Revizija, izvještaj Gradonačelnika i dimnjačari

Revizija, izvještaj Gradonačelnika i dimnjačari
28
ruj. 2010

Nakon ljetne stanke i godišnjeg odmora, po prvoj jesenskoj sjednici može se zaključiti da su pojedini vijećnici napunili baterije te da su spremni za političku borbu. Prema predloženom dnevnom redu 12. sjednice i očekivala se zanimljiva rasprava, a može se reći da je tako i bilo, pa čak i više od očekivanog. I prije usvajanja Dnevnog reda i Aktualnog sata započela je zanimljiva sjednica.


Oporbeni vijećnici (SDP, HNS, DC, HKDU, nezavisni vijećnik) predložili su nove tri točke dnevnog reda.

 

SMJENA NADZORNOG ODBORA MOSLAVINE d.o.o.

Nezadovoljni ponašanjem i odlukama Nadzornog odbora Moslavine d.o.o. koji u doba recesije i krize i dalje odobrava korištenje službenog automobila u privatne svrhe, čime i dalje dopuštaju nenamjensko trošenje sredstava građana i proračuna, zatražili su od Gradonačelnika da kao predstavnik Grada Kutine u Skupštini društva zahtjeva smjenu članova Nadzornog odbora. Gradonačelnik je takav prijedlog odbio i većinom glasova PROTIV (HDZ, HSLS, HSP, HSS, HSU), Gradsko vijeće je odbilo takav prijedlog.

ŠTO SE DOGAĐA SA ŠKOLOM U SLATINI?

Potaknuti natpisima u medijima od prošle godine i tijekom predizborne promidžbene o početku rada nove škole u Slatini, 11. siječnja 2010. godine,
i stalnim pomicanjima datuma, oporbeni vijećnici (SDP, HNS, DC, HKDU, nezavisni vijećnik) predložili su dopunu dnevnog reda sa Izvješćem o stanju na gradilištu Područne škole Kutinska Slatina. Prema neslužbenim informacijama, projektna dokumentacija mijenjana je nekoliko puta, ali još uvijek škola ne
može dobiti uporabnu dozvolu. Smatraju da građani imaju pravu informaciju zašto je tome tako. I ovaj prijedlog je Gradonačelnik odbio i bio podržan većinom vijećnike (HDZ, HSLS, HSS, HSP, HSU).

I treći prijedlog dopune točkom Izvješće gradonačelnika Grada Kutine Davora Žmegača o stanju Proračuna Grada Kutine za razdoblje 01.01. – 31.08.2010. je odbijen većinom glasova (HDZ, HSLS, HSS, HSP, HSU), nakon što je Gradonačelnik rekao da nema potrebe za takvom dopunom.

Nakon rasprave, prvotno predloženi dnevni red prihvaćen je većinom glasova ZA (HDZ, HSLS, HSS, HSP, HSU). Tijek aktualnog sata, kao i pitanja i odgovore s istog možete pročitati na našem portalu.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Gradonačelnik je napomenuo da je manjak u proračunu 6 200 000 kuna, uglavnom proizašao zbog podmirenja 5 900 000 kuna od prošle godine. Planirani porezni prihodi pune se predviđenom dinamikom, plaćanje obaveza grada je 30-60 dana, isplaćen je povrat poreza građanima oko 5 000 000 kuna, a ostalo je još nešto malo, proračun je stabilan, a Gradonačelnik se nada da će se gospodarska situacija popraviti, pa samim time i povećati Proračun Grada.

Oporbeni vijećnici izrazili su nezadovoljstvo pojedinim prihodnim stavkama koje nisu realizirane, kao i rashodima za uredski materijal od 219%, 869% i 202% (Zdravko Has, SDP). Loše planiranim izdvajanjima za energiju i prevelikim stavkama za odvjetničke usluge (Nikola Domitrović, SDP). Marija Vizner (HSS) izrazila je nezadovoljstvo zbog nedoznačenih sredstava iz Županije, kao i nerealiziranim subvencijama u poljoprivredi. Damira Petravića zanimalo je koliko je Grad izdao jamstva i za što!?. Zanimalo ga je zašto je izdvojeno 1 500 000 kuna privatnom kapitalu, a za subvencije studenata i potrebe građana nije 50 000 kuna, što smatra diskriminacijom. Osvrnuo se i na nalaz revizije u kojem piše da nema mjere za sanaciju manjka u proračunu. Pročelnik Crnac i Gradonačelnik odgovorili su da Grad nije izdao ni jedno jamstvo, ali da imamo izdane suglasnosti za 68 000 000 kuna. Izvješće je prihvaćeno sa 10 glasova ZA (HDZ, HSLS, HSS, HSU, HSP) i 8 PROTIV (SDP, HNS, DC, HKDU i nezavisni vijećnik).

U izvještaju o radu Gradonačelnik je pojasnio situaciju oko problema isplate sredstava Crvenom križu, te da su iste u potpunosti podmirene. Dragica Vasić (SDP) mišljenja je da je u izvještaju predočen rad gradskih ustanova, a ne rad Gradonačelnika, te da za takav nije bilo potrebe. Zanimao ju je konkretan rad Gradonačelnika. Nakon kraće rasprave izvještaj je prihvaćen većinom glasova ZA (HDZ, HSLS, HSS, HSP, HSU), dok su oporbeni vijećnici (SDP, HNS, DC; HKDU i nezavisni) bili PROTIV.

 

 

ŠTO JE “REKLA” REVIZIJA?

Gradonačelnik je zadovoljan izvješćem o obavljenoj reviziji i Grad i nadležne službe reagirali su na primjedbe i učinjeno je sve da se to ispravi. Zdravko Has (SDP) osvrnuo se na uočene nepravilnosti revizije oko velikih iznoss izdanih suglasnosti, u kojima nisu utvrđene namjene. Ivan Nekvapil (HNS) i Damir Petravić (nezavisni vijećnik) također su se osvrnuli na nalaz revizije koja govori o davanju suglasnosti. Grad prema izvješću države revizije ima izdane suglasnosti u iznosu od 68 000 000 kuna, što oporbeni vijećnici smatraju prevelikim iznosom i prezaduženim Gradom. Vijećnike je zasmetala i činjenica da se Gradonačelnik i Grad uvijek izvlače i prebacuju krivnju, pa sada i tvrde da nalaz revizije nije točan. Izvještaj o nalazu revizije primljen je na znanje.

Jednoglasno je prihvaćeno usklađivanje ostalih točaka sa novim zakonskim propisima te prihvaćena odluka o osnivanju OGŠ Borisa Papandopula.

DA LI JE PRAVEDNO?

Kod određivanja koeficijenata plaća oporbeni vijećnici izrazili su nezadovoljstvo zbog odluke o novim koeficijentima u Gradskoj upravi, jer smatraju neprimjerenim činjenicu da tajnik u gradskoj upravi bude izjednačen po primanjima s poslom visokoobrazovane osobe koja radi u gradskim ustanovama. Smatraju da to nije pravedno te da konačno povećanje mase plaća od 21000 kuna u gradskoj upravi nije puno, ali je ipak povećanje, što ne bi trebao biti slučaj kada se drugim radnicima smanjuju plaće.

TKO ĆE ČISTITI DIMNJAKE?

Iznenađujuća točka dnevnog reda, koja je izazvala veliku raspravu i negodovanje, a trebala je biti samo jednostavno prihvaćanje raspisanog natječaja o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih usluga. Oporbeni vijećnik Nikola Domitrović (SDP) izrazio je nezadovoljstvo provedenim natječajem i načinom bodovanja u istom, koje je kasnije dovelo do odabira ponuđača usluga. Napomenuo je da je neprihvatljivo davanje koncesije na dugi rok od 10 godina i nekome tko to prvi put radi na našem području. Upozorio je na podatak da je odabrani ponuđač u dva slučaja u drugim mjestima ranije prekinuo dobivenu koncesiju, posljednji put nakon samo dvije godine rada.

Tri puta skuplji za građane i 3000 kuna više Gradu? Oporba traži ponovni natječaj

Isto tako oporbenim vijećnicima nelogično je da je prihvaćena ponuda koja po jediničnim cijenama građane košta 3 i pol puta više od drugog ponuđača. Vijećnica Abraham (HSU) izrazila je žaljenje što se ovakvom odlukom zatvara dimnjačarstvo na našem području, s obzirom da je predviđeno davanje koncesije ponuđaču iz susjedne županije. Nakon rasprave oporbeni vijećnici zatražili su promjenu u vremenu trajanja koncesija, a samim time i ponavljanje natječaja. Iako su Gradonačelnik i pročelnik Krmelić pokušali uvjeriti vijećnike da
nema razloga za ponavljanje natječaja, oporbeni vijećnici inzistirali su da se zaštite građani, da im se ne povećava cijena usluge i ne smanjuje razina kvalitete. Na kraju je Gradonačelnik predložio da se odluka donese na sljedećoj sjednici, kada se još točno provjeri što se može učiniti, da se ne oštete građani i Grad.

 

(slike preuzete sa službenih stranica Grada)

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u