Društvo

Cestarina do Zagreba skuplja 3 kune!

3. travnja 2017. godine od 6h ujutro stupila je na snagu odluka Vlade RH o povećanju cijena cestarina na autocestama. Navedenom odlukom došlo je do povećanja cijena cestarina na prometnicama kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), a nama je najzanimljivija dionica autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, na kojoj se nalazi izlaz Kutina.

Iako su najave bile da će do povećanja cijene po kilometru biti oko pet posto, novim cjenikom vidimo da je to puno više.

Iz Vlade su poručili da je do povećanja cijena cestarina došlo zbog ujednačavanja jedinične cijene cestarine po kilometru na HAC-ovim dionicama s jediničnom cijenom na dionicama Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. (ARZ) za prvu skupinu vozila. Jedinična cijena za prvu skupinu vozila na dionicama HAC-a, do 3. travnja 2017. godine iznosila je 0,46 kuna/km s PDV-om, a ARZ-ova iznosi 0,483 kuna/km. Od danas na svim autocestama HAC-a  za izračun cijene cestarine primjenjuje se jedinična cijena od 0,483 kuna/km s uključenim  PDV-om, što je povećanje jedinične cijene po kilometru od pet posto.

Iz HAC-a su poručili da metodologija izračuna cijene cestarine proizlazi iz odredbi Pravilnika o cestarini, koji kaže da se cestarina izračunava i naplaćuje prema udaljenosti između dvije točke naplate, skupini vozila te jediničnoj cijeni po kilometru. Izračun cestarine za dionicu s više među dionica (primjer Zagreb-Kutina uključuje četiri među dionice), računa se na način da se za svaku pojedinu među dionicu izračuna iznos cestarine, a cijena kompletne dionice je zbroj cijena među dionica.

Konačna cijena cestarine s PDV-om obračunava se u kunama bez lipa (zaokružuje se na iznos u kunama), a iznos cestarine od početne do krajnje točke naplate na autocesti mora odgovarati zbroju iznosa cestarina za svaku pojedinu među dionicu.

Primjenom nove odluke tako je dosadašnja cijena na relaciji Kutina – Zagreb poskupjela za 3 kune, odnosno s dosadašnjih 29 kuna na 32 kune ili 10,3%. Popularna relacija Kutina – Popovača poskupjela je za 1 kunu, odnosno s dosadašnjih 8 kuna na novih 9 kuna ili 12,5%.

Navedeno povećanje možda na prvi pogled nije veliko, ali svakako će ga osjetiti oni koji se svakodnevno koriste navedenim dionicama. Znamo da dosta Kutinčana putuje na posao i zarađuje za život izvan Kutine, a novo povećanje cijena cestarine još jedan je udar na sve tanji i tanji džep građana.Na vrh