslo odluku prilikom uvođenja plaćanja parkirališta, da sva dobivena sredstva moraju biti uložena u održavanje i izgradnju novih parkirališta. U izvještaju to nije navedeno, a konkretni odgovor nije dao ni direktor poduzeća Dubravko Obadić. Komunalni servisi Kutina 2009. godinu završili su sa 40 000 kuna gubitka.

izvješća o poslovanju prihvaćena su sa 10 glasova za (HDZ, HSLS, HSS, HSU i HSP) i 6 protiv (SDP, HNS, DC, HKDU, nezavisni vijećnik).

Kod plana investicija i načinu učešća Grada u poslovima s Moslavinom d.o.o. oporebni vijećnik Damir Petravić smatra da se ponavlja loš odabir prioriteta. Smatra da svi građani prvo trebaju dobiti vodu, a da se tek onda može razmišljati o nekim drugim projektima. Po njemu je prioritet voda u Banovoj i drugim mjesnim odborima. 

Plan investicija je prihvaćen sa 10 za (HDZ, HSLS, HSS, HSU i HSP) i 6 protiv (SDP, HNS, DC, HKDU i nezavisni vijećnik).

Kod ostalih točaka dnevno reda nije bilo neke veće rasprave. Vijećnici su tražili pojašnjenja pojedinih stavaka i jednoglasno podržali razvoj kutinskog gospodarstva i privatnika.

UŠTEDE PRVO NA SEBI, A NE PRVO NA RADNICIMA

Na posljednjoj –  jedanaestoj, naknadno dodanoj, točki dnevnog reda ponovno se razvila kraća rasprava zbog neslaganja u razmišljanjima oporbe i vladajućih. Točka u kojoj je bilo potrebno uskladiti Proračun Grada s obzirom na novo potpisane izmjene kolektivnog ugorva izazvala je negodovanje oporbe na predložene izmjene. Nikola Domitrović (SDP) podsjetio je vladajuće da je oporba krajem prošle godine i ponovno prije mjesec dana ove godine predložila amandmanae u kojima se može uštedjeti potrebnih 1100000 kuna, a da se ne diraju prava radnika. Oporba je ponovno predložila da se umanje naknade za rad vijećnika u Gradskom vijeću i naknade za gradonačelnikove savjetodavne odbore i da se tu uštedi 500000 kuna, a da se iz prethodnih njihovih amandmana može uštediti još toliko. Smatraju da je uravnoteženje proračuna i konsolidacija gradskih financija preko leđa radnika u grad neprihvatljiva. Damir Petravić upitao je sve prisutne vijećnike kako će sada lako dići ruku za smanjenje 5% plaće i ukidanje dodatnih prava radnicima, a nisu spremni podići ruku za smanjenje 60 kuna sebi. Smatra da to nije pošteno i da u ovim trenutcima nije primjereno ne reagirati. Pozvao je da mjere štednje pokažu prvo svi na sebi, a tek onda na radnicima.
Prijedlog je prihvaćen sa 10 glasova za (HDZ, HSLS, HSS, HSU i HSP) i 6 protiv (SDP, HNS, DC, HKDU i nezavisni vijećnik).  

Sjednica, iako burna, bila je puno kraća od prethodne. Kukuriku pjevac se oglasio nekoliko puta, optužbe su pljuštale i s jedne i s druge strane. Mijo Šepak upozorio je vijećnika Petravića da se racionalizacije ne provode bušenjem brava i provaljivanjem vrata, kao što je to činio u Županiji, a vijećnik Vidović (HDZ) pozvao je vijećnika Petravića da vrati sredstva u županijski proračun. Zanimljivost u ovom pozivu je što vijećnik HDZ-a poziva oporbenog vijećnika da obešteti SDP koji je na vlasti u županiji (!). Damir Petravić podsjetio je vijećnika Vidovića da je njegovu smjenu ravnateljice podržao upravo HDZ na čelu s gospodinom Šantekom. Moramo priznati da smo ostali malo zbunjeni kako jedan istaknuti HDZeovac traži obeštećenje za SDP i kritizira od
luke županijskog šefa.
Zamjenik gradonačelnika Željko Uzel prigovorio je na načine ponašanja pojedinih vijećnika i rekao da raznim vijencima i pjevcima nije mjesto u vijećnici. Vijećnik Andrić nije ostao dužan i reagirao je na situacije kada zamjenik gradonačelnika omalovažava i ponizuje vijećnike i rekao mu da će on (Tomo Andrić) raditi za korist građana, za razliku od njega (Željka Uzela) koji se politikom bavi zbog osobne koristi. Ulazak Tome Andrića u vijeće je dokaz da i obični ljudi mogu ući u vijeće napomenu je vijećnik Andrić.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u