Događanja

22. smotra dječjih tamburaških sastava i orkestara

Petak 03.03.2017. u 18:00 sati, Dvorana doma kulture Kutina.

SUDJELUJU:
– Tamburaški sastav KUD-a “Tomislav” – Sveti Ivan Žabno
– Hrvatsko amatersko KUD-o “Glinska tamburica” – Glina
– Tamburaški orkestar “Janko Stjepušin” – Martinska Ves
– Tamburaška skupina KUD-a “Repušnica” – Repušnica
– Tamburaški orkestar KUD-a “Ivančice” – Kutina
– Tamburaški orkestar KUD-a “Tomislav” – Cerna
– Tamburaški sastav KUD-a “Ilova” – Ilova

Organizator: Gradski savez KUD-ova Grada Kutine

Suorganizator: Pučko otvoreno učilište KutinaNa vrh